szkolenia

Kontakt w sprawie szkoleń: radca prawny dr Piotr Cybula, e-mail: kancelaria@piotrcybula.pl, tel.: (48) 501 225 652.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawnych aspektów turystyki dla: przedsiębiorców, urzędników administracji samorządowej oraz sędziów.

Prowadziłem szkolenia m.in. na następujące tematy:

 •          Odpowiedzialność organizatora imprezy turystycznej
 •          Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie
 •          Prawa producentów i konsumentów w turystyce
 •          Prawo w turystyce – czy mam warunki do działania
 •          Pilot-rezydent
 •          Bezpieczeństwo w turystyce
 •          Problematyka prawna i ubezpieczenia rezydentów biur podróży
 •          Kompendium „Prawo w turystyce”

Posiadam ponadto bogate doświadczenie dydaktyczne na wielu uczelniach wyższych, m.in.:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie (studia podyplomowe we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej)
 • Instytut Nauk Prawnych PAN

Prowadziłem zajęcia akademickie m.in. z następujących przedmiotów:

 • prawo w turystyce, podstawy prawa gospodarczego i handlowego
 • ubezpieczenia w turystyce
 • ubezpieczenia w turystyce międzynarodowej
 • europejskie prawo gospodarcze
 • organizacja i prawo w oświacie
 • bezpieczeństwo w turystyce
 • prawo zobowiązań

W zakres moich zainteresowań w zakresie prowadzenia szkoleń wchodzi m.in. problematyka:

 • dyrektywa w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (w szczególności zakres koniecznych zmian dla praktyki biur podróży)
 • umowy w turystyce
 • zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki
 • ubezpieczenia w turystyce
 • prawne aspekty działalności pilotów wycieczek