Tag Archives: POT

Jak Polska Organizacja Turystyczna informuje turystów, czyli o komunikatach z maja 2020 r. w „aktualnościach”

Polska Organizacja Turystyczna została powołana ustawą z 25 czerwca 1999 r. Jej celem jest wzmocnienie promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Choć czasami można spotkać się z krytyką jej działalności, a nawet postulatami zlikwidowania, to dla osób związanych z turystyką nie ulega wątpliwości, że jest ona potrzeba. Jednym z jej zadań jest zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie.

W tym kontekście muszę przyznać, że bardzo „ciekawie” wyglądają informacje przedstawione „dla turysty” pod zakładką „aktualności” na stronie POT w dziale „bezpieczne podróże”.

Po kliknięciu na hasło „Dla turysty” pojawia się poniższa informacja:

W komunikacie tym czytamy m.in.:

Od 4 maja hotele i inne miejsca noclegowe, a także część atrakcji turystycznych może być  otwarta. W poniedziałek, 18 maja wprowadzono kolejny etap odmrażania gospodarki i turyści mogą skorzystać także z usług gastronomicznych. Dzięki tym działaniom turystyka krajowa zaczyna się odradzać. Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna kampanię społeczno-informacyjną pod hasłem „Odpoczywaj w Polsce bezpiecznie”, której częścią jest „Dekalog Bezpiecznego Turysty” – zaakceptowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W komunikacie brakuje daty, ale jak się wydaje dotyczy on maja 2020 r. Od tego czasu minęło ponad dwa lata… W komunikacie mowa jest też o prezesie POT Robercie Andrzejczyku. Od tego czasu prezes POT zmienił się dwukrotnie.

Poniżej tej informacji znajdują się dwa komunikaty – jeden z 27 maja 2020 r., drugi z 11 maja 2020 r.

Wszystko to wygląda dość niepoważnie jak na państwową instytucję, która ma zajmować się promocją i informacją turystyczną i która ma spory budżet finansowany w znacznej mierze ze środków publicznych. Nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego tak to funkcjonuje. Nie ulega wątpliwości, że zmiany są konieczne, o co niniejszym apeluję.

Piotr Cybula

Sejm przyjął ustawę umożliwiającą promocję Polski przez kluby sportowe

23 czerwca 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych. Polska Organizacja Turystyczna będzie mogła realizować zadania dotyczące promocji Polski przez kluby sportowe, które biorą udział w międzynarodowych rozgrywkach sportowych.

Najważniejsze rozwiązania tej ustawy:

  • POT będzie mogła podjąć współpracę z klubami sportowymi, które biorą udział w międzynarodowych rozgrywkach sportowych.
  • Realizacja tego zadania będzie odbywać się na podstawie umowy z ministrem sportu i turystyki, który będzie mógł udzielić POT dotacji z budżetu państwa. POT od ponad 20 lat realizuje zadania związane z wszechstronną promocją Polski. Posiada odpowiednie zasoby, kompetencje i know-how do tworzenia przestrzeni dla współpracy sportu i turystyki.
  • POT będzie współpracować z klubami sportowymi w ramach takich dyscyplin, jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka czy hokej – w kategorii kobiet i mężczyzn.
  • Analiza obejmująca m.in. strukturę europejskich rozgrywek pucharowych oraz sportowe rankingi międzynarodowe wskazuje, że w sezonie 2022/2023 w programie może uczestniczyć ok. 45 drużyn sportowych. Ostateczna ich liczba będzie jednak zależeć od efektów naboru przeprowadzanego przez POT, tak by efektywnie realizować cele promocyjne.
  • Kluby sportowe, które będą chciały uczestniczyć w programie, muszą być w danym sezonie reprezentantami Polski w rozrywkach o europejskie puchary.
  • Nowe przepisy przewidują także możliwość zasilania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w środki pochodzące z budżetu państwa. Chodzi o zwiększenie wsparcia na zadania FRKF, w tym przekazywanego na rozwój infrastruktury sportowej i dofinansowanie inwestycji obejmujących obiekty sportowe.
  • W 2022 r. umożliwiona zostanie również zmiana planu finansowym Centralnego Ośrodka Sportu i zwiększenie kwoty dotacji na realizację zadań związanych z zapewnieniem warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do szkolenia sportowego. Chodzi o utrzymanie obiektów sportowych i zarządzanie nimi oraz przygotowanie kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich czy mistrzostwach Europy lub świata.

Informacja o procesie legislacyjnym: sejm.gov.pl.

„Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej – Komentarz”

Choć od publikacji minęło już dwa lata, dopiero ostatnio dotarła do mnie informacja o ukazaniu się komentarza do ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej autorstwa dr. Dominika Borka.

Jak się okazuje komentarz dostępny jest również nieodpłatnie on line na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu: „Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej – Komentarz„.

POT: podejmujemy działania w celu sprostowania informacji przekazywanych na infolinii ZUS

Niedawno pisałem o wycieczkach jednodniowych w kontekście bonów turystycznych. Wskazywałem, że bon turystycznych nie może być wykorzystany na wycieczki jednodniowe, które nie obejmują noclegu. Pretekstem do przygotowania tego tekstu była praktyka ZUS polegająca na odmiennym informowaniu na infolinii (otrzymałem takie sygnały).

W związku z powyższym wystąpiłem również do Polskiej Organizacji Turystycznej wskazując na ten problem i potrzebę weryfikacji przedstawionego stanowiska.

Z Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymałem informację potwierdzającą prawidłowość przedstawionego przeze mnie stanowiska, a także informację, że podejmujemy działania, mające na celu sprostowanie informacji przekazywanych na infolinii ZUS. Biorąc pod uwagę, że niektóre osoby mogły podjąć działania stosownie do otrzymanej wcześniej informacji, może to rodzić pewne komplikacje w praktyce. Każda taka sytuacja powinna być oceniana indywidualnie.

Piotr Cybula