Szkolenie 27 VI 2018 r. – ustawa o imprezach turystycznych

Dr Piotr Cybula Kancelaria Radcy Prawnego

zaprasza do udziału w szkoleniu pt.

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – nowe zasady świadczenia usług turystycznych

Termin: 27 czerwca 2018 r.

Czas trwania: 10.00-15.00

Miejsce: Kraków, ul. Jagiellońska 6

Prelegenci: dr Jerzy Raciborski oraz dr Piotr Cybula

Szkolenie będzie składało się z dwóch części.

W pierwszej z nich dr Jerzy Raciborski omówi problematykę administracyjnoprawną nowej ustawy, w tym zwłaszcza w zakresie zmian, które są z nią związane w stosunku do ustawy o usługach turystycznych. Szczególny nacisk zostanie położony na pojęcia imprezy turystycznej i powiązanych usług turystycznych oraz ról w których mogą występować przedsiębiorcy turystyczni (organizatorzy turystyki, przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, agenci turystyczni oraz dostawcy usług turystycznych).

W części drugiej dr Piotr Cybula omówi problematykę cywilnoprawną ustawy w zakresie art. 39-54. Szczególny nacisk zostanie położony na nowe obowiązki organizatorów turystyki w procesie zawierania z podróżnymi umów oraz odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym postępowanie reklamacyjne.

dr Jerzy Raciborski – uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i turystycznym. Wykłada na kierunku turystyka i rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Współpracuje z administracją rządową i samorządem gospodarczym  w turystyce w tworzeniu i ocenie funkcjonowania przepisów regulujących organizowanie i uprawianie turystyki w Polsce.

dr Piotr Cybula – absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej na temat Umowa o imprezę turystyczną w polskim prawie cywilnym (2007 r.). Adiunkt w Zakładzie Prawa na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie oraz w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Radca prawny. Członek International Forum of Travel and Tourism Advocates. Członek międzynarodowej rady naukowej czasopisma „Rivista italiana di Diritto del turismo”. Organizator kilku konferencji naukowych poświęconych prawnym aspektom turystyki. Autor oraz redaktor wielu publikacji w tym obszarze. Prowadzi blog: prawoturystyczne.com.

Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto (243,90 netto), co obejmuje udział w szkoleniu w tym dwie przerwy kawowe.

Warunkiem uczestnictwa jest:

1) przesłanie do dnia 22 czerwca 2018 r. uzupełnionego zgłoszenia uczestnictwa: Zgłoszenie uczestnictwa , które zawiera także zasady uczestnictwa i przetwarzania danych osobowych na adres poczty elektronicznej: kancelaria@piotrcybula.pl

2) przesłanie opłaty uczestnictwa do dnia 22 czerwca 2018 r. na rachunek bankowy: 87 1140 2004 0000 3102 5202 0559.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Kontakt z Organizatorem:

e-mail:kancelaria@piotrcybula.pl

tel.: 501 225 652