Tag Archives: konsul

RPO w sprawie Polaków, którzy nie mogą wrócić z Nepalu

W Nepalu, jak podają media, utknęło stu turystów z Polski. W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej kraj ten zamknął granice. Polacy skarżą się, że nie mają kontaktu z polskim konsulem w New Dehli. W ich imieniu RPO pyta więc oto, jakie działania podejmują polskie władze, by zorganizować im powrotu do kraju.

Źródło: komunikat RPO

„Pomoc konsularna a obowiązki organizatora turystyki względem klienta: uwagi w świetle projektu ustawy – Prawo konsularne oraz ustawy o usługach turystycznych” – referat na konferencji w Instytucie Europeistyki UJ

Dzisiaj będę miał przyjemność uczestniczyć w konferencji pt. Nowe polskie prawo konsularne.

Przedstawię na niej referat na temat: Pomoc konsularna a obowiązki organizatora turystyki względem klienta: uwagi w świetle projektu ustawy – Prawo konsularne oraz ustawy o usługach turystycznych.

Organizatorzy zapowiadają opublikowanie publikacji pokonferencyjnej.

„Nowe polskie prawo konsularne” – konferencja (Kraków, 25-26 czerwca 2015 r.)

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na  ogólnopolską konferencję naukową pt.:  Nowe polskie prawo konsularnektóra odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Krakowie,
ul. Jodłowa 13 (Zamek w Przegorzałach).

Konferencja, w zamyśle organizatorów, jest kontynuacją krakowskich spotkań konferencyjnych poświęconych prawu konsularnemu, jakie zostały zainaugurowane w 2013 r. konferencją zorganizowaną w 50-lecie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych.

W czasie, gdy kierujemy do Szanownych Państwa niniejsze zaproszenie kończą się prace nad nową polską ustawą konsularną (mającą zastąpić szereg dotychczas obowiązujących aktów normatywnych, w tym przede wszystkim ustawę o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z 1984 r.). W tym roku mija również 10 lat od wejścia w życie względem Polski Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych. Te dwie okoliczności stanowią uzasadnienie dla planowanej konferencji.

Celem konferencji jest bowiem debata nad problemami krajowego prawa konsularnego, choć z oczywistych względów prowadzony dyskurs odbywać się będzie biorąc także pod uwagę perspektywę prawnomiędzynarodową. Prace nad nową polską ustawą konsularną znajdują się obecnie w końcowej fazie prac legislacyjnych. Nastał więc bardzo dobry czas, by pochylić się, zarówno z perspektywy praktycznej jak i teoretycznej, nad założeniami i efektem wysiłków legislacyjnych związanych z tym aktem prawnym. Szczegółowych analiz wymagają projektowane nowe regulacje proceduralne, unormowania dotyczące konsulów honorowych, jak też dotyczące dokonywania przez konsula czynności cywilnoprawnych czy administracyjnych. Tym oraz innym zagadnieniom prawnym, wynikającym z kształtu projektowanej nowej ustawy, poświęcone będą obrady w trakcie trzech (z planowanych czterech) sesji konferencyjnych.

Szczególny, dodatkowy punkt odniesienia konferencji stanowić będą także rozważania na temat funkcjonowania Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych (temu zagadnieniu poświęcona będzie jedna sesja konferencyjna). Jest to kwestia o tyle istotna, że planowane wejście w życie projektowanej nowej polskiej ustawy konsularnej istotnie modyfikującej przepis dotyczący funkcji legalizacyjnych konsula wypada w roku, w którym mija 10 lat od wejścia w życie Konwencji haskiej – instrumentu międzynarodowego, który w bardzo dużym stopniu wpłynął na redukcję funkcji konsularnych wykonywanych przez konsulów RP. Ostatnimi laty podejmowano próby decentralizacji stosowania tej Konwencji na forum krajowym – skończyły się one jednak fiaskiem. Można wciąż stawiać pytania, czy została ona prawidłowo implementowana i czy jest w efekcie prawidłowo stosowana przez stronę polską.

Konferencja „Nowe polskie prawo konsularne” odbędzie się na Zamku w krakowskich Przegorzałach (Kraków, ul. Jodłowa 13) w siedzibie Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o przysłanie tytułu i krótkiego streszczenia wystąpienia do 26 kwietnia 2015 r.

Osoby zainteresowane udziałem bez zgłaszania referatu prosimy o zgłoszenia do 10 czerwca 2015 r.

W obu przypadkach prosimy o przesłane formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji – dr Wojciechem Burkiem (e-mail: w.burek@gmail.com)

Wystąpienia zakwalifikowane do wygłoszenia zostaną opublikowane w formie książkowej (monografia). W celu prawidłowego przebiegu procesu wydawniczego prosimy o nadesłanie tekstów najpóźniej do dnia 31 października 2015 r.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Obejmuje koszty wyżywienia w czasie trwania konferencji (w tym kolację w centrum Krakowa) oraz materiały konferencyjne.

Opłatę należy wnieść na konto:

Uniwersytet Jagielloński – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych/Instytut Europeistyki

Bank Pekao SA O/Kraków

numer IBAN rachunku: PL 98 1240 4722 1111 0000 4858 6669

kod SWIFT: PKOPPLPW

W tytule przelewu prosimy KONIECZNIE wpisać:

  • imię i nazwisko uczestnika

oraz

  • KONFERENCJA: „Nowe polskie prawo konsularne”
  • Instytut Europeistyki
  •  nr 2000921.

Organizatorzy wstępnie zarezerwowali miejsca noclegowe w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach (w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca konferencji – Instytutu Europeistyki UJ).

Specjalne ceny jednego noclegu (ze śniadaniem) dla uczestników konferencji wynoszą:

– w pokoju dwuosobowym – 100 zł

– w pokoju jednoosobowym – 155 zł

Rezerwacje noclegu prosimy dokonywać bezpośrednio w hotelu, informując o uczestnictwie w Konferencji:  http://www.dg.uj.edu.pl/przegorzaly/kontakt

Istnieje również możliwość samodzielnego rezerwowania hotelu, korzystając z bardzo bogatej bazy noclegowej Krakowa. Prosimy jednak mieć na uwadze, że miejsce konferencji – Zamek w Przegorzałach jest oddalony od centrum Krakowa (Rynku Głównego) o ok. 6 km.

Na terenie Instytutu Europeistyki oraz Domu Gościnnego w Przegorzałach istnieje możliwość bezpłatnego parkowania samochodu i nie ma kłopotu z miejscami parkingowymi.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Paweł Czubik – Przewodniczący (pczubik@wp.pl)

dr Wojciech Burek (w.burek@uj.edu.pl)

Źródło: Instytut Europeistyki UJ

„Funkcje konsula w sprawach spadkowych” (artykuł)

W publikacji pt. Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) przygotowanej pod redakcją Pawła Czubika i Wojciecha Burka (Kraków 2014) opublikowany został przygotowany przeze mnie wspólnie z Mariuszem Załuckim artykuł pt. Funkcje konsula w sprawach spadkowych.

Artykuł ten dostępny jest tutaj.