Tag Archives: konferencje i spotkania

Akademia Prawa Kolejowego

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Koła Naukowego Prawa Administracyjnego powstała ciekawa inicjatywa: Akademia Prawa Kolejowego. Jest to cykl 6 spotkań z przedstawicielami nauki i praktyki prawniczej.

Pierwsza edycja Akademii poświęcona będzie zagadnieniom związanym z prawnymi aspektami funkcjonowania kolei w Polsce, w szczególności dotyczącym zagadnień bezpieczeństwa kolejowego, regulacji sektorowych, realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Prelegentami będą prawnicy reprezentujący prestiżowe Kancelarie oraz przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego.

Akademia została objęta Patronatem przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacego Górę.

Uczestnictwo w co najmniej 4 spotkaniach uprawnia do otrzymania certyfikatu.
Więcej informacji można znaleźć na Facebooku: Akademia Prawa Kolejowego.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2022 r. o godz. 20:00. Wykład wygłosi na nim Pan Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Marcin Trela, na temat „Sądowa kontrola rozstrzygnięć Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego”.

Kontakt z Organizatorem: akademia.prawa.kolejowego@gmail.com

„Społeczne funkcje obszarów chronionych” – konferencja (Kraków, 18-19.03.2022 r.)

W dniach 18-19 marca 2022 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt. „Społeczne funkcje obszarów chronionych”. Odbędzie się ona w 150. rocznicę utworzenia pierwszego na świecie parku narodowego i 90. rocznicę powstania Pienińskiego Parku Narodowego. Jako hasło przewodnie konferencji przyjęto cel utworzenia Parku Narodowego Yellowstone, zawarty w akcie jego powołania: „For the Benefit and Enjoyment of the People”, który motywuje do podjęcia dyskusji dotyczącej społecznych funkcji parków narodowych i innych obszarów prawnie chronionych.

Konferencja odbędzie się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, jej Wydział Turystyki i Rekreacji jest jednym z jej organizatorów.

Szczegółowe informacje: Zaproszenie na konferencję i komunikat

Formularz zgłoszeniowy: Społecznie funkcje obszarów chronionych-formularz

Kontakt: 150yellowstone@gmail.com

FORUM WSPÓŁPRACY POLSKO-SŁOWACKIEJ POZA OBSZAREM TRANSGRANICZNYM (22-23 września 2021 r.)

Celem wydarzenia jest budowanie dobrych relacji sąsiedzkich między Województwem Świętokrzyskim a Żylińskim Samospravnym Krajem oraz województwami przygranicznymi, oraz stwarzanie możliwości dla współpracy pomiędzy partnerami z Polski i ze Słowacji w ramach których omówione zostaną kwestie wspólnych działań w dziedzinie turystyki, kultury, gospodarki, ochrony i promocji zdrowia.Bliskie sąsiedztwo, dobra komunikacja oraz dobra oferta turystyczna są dobrym magnesem do budowania wzajemnych relacji, wymiany doświadczeń czy realizacji wspólnych projektów parasolowych.
Mając na uwadze powyższe zapraszamy przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń przedsiębiorców, organizacje turystyczne, a także przedsiębiorców poszukujących partnerów biznesowych na obszarze województw przygranicznych Polski i Słowacji, w tym także województwa świętokrzyskiego do udziału w wydarzeniu.
UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY po wcześniejszej rejestracji.
Przedsiębiorcy poszukujący partnerów biznesowych zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres: frap.org@gmail.com do 10 września 2021 r.
Dyrektorem wydarzenia jest Pan Daniel Bijata tel. +48 694645920
W programie zaplanowaliśmy następujące panele tematyczne:
I. Współpraca gospodarcza – doświadczenia i perspektywy
1.Doświadczenia w dotychczasowej współpracy polsko-słowackiej
2.Wyzwania współpracy gospodarczej w okresie popandemicznym.
3.Uwarunkowania prawno – formalne działalności gospodarczej na Słowacji.
4.Projekty transgraniczne w ramach Interreg-u polsko-słowackiego
II. Fundusze europejskie dla turystyki
1.Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej (programy regionalne, Polska Wschodnia)
2.Projekty parasolowe w ramach Interreg realizowane poza obszarem transgranicznym.
III.Prezentacja turystyczna regionów partnerskich
1.Województwo Świętokrzyskie
2.SŁOWACJA – Kraj Żyliński
IV. Atrakcyjność polsko-słowackich regionów turystycznych
1.Oferta dla rodzin, dzieci i młodzieży – zielone i białe szkoły
2.Oferta uzdrowiskowa (dla Polaków- na Słowacji i Słowaków- w Polsce
3.Oferta turystyki aktywnej – rowerowej i narciarskiej
V. Zarządzanie turystyką
1.Karta turystyczna – zasady działania, przywileje NP. REGIONU LIPTOW
2.Zarządzanie produktami sieciowymi na przykładzie szlaków pieszo-rowerowych
VI. Kultura a turystyka
1.Wspólne dziedzictwo
2.Polsko – słowackie kontakty w dziedzinie filmu w XX i XXI wieku
3.Polsko- słowackie kontakty teatralne
4.Kreowania produktu turystycznego w oparciu o plenery filmowe województwa świętokrzyskiego
VII.Spotkania B2B branż:
1.Turystyka – organizacja ROTWŚ
2.Gospodarka
• Przetwórstwo żywności
• Budownictwo
• Opakowania
• Automotive
VIII. Szlaki winne na Słowacji i w Polsce z degustacją
Każdy panel kończy się dyskusją ekspertów.
W trakcie wydarzenia zaplanowaliśmy także część artystyczną: Widowisko historyczne: Jan III Sobieski z wizytą w Podzamczu.
Będzie także duży wybór dań kuchni polskiej i słowackiej, występy zespołów regionalnych.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Źródło: strona wydarzenia na Facebooku

