Tag Archives: szlaki turystyczne

Jak uregulować problematykę szlaków turystycznych? Artykuł w „Rzeczpospolitej”

W „Rzeczpospolitej” z 14 maja 2009 r. ukazał się artykuł pt. „Chcą ukrócić bezkarne grodzenie szlaków” autorstwa Michała Kosiarskiego (dostępny na stronie: http://www.rp.pl/artykul/4,305029_Chca_ukrocic_bezkarne_grodzenie_szlakow.html). Przedstawiono w nim propozycje prawnej regulacji problematyki szlaków turystycznych.

Na temat ten adw. Piotr Kostański, którego wypowiedź znajduje się we wspomnianym artykule, przedstawi referat na konferencji „Transformacje Prawa Turystycznego”, która odbędzie się w Krakowie 19 czerwca 2009 r. („Projekt regulacji prawa szlaku jako ograniczonego prawa rzeczowego w prawie polskim”).

Prawo szlaku (projekt regulacji)

Na stronie http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2638 dostępny jest artykuł adw. Janusza Długopolskiego oraz  adw. Małgorzaty Kulig-Juźwiak pt. „Prawo szlaku„. Artykuł zawiera projekt zmian ustawodawczych w zakresie umożliwienia dostępu do terenów dla uprawiania sportu, turystyki i rekreacji wraz z uzasadnieniem. Projekt ten ma charakter propozycji regulacji.

Wyróżniona praca dotycząca bezpieczeństwa na szlakach turystycznych

Kapituła Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej postanowiła w szóstej edycji Konkursu wyróżnić pracę magisterską Marty Miller pt. „Uwarunkowania prawne i organizacyjne bezpieczeństwa na szlakach turystycznych”. Praca ta została przygotowana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem dr. Jerzego Gospodarka.