Tag Archives: szlaki turystyczne

„Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli”(wtorek, 26 kwietnia)

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego serdecznie zaprasza do udziału w otwartym zebraniu na którym Andrzej Trojanowski oraz Urszula Dziedzic (pracownicy Najwyższej Izby Kontroli) przedstawią referat na temat: „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli„. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. w g. 17.00-18.30 w formie on line (MS Teams).
Spotkanie odbędzie się w ramach otwartych zebrań naukowo-praktycznych Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego poświęconych prawnym aspektom sportu, wychowania fizycznego, turystyki, rekreacji, i rehabilitacji medycznej.
Po referacie odbędzie się dyskusja.

Link do spotkania: tutaj, informacja o wydarzeniu na Facebooku: tutaj.
Serdecznie zapraszam do udziału.
dr Piotr Cybula

„Kasprowy – kolejka i procesy”

Nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się książka autorstwa Janusza Długopolskiego pt. Kasprowy – kolejka i procesy.

Więcej informacji o publikacji dostępnych jest na stronie wydawnictwa (tutaj).

NIK o Green Velo

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najdłuższa trasa rowerowa w Polsce i jedna z dłuższych w Europie. Inwestycja – zrealizowana kilka lat temu nie bez przeszkód kosztem 274 mln zł – właśnie znalazła się na rozdrożu. W przypadku dwóch województw skończył się, a w przypadku trzech kolejnych dobiega końca tzw. okres jej trwałości – czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu dofinansowanego środkami Unii Europejskiej. Ten moment to wielka szansa na dalszy rozwój, ale NIK dostrzega też zagrożenie – bez odpowiednich działań może dojść do stopniowej degradacji szlaku i zaprzepaszczenia tego, co już udało się osiągnąć.  Obawy Izby co do przyszłości Green Velo budzą nieprawidłowości i problemy stwierdzone podczas kontroli. Zdaniem NIK, bez skoordynowanego zarządzania, należytego utrzymania przejezdności, stanu technicznego obiektów i oznakowania oraz bez zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, dalsze funkcjonowanie szlaku, jako już rozpoznawalnego produktu i marki turystycznej, może być zagrożone.

Kontrola NIK pokazała, że podział odpowiedzialności za poszczególne odcinki nie sprzyjał prawidłowemu utrzymaniu i spójnemu promowaniu szlaku – jest to wyzwanie przekraczające możliwości władz pojedynczych gmin i powiatów, a nawet  województw. Konieczne jest więc wyłonienie lub powołanie jednego podmiotu, który będzie zarządzał Green Velo”

Więcej o kontroli na stronie: NIK

Ankieta na temat Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo

Najwyższa Izba Kontroli w związku z prowadzonymi obecnie kontrolami dotyczącymi utrzymania i wykorzystania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo uruchomiła internetową ankietę, skierowaną do osób, które skorzystały z Green Velo w latach 2018-2019.

Ankieta wraz z tekstem wprowadzającym dostępna jest na https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-na-green-velo-ankieta-dla-rowerzystow.html

Posiedzenie Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce

18 grudnia 2018 r., pod kierownictwem Pani minister Anny Krupki, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce. Podczas spotkania zostały wręczone akty powołania członkom Zespołu, w skład którego weszli przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury. Posiedzenie Zespołu zostało poprowadzone przez Ewę Pawlak-Lewandowską, dyrektora Departamentu Turystyki MSiT.

Podczas spotkania Dominik Borek – zastępca dyrektora Departamentu Turystyki wygłosił referat nt. aktualnego stanu prawnego szlaków turystycznych w Polsce. Następnie głos zabrał dr Andrzej Stasiak z Zakładu Geografii Rekreacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie definicji, klasyfikacji oraz funkcji szlaków turystycznych w Polsce i na świecie.W problematykę związaną ze znakowaniem szlaków turystycznych w Polsce wprowadził słuchaczy Jerzy Kapłon – skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Natomiast o Bazie Szlaków Turystycznych opowiedział Tomasz Gołąbek z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Spotkanie było pierwszym z cyklu, które ma na celu wypracowanie długofalowych rozwiązań dotyczących przygotowania założeń przepisów prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce.

