Tag Archives: skargi klientów

Czy pilot wycieczek ma obowiązek przyjęcia reklamacji klienta?

W Wiadomościach Turystycznych ukazał się artykuł pt. Reklamację uznaj za zgłoszenie autorstwa Joanny Torbé. Artykuł dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.

W artykule poruszony został bardzo ciekawy temat dotyczący regulacji obowiązków pilota wycieczek po nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z kwietnia ubiegłego roku. Chodzi konkretnie o pytanie, czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy o usługach turystycznych pilot wycieczek ma obowiązek przyjęcia reklamacji klienta. Z pewnością w tym zakresie pojawią się dalsze wypowiedzi. Wiele argumentów przemawia zarówno za jednym, jak i drugim stanowiskiem. Część z nich została podniesiona w artykule.

dr Piotr Cybula

Wywiad z rzecznikiem UOKiK o skargach klientów biur podróży

W Rzeczpospolitej z dnia 20 listopada 2010 r. ukazał się wywiad z Małgorzatą Cieloch, rzecznikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wywiadzie poruszona została problematyka skarg klientów na imprezy turystyczne oferowane przez organizatorów turystyki. Na pytanie, na co najczęściej skarżą się turyści, Małgorzaty Cieloch stwierdziła:

Na przykład na to, że nie zaopiekował się nimi rezydent, a w kraju arabskim bariera językowa i różnice kulturowe bywają naprawdę kłopotliwe. Niski standard hotelu. W umowie było, że będzie pięć gwiazdek,a są zaledwie trzy. Są też skargi na monotonny jadłospis. Albo że ktoś miał mieszkać w hotelu blisko morza, a nie kilometr od brzegu. Bywa też tak, że w umowie jest napisane: pokój funkcjonalny – człowiek się cieszy, a okazuje się, że oprócz walizki, podróżnego i jeszcze jednej osoby nic się więcej w nim nie zmieści. Widziałam też takie skargi, że wakacje spowodowały rozpad rodziny. Bo została ona zakwaterowana w bardzo małym pokoju.

Wywiad dostępny jest na stronie: http://www.rp.pl/artykul/243943,566734_Cos-wiecej-niz-kolorowe-parasolki.html

„Umowy turystyczne sobie, a życie sobie”

W „Rzeczpospolitej” z dnia 1 września 2010 r. ukazał się artykuł pt. Umowy turystyczne sobie, a życie sobie autorstwa Jerzego Kowalskiego. W artykule zwrócono uwagę na sytuacje sporne między biurami podróży a klientami, najczęściej pojawiające się w praktyce.
Artykuł jest dostępny na stronie: http://www.rp.pl/artykul/529646-Umowy-turystyczne-sobie–a-zycie-sobie.html

„Turyści najczęściej skarżą się na złe warunki w hotelu”

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się artykuł pt. „Turyści najczęściej skarżą się na złe warunki w hotelu” autorstwa Katarzyny Wójcik-Adamskiej.

Artykuł jest dostępny na stronie: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/441261,turysci_najczesciej_skarza_sie_na_zle_warunki_w_hotelu.html