Tag Archives: konferencje i spotkania

„Prawa ucznia w zakresie zajęć wychowania fizycznego i wycieczek szkolnych” (25 maja 2023 r.)

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego AWF w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w otwartym zebraniu naukowo-praktycznym na którym Łukasz Korzeniowski przedstawi referat pt. „Prawa ucznia w zakresie zajęć wychowania fizycznego i wycieczek szkolnych„. Po referacie odbędzie się dyskusja. Spotkanie rozpocznie się 25 maja 2023 r. (czwartek) o g. 16.00 za pośrednictwem programu MS Teams (link do spotkania: tutaj).

Łukasz Korzeniowski jest prezesem Stowarzyszenia Umarłych Statutów, redaktorem wydanej niedawno publikacji pt. Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań.

Serdecznie zapraszam do udziału.
Piotr Cybula

ZAPROSZENIE: bezpłatne webinary „Ochrona dzieci przed krzywdzeniem w sektorze podróży i turystyki”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dwa bezpłatne webinary na temat: „Ochrona dzieci przed krzywdzeniem w sektorze podróży i turystyki”. Wykorzystywanie i wyzyskiwanie seksualne dzieci w turystyce to poważny problem występujący na całym świecie, również w Polsce. Wielu dzieciom nie udaje się pomóc, gdyż osoby będące świadkami niepokojących sytuacji, np. na terenie hoteli, barów czy restauracji, nie wiedzą, kiedy i w jaki sposób reagować. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę organizuje webinary dla pracowników branży turystycznej na temat Standardów Ochrony Dzieci w turystyce. Wydarzenia odbędą się 17 i 26 stycznia, zapisy są dostępne pod linkiem.

W czasie webinarów zostaną poruszone tematy skali wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce, stereotypów dotyczących sprawców tego przestępstwa, a przede wszystkim tego, jakie kroki mogą podjąć obiekty działające w branży turystycznej i ich pracownicy, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.

Webinary odbędą się:

17.01.2023, godz. 13.00 – 14.30  

26.01.2023, godz. 09.30 – 11.00 

Więcej informacji na temat ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w sektorze podróży i turystyki można znaleźć na stronie: Standardy ochrony dzieci w hotelach (fdds.pl)

Więcej informacji na temat działalności Fundacji: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

„Organizacyjno-prawne problemy funkcjonowania przewodnictwa górskiego w Sudetach – ponad 200 lat tradycji” – referat dr hab. Piotra Gryszela, prof. UEW

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego serdecznie zaprasza do udziału w otwartym zebraniu naukowo-praktycznym na którym dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW przedstawi referat na temat „Organizacyjno-prawne problemy funkcjonowania przewodnictwa górskiego w Sudetach – ponad 200 lat tradycji”.

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia (czwartek) w g. 17.00-18.30 z pośrednictwem programu MS Teams (link do spotkania dostępny jest: tutaj).  

„Ochrona praw konsumenta imprez turystycznych” – konferencja (Warszawa, 21 lutego 2023 r.)

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA i Turystyczna Organizacja Otwarta zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona praw konsumenta imprez turystycznych”

Konferencja odbędzie się hybrydowo 21 lutego 2023 r. (wtorek). W siedzibie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z wykorzystaniem technik wideokonferencji dla uczestników, którzy nie będą mogli uczestniczyć na miejscu (platforma ZOOM + transmisja w czasie rzeczywistym na FB).
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Organizatorzy planują wydanie monografii wieloautorskiej (punktowanej).

W kolejnym dniu (22 lutego 2023) o godzinie. 11.00 rozpocznie się panel dyskusyjny branży turystycznej związany z tematyką konferencji. Panel ma stanowić uzupełnienie konferencji o część poświęconą dyskusji praktyków.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie wydarzenia na Facebooku: II OKN „Ochrona praw konsumenta imprez turystycznych”.

„Prawo i transport lotniczy w czasie wojny i pokoju” – konferencja (Katowice, 2 grudnia 2022 r.)