Źródło: informacja stanowi komunikat ze strony MSiT

„Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – dostępna nieodpłatnie publikacja

Na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTKK dostępna jest nieodpłatnie przygotowana pod moją redakcją publikacja pt. Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (Kraków 2012).

Spis treści:

Wprowadzenie – Piotr Cybula
Cele i zakres projektowej ustawy o szlakach turystycznych – Jerzy Gospodarek
Zarys dziejów budowy i znakowania górskich szlaków turystycznych na ziemiach polskichJerzy Kapłon
Pojęcie i rodzaje szlaków turystycznychMarta Miller
W sprawie potrzeby regulacji szlaków turystycznych położonych w górach – Dominik Wolski
Elementy formalnoprawne w organizacji kulturowych szlaków turystycznych – balast czy istotna potrzeba? Zarys problematyki na podstawie analizy funkcjonowania wybranych systemówArmin Mikos von Rohrscheidt
Status prawny szlaków turystycznych we FrancjiJolanta Zatorska
Wyznaczanie lądowych szlaków turystycznych i korzystanie z nich (zagadnienia administracyjnoprawne)Jacek Szwaja
Możliwości ograniczenia właściciela w wykonywaniu prawa własności dla celów turystycznych – Janusz Długopolski
Problematyka utrzymania systemów szlaków turystycznych. Uwagi de lege lata i de lege ferendaKrzysztof Sondel
Odpowiedzialność cywilna za wypadki na szlakach turystycznychWojciech Robaczyński
Ochrona nazwy w obszarze usług turystycznych w kontekście przyszłej regulacji szlaku turystycznegoMariusz Załucki
Odpowiedzialność karna za wypadki na szlakach turystycznychWojciech Górowski

„Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – ebook

Od dzisiaj na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK można nabyć w formie ebooka publikację pt. „Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.

NIK o bezpieczeństwie w górach

„Ratownictwo górskie działa prawidłowo i skutecznie. GOPR i TOPR wykonywały wszystkie powierzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych zadania. Organizacje te dzięki wyspecjalizowanej i doświadczonej kadrze ratowników oraz posiadanemu wyposażeniu, zapewniały stałą gotowość do udzielania pomocy oraz niezwłocznie podejmowały akcje ratownicze. Swoje zadania w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa turystyki wypełniały bardzo dobrze również parki narodowe. Niepokój NIK budzi jednak sposób finansowania ratownictwa górskiego oraz stan szlaków górskich poza terenami parków narodowych” – więcej zob. NIK o bezpieczeństwie turystyki i rekreacji w górach.

SZLAKI TURYSTYCZNE A PRAWO – PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ (seminarium, Kraków, 22 czerwca 2012 r.)

22 czerwca 2012 r. odbędzie się w Krakowie seminarium poświęcone problematyce prawnych aspektów szlaków turystycznych pt. SZLAKI TURYSTYCZNE A PRAWO – PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ.

Celem spotkania jest podjęcie dyskusji na temat przyszłej regulacji szlaków turystycznych w prawie polskim. Udział w nim zapowiedzieli m.in. mec. Janusz Długopolski (ORA Kraków), dr Jerzy Gospodarek (Szkoła Główna Handlowa), mgr Jerzy Kapłon (COTG PTTK), dr Piotr Kostański (Uniwersytet Jagielloński), dr Jerzy Raciborski (AWF w Krakowie), dr Wojciech Robaczyński (Uniwersytet Łódzki), dr Krzysztof Sondel (AWF w Krakowie), dr Jacek Szwaja (Krakowska Akademia), dr Dominik Wolski.

Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane do zgłoszenia referatu lub artykułu do publikacji przygotowywanej w związku z tym spotkaniem. Zgłoszenia proszę kierować na adres: piotr.cybula@awf.krakow.pl

Piotr Cybula

RP: Szlakomania za miliony z unijnych dotacji

Samorządy na potęgę wyznaczają międzynarodowe szlaki. Eksperci: to sposób na szybkie pieniądze z UE, a żywot tras kończy się po rozliczeniu dofinansowania. Więcej w artykule: Szlakomania za miliony z unijnych dotacji.