Monthly Archives: Grudzień 2013

Cytat dnia, czyli Joanna Mucha o tym, że nie liczą się kompetencje

Mężczyźni robią politykę, w której liczy się naga polityczna siła, nie kompetencje.

Źródło: Joanna Mucha: „Odeszłam przez mężczyzn. Nie piłam z nimi whisky. Nie chcę się uczyć takiej polityki”

PS. W tym długim wywiadzie na temat pracy jako ministra sportu i turystyki słowo turystyka nie pojawia się ani razu. Mamy jedynie zwrot „rowerzysta-turysta”. Joanna Mucha jest przedstawiana jako „była ministra sportu”. Słowo „sport” (lub podobne) pojawia się 40. razy.

Wyróżniona praca pt. „Odpowiedzialność organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych”

Kapituła Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej wyłoniła laureatów XI edycji
Konkursu.
Wyróżnienie Dyplomem przyznano  Pani Magdalenie Marii Kalecie za pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych” napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego na Uniwersytecie Wrocławskim.
Więcej informacji: strona internetowa MSiT.