W piątek 2 grudnia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja pt. Prawo i transport lotniczy w czasie wojny i pokoju. Poniżej zamieszczam program. Więcej informacji na stronie wydarzenia na Facebooku.

,,Prawo i transport lotniczy w czasie wojny i pokoju’’ – konferencja (Katowice, 2 grudnia 2022 r.)

Działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Koło Naukowe Prawa Lotniczego „Kosmolot” zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Prawo i transport lotniczy w czasie wojny i pokoju”.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na Facebooku.

Kongres „Turystyka społeczna a jakość życia” (Kraków, 21.10.2022 r.)

W dniu 21 października w Krakowie odbędzie się Kongres pt. „Turystyka społeczna a jakość życia”. Kongres odbędzie odbędzie się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego. Wydarzenie będzie okazją do publicznej debaty nad rolą turystyki społecznej w województwie małopolskim. Omawiane zagadnienia będą dotyczyć kulturowych, społecznych, psychologicznych, edukacyjnych i zdrowotnych korzyści tego rodzaju aktywności w aspekcie jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz osób o specjalnych potrzebach. Celem spotkania jest też próba integracji instytucji, organizacji i przedsiębiorstw działających na rzecz turystyki społecznej z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych. Komponentem Kongresu będzie też szkolenie dla liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w turystyce, które odbędzie się w siedzibie COTG PTTK w Krakowie.

Kongres adresowany jest do podmiotów i osób zajmujących się turystyką, w szczególności turystyką społeczną – pracowników naukowych uczelni wyższych, organizacji i stowarzyszeń turystycznych, organizacji samorządowych i gospodarczych, fundacji, organizacji pożytku publicznego, organizacji obywatelskich, instytucji publicznych oraz organizatorów wycieczek.

Kongres będzie składał się z sesji plenarnej i czterech bloków tematycznych. Planowane jest również  wydanie monografii, która będzie stanowić syntezę zagadnień poruszanych podczas spotkania i pozwoli w przyszłości korzystać z dorobku Kongresu.

Podczas Kongresu przedstawię referat pt. Organizacja pielgrzymek a ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługacturystycznych – teoria a praktyka. Program Kongresu a także informacje organizacyjne dostępne są na stronie internetowej Kongresu.

Drugi Kongres entuzjastów i przyjaciół kolei (Rogów, 1-2 października 2022 r.)

W dniach 1-2 października w Rogowie (woj. łódzkie) odbędzie się Drugi Kongres entuzjastów i przyjaciół kolei. Uczestnikami Kongresu będą osoby, które działają aktywnie w organizacjach i środowiskach zaangażowanych w ochronę i promowanie transportu kolejowego.

W programie znajduje się m.in. cykl prezentacji o projektach pro-kolejowych realizowanych z sukcesem w różnych częściach kraju, dyskusje o możliwościach rozwoju branży i wspierających ją podmiotów.

Link do programu i zapisów: https://kolej365.pl/ii-kongres-entuzjastow/

„Likwidacja szkód z ubezpieczeń podróży – najczęstsze problemy” – webinar Rzecznika Finansowego (20 września)

20 września br. (wtorek) o godzinie 11:30 Rzecznik Finansowy zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Likwidacja szkód z ubezpieczeń podróży – najczęstsze problemy”. 

Podczas webinarium ekspert RF Marek Kurowski – główny specjalista w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego – omówi na podstawie wniosków o interwencję Rzecznika Finansowego najczęstsze problemy pojawiające się podczas likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia, rezygnacji z podróży, utraty bagażu, NNW czy opóźnienia lotów. 

Obowiązuje rejestracja. Można jej dokonać tutaj.

X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI (Łódź, 6-8.12)

W dniach 6-8 grudnia 2022 r. odbędzie się w Łodzi X Gremium Ekspertów Turystyki. W tym roku będzie pod hasłem „Przyszłość turystyki – turystyka przyszłości”. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie organizatora:  www.gremium.forumturystyki.pl