Tag Archives: publikacje

„Kodeks Ochrony Turystów UNWTO w aspekcie jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i krajowego”

Ukazał się nowy (59) numer czasopisma „Folia Turistica”. Opublikowany w nim został m.in. artykuł pt. „Kodeks Ochrony Turystów UNWTO w aspekcie jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i krajowego” autorstwa: D. Borka, K. Szot oraz K. Szuppe.

Pełna treść całego numeru dostępna jest na stronie czasopisma: „Folia Turistica”.

Nowe czasopismo naukowe – „Turystyka – zarządzanie, administracja, prawo”

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, iż zostało powołane resortowe czasopismo naukowe pt. „Turystyka – zarządzanie, administracja, prawo”. Ma się zajmować szeroko rozumianymi zagadnieniami turystyki oraz nauk o zarządzaniu i jakości i nauk prawnych.

Czasopismo będzie wydawane w wersji elektronicznej, z możliwością ewentualnego wydawania w formie papierowej.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Pani dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH.

Redakcja zachęca do nadsyłania tekstów do publikacji na adres: redakcja@msit.gov.pl (termin nadsyłania artykułów do numeru 1/2023 upływa 20 maja 2023 r.).

Więcej informacji w komunikacie MSiT: Nowe czasopismo naukowe – „Turystyka – zarządzanie, administracja, prawo”.

„Prawo lotnicze w dobie kryzysu lotnictwa cywilnego” – nowa publikacja

Nakładem Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego ukazała się publikacja pt. Prawo lotnicze w dobie kryzysu lotnictwa cywilnego. Została przygotowana pod red. Anny Konert. Jest w pełni dostępna na stronie tej Uczelni (tutaj). Niektóre artykuły wprost nawiązują do tematyki turystycznej. W szczególności warto zwrócić uwagę na artykuł Dominika Borka pt. Organizacja imprez turystycznych, ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych oraz dostarczanie usług turystycznych w działalności linii lotniczych – aspekty prawne.

„W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca”

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja pt. „W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca (tom I i II). Perspektywa prywatnoprawna. Perspektywa publicznoprawna”, pod red. K. Małysy-Sulińskiej, M. Spyry i A. Szumańskiego. Księga powstała dla uczczenia Jubileuszu 70. urodzin oraz Jubileuszu 50-lecia pracy akademickiej na Uniwersytecie Jagiellońskim profesora Mirosława Steca.

Publikacja zawiera m.in. działy: prawo turystyczne oraz prawo przewozowe. W pierwszym z nich opublikowany został przygotowany przeze mnie artykuł pt. „Kilka refleksji na temat normatywnej regulacji usług hotelarskich w prawie polskim„. W działach tych łącznie opublikowane zostały następujące artykuły:

PRAWO TURYSTYCZNE

Bogusława Gnela

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową zamiast zadośćuczynienia za krzywdę związaną z naruszeniem umowy o imprezę turystyczną

Piotr Cybula

Kilka refleksji na temat normatywnej regulacji usług hotelarskich w prawie polskim

Wojciech J. Katner

Czy pojęcie prawne przedsiębiorcy turystycznego jest sformułowane poprawnie, czy też chaos pojęciowy się pogłębia?

Kilka uwag wyjaśniających

Anna Konert

Umowa czarteru lotniczego. Odpowiedzialność za „skrócone wakacje”

Jerzy Raciborski

Pojęcie punktu sprzedaży w przepisach o usługach turystycznych

Anna Rzetelska

Kilka uwag o niewykonaniu i nienależytym wykonaniu umowy o imprezę turystyczną

PRAWO PRZEWOZOWE

Dorota Ambrożuk-Wesołowska

Ustalenie stanu przesyłki w chwili przyjmowania jej do przewozu

Daniel Dąbrowski

Skutki prawne niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez nadawcę przesyłki

Piotr Kasprzyk

Skuteczność regulacji bezpieczeństwa lotniczego w świetle przepisów Prawa lotniczego o usuwaniu „naturalnych” przeszkód lotniczych

Krzysztof Wesołowski

Wyłączenia ograniczeń odpowiedzialności przewoźnika ze względu na jego winę kwalifikowaną

Więcej informacji o publikacji dostępnych jest na stronie wydawnictwa.

„Prawne aspekty turystyki i rekreacji w dobie pandemii – teoria i praktyka” – nowa publikacja

Nakładem wydawnictwa GWSH ukazała się publikacja pt. „Prawne aspekty turystyki i rekreacji w dobie pandemii – teoria i praktyka„.

W pracy tej został opublikowany również mój artykuł pt. „Regulacja usług pilotów wycieczek w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – uwagi krytyczne„.

Cała monografia jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej GWSH (tutaj).

„Tourism Law in Europe” – nowa publikacja

Na początku tego roku ukazała się publikacja „Tourism Law in Europe”. Jej redaktorami są: Carlos Torres, F. Javier Melgosa Arcos, Laurence Jéugozo, Vincenzo Franceschelli oraz Francesco Morandi. Jest ona owocem współpracy kilku uniwersytetów europejskich (ESHTE, Salamanca, Sorbonne, Milano Bicocca i Sassari).

Publikacja zawiera wprowadzenie do prawa turystycznego: Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Gruzji, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Malty, Czarnogóry, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Mam przyjemność być autorem rozdziału dotyczącego polskiego prawa turystycznego – „Tourism Law in Poland” (s. 531-568).

Publikacja dostępna jest również nieodpłatnie na stronie ESHTE: tutaj.

Piotr Cybula

„Travel and Tourism Law in the Face of Contemporary Threats to Tourist Safety and Security” – nowa publikacja

Niedawno ukazał się nowy tematyczny numer czasopisma „Folia Turistica”, pt. „Travel and Tourism Law in the Face of Contemporary Threats to Tourist Safety and Security” (nr 57/2021). Miałem przyjemność go redagować.

Zostały w nim zamieszczone następujące prace:

„Folia Turistica” jest czasopismem ogólnodostępnym. W tym tygodniu na stronie internetowe czasopisma zamieszczony zostanie powyższy numer.

Piotr Cybula

„Competition Law in Tourism”

Ukazała się kolejna publikacja przygotowana pod red. Carlosa Torresa. Tym razem jest ona poświęcona problematyce prawa konkurencji w turystyce. Jest ona dostępna w całości on line (tutaj).

„The Legal Impacts of COVID-19 in the Travel, Tourism and Hospitality Industry”  

Ukazała się publikacja pt. „The Legal Impacts of COVID-19 in the Travel, Tourism and Hospitality Industry” (Estoril, Salamanca, Milan 2022). Jej redaktorami są: C. Torres oraz F. Javier Melgosa Arcos.

Jest w całości dostępna: tutaj.

„Folia Turistica” – 40 pkt.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. czasopismo Folia Turistica zostało uwzględnione w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, otrzymując 40 pkt.

Na przełomie grudnia i stycznia ukaże się jego tematyczny numer, który mam przyjemność redagować, pt. Travel and Tourism Law in the Face of Contemporary Threats to Tourist Safety and Security.

Kolejny numer, do którego można jeszcze składać artykuły, ukaże się w pierwszej połowie następnego roku.

Piotr Cybula