Kongres Turystyki Społecznej (Jelenia Góra, 13-14.10.2021)

W dniach 13-14 października 2021 r. odbędzie się w Jeleniej Górze 1. Kongres Turystyki Społecznej.

Informacje o sprawach organizacyjnych oraz program (na bieżąco aktualizowany) dostępne są na stronie organizatora (tutaj).

„Samolotem, koleją po Europie – wakacje 2021” – webinar Europejskiego Centrum Konsumenckiego

W dniu 21 czerwca w g. 12.00-13.30 Europejskie Centrum Konsumenckie organizuje webinar na temat: Samolotem, koleją po Europie – wakacje 2021.

W spotkaniu online wezmą udział:
➡ Eksperci Europejskiego Centrum Konsumenckiego – Karol Muż, Anna Myrczek
➡ Rzecznik Praw Pasażerów (ULC) – Renata Piwowarska
➡ Rzecznik Praw Pasażera Kolei (UTK) – Joanna Marcinkowska

Link do wydarzenia na Facebooku: tutaj.

„Samorządowe programy opieki nad zabytkami” – referat Andrzeja Trojanowskiego

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego serdecznie zaprasza do udziału w otwartym zebraniu na którym Andrzej Trojanowski przedstawi referat na temat: Samorządowe programy opieki nad zabytkami – spostrzeżenia na tle uregulowań prawnych i ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli (z uwzględnieniem aspektów turystycznych). Spotkanie odbędzie się 20 maja 2021 r. w g. 17.00-18.30.

Link do wydarzenia (MS Teams) dostępny jest: tutaj. Informacja o spotkaniu na Facebooku: tutaj.

Andrzej Trojanowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, doradcą prawnym w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. Uzyskał także uprawnienia przewodnika górskiego i pilota wycieczek.Spotkanie odbędzie się w ramach otwartych zebrań naukowo-praktycznych Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego poświęconych prawnym aspektom sportu, wychowania fizycznego, turystyki, rekreacji, i rehabilitacji medycznej.
Po referacie odbędzie się dyskusja.

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr Piotr Cybula
Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

„Europejskie Centrum Konsumenckie wobec problemów konsumentów usług turystycznych w Unii Europejskiej” – referat Karola Muża

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego serdecznie zaprasza do udziału w otwartym zebraniu na którym Karol Muż przedstawi referat na temat „Europejskie Centrum Konsumenckie wobec problemów konsumentów usług turystycznych w Unii Europejskiej”.

Spotkanie odbędzie się 6 maja 2021 r. w g. 17.00-18.30. Link do wydarzenia dostępny jest: tutaj. Informacja o spotkaniu na Facebooku: tutaj.

Karol Muż jest prawnikiem, od 2012 r. związanym z Europejskim Centrum Konsumenckim, od 2018 r. jest jego Koordynatorem. Jest ekspertem w zakresie polubownego rozwiązywania sporów w ujęciu transgranicznym. Spotkanie odbędzie się w ramach otwartych zebrań naukowo-praktycznych Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego poświęconych prawnym aspektom sportu, wychowania fizycznego, turystyki, rekreacji, i rehabilitacji medycznej.
Po referacie odbędzie się dyskusja.

Serdecznie zapraszam do udziału.
dr Piotr Cybula
Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

„Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028” – referat dr. Bartłomieja Walasa

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR serdecznie zaprasza do udziału w otwartym zebraniu naukowo-praktycznym na którym Pan dr Bartłomiej Walas, przedstawi referat na temat „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”. Pan dr Bartłomiej Walas jest autorem jej koncepcji i opracowania.  

Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia (wtorek) w g. 17.00-19.00. Po referacie odbędzie się dyskusja.

„Polityka zrównoważonej turystyki w Krakowie na lata 2021–2028” została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa na sesji w dniu 24 marca 2021 r. można pobrać tutaj.

Linke do spotkania (MS Teams): tutaj.

Informacja o wydarzeniu na Facebooku: tutaj.

serdecznie pozdrawiam,

dr Piotr Cybula

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

„Ustawa o sporcie i sądownictwo arbitrażowe w sporcie – stan obecny i pytania o przyszłość” – referat dr. hab. Eligiusza Krześniaka

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego AWF w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w otwartym zebraniu na którym Pan dr hab. Eligiusz Krześniak, przedstawi referat na temat „Ustawa o sporcie i sądownictwo arbitrażowe w sporcie – stan obecny i pytania o przyszłość”. Spotkanie odbędzie się 25 marca 2021 r. w g. 17.00-18.30.

Dr hab. Eligiusz Krześniak – profesor i kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat. Partner zarządzający w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Squire Patton Boggs. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz członek rady Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy KIG oraz Konfederacji Lewiatan. Arbiter w Trybunale Arbitrażowym do spraw Sportu w Doha, w Katarze oraz jeden z pięciu polskich arbitrów w Trybunale Arbitrażowym do spraw Sportu (CAS) w Lozannie w Szwajcarii – międzynarodowym sądzie arbitrażowym, który orzeka jako najwyższa instancja w sporach z całego świata wynikających z działalności sportowej.
Od lat wskazywany jako jeden z wiodących prawników w Polsce w międzynarodowych rankingach Chambers Europe i The Legal 500.Prof. Krześniak jest autorem i współautorem kilku książek prawniczych i monografii (w tym monografii pt. „Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 a także „Ustawa o sporcie. Komentarz”, Wolters Kluwer, Warszawa 2020) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu polskiego, niemieckiego i amerykańskiego prawa. Pełnił także funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rad nadzorczych największych polskich spółek giełdowych oraz prezesa jednego z polskich klubów golfowych.

Spotkanie odbędzie się w ramach otwartych zebrań naukowo-praktycznych Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego poświęconych prawnym aspektom sportu, wychowania fizycznego, turystyki, rekreacji, i rehabilitacji medycznej. Po referacie odbędzie się dyskusja.

Link do spotkania (MS Teams): tutaj.

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr Piotr Cybula
Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

„Problem uznawania kwalifikacji przewodników górskich na przykładzie Polski i Słowacji” – referat dr. Jerzego Raciborskiego

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego serdecznie zaprasza do udziału w otwartym zebraniu na którym dr Jerzy Raciborski przedstawi referat na temat „Problem uznawania kwalifikacji przewodników górskich na przykładzie Polski i Słowacji”.

Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) w g. 17.00-18.30.

Spotkanie odbędzie się w ramach otwartych zebrań naukowo-praktycznych Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego poświęconych prawnym aspektom sportu, wychowania fizycznego, turystyki, rekreacji, i rehabilitacji medycznej.
Po referacie odbędzie się dyskusja.

Link do spotkania (MS Teams): tutaj.

Link do wydarzenia na Facebooku: tutaj.

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr Piotr Cybula
Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego