Tag Archives: piloci wycieczek

Regulacja usług pilotów wycieczek – uwagi krytyczne

Poniżej zamieszczam artykuł pt. Regulacja usług pilotów wycieczek w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – uwagi krytyczne:

Ukaże się on w monografii pod red. K. Płonki-Bielenin oraz D. Wolskiego pt. „Prawne i praktyczne aspekty turystyki i rekreacji”, która ukaże się nakładem wydawnictwa GWSH na przełomie grudnia i stycznia.

Piotr Cybula

„Rynek pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek” – nowa publikacja

Jako tzw. tematyczny numer czasopisma „Folia Turystyka” ukazał się zeszyt pt. „Rynek pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek” (nr 54/2020).

FT 54 okładka

W opublikowanym w nim artykułach poruszone zostały również wątki prawne.

Cały zeszyt dostępny jest nieodpłatnie na stronie czasopisma (tutaj).

Problematyka prawna przewodnictwa i pilotażu na konferencji „Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego” – Kraków (6.12.2018 r.)

Jak wcześniej informowałem, 6 grudnia 2018 r. odbędzie się w Krakowie konferencja pt. „Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego”.

Niedawno organizatorzy udostępnili jej program (dostępny: tutaj). Trzecia sesja poświęcona została problematyce prawnej przewodnictwa i pilotażu. Przedstawię na niej referat poświęcony prawnym aspektom wykonywania pilotów wycieczek.

sesja

„Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego” – konferencja, Kraków (6.12.2018 r.)

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie wraz z Urzędem Miasta Krakowa serdecznie zapraszają na konferencję naukowo-praktyczną pt. Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego. Jednym z obszarów tematycznych konferencji jest problematyka regulacyjna:

K1

K2

Nowe rozporządzenia dotyczące przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

W dniu 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe rozporządzenia, wydane na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196):

1) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. poz. 868)

2) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. poz. 869)

3) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz.U. poz. 862)

Wszystkie ww. akty prawne są dostępne na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresami: http://www.dziennikustaw.gov.pl/ oraz http://www.msport.gov.pl/aktualnosci/nowe-rozporzadzenia-dotyczace-przewodnikow-turystycznych-i-pilotow-wycieczek.

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki dostępny jest pochodzący z 27 grudnia 2013 r. projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Prezydent podpisał ustawę deregulującą dostęp m.in. do zawodów przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek

Prezydent podpisał we wtorek 9 lipca 2013 r. ustawę deregulującą dostęp do niektórych zawodów.

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w zakresie zawodów przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek. W zakresie regulacji dotyczącej tych zawodów ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Ustawa deregulująca dostępna jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Piotr Cybula

Skutki spóźnienia pilota wycieczek na odprawę – wyrok sądu rejonowego w Krakowie

Dzisiaj przed jednym z krakowskich sądów rejonowych zakończyła się sprawa klienta biura podróży, któremu nie udało się wylecieć na zaplanowaną wycieczkę.

Stan faktyczny przedstawiał się następująco. Klient zawarł umowę z biurem podróży. Biuro podróży poinformowało klienta o konieczności przybycia na warszawskie lotnisko na dwie godziny przed odlotem samolotu.

Klienta biura podróży na lotnisku pojawiła się kilka godzin wcześniej. Spóźnił się natomiast i to dość istotnie, bo prawie o godzinę, pilot wycieczek reprezentujący biuro podróży. Miał on pomóc klientom w odprawie.

Na skutek powyższego spóźnienia i odprawy klientów, powódka w tej sprawie nie zdążyła wsiąść do samolotu. W pewnym momencie od pracownika lotniska otrzymała informację, że nie będzie mogła już wejść na pokład samolotu.

W tym stanie rzeczy powódka zażądała od biura podróży zwrotu całości wpłaconej ceny za imprezę turystyczną, jak również odszkodowania za szkodę niemajątkową (tzw. zadośćuczynienia za zmarnowany urlop), które wynosiło prawie połowę ceny imprezy turystycznej. Biuro podróży odmówiło, twierdząc, że klientka nie zdążyła na samolot z uwagi jej własną winę, w nieodpowiedni sposób przygotowała się do odprawy.

W wyroku, który dzisiaj został wydany, sąd zasądził zwrot klientce całości żądanej przez nią kwoty – tj. wpłaconej przez nią kwoty, odszkodowania za szkodę niemajątkową oraz zwrot kosztów procesu. Sąd przyjął, że organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za spóźnienie pilota i brak odpowiedniej pomocy klientce w odprawie. Uznał on, że w okolicznościach sprawy nie można w ogóle mówić o jakimkolwiek zawinieniu ze strony klientki.

Wyrok jest prawomocny. Apelacja biura podróży została oddalona.

dr Piotr Cybula, radca prawny

Sejm uchwalił ustawę deregulującą zawody przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek

Dzisiaj Sejm uchwalił tzw. ustawę deregulującą. Obejmuje ona m.in. zawody przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek.

Informacja o przedmiocie dzisiejszych głosowań dostępna jest: tutaj.

Abstrahując od oceny samej potrzeby deregulacji tych zawodów, moim zdaniem uchwalona ustawa w zakresie zawodów przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek jest nieco niedopracowania pod względem legislacyjnym. Niektóre z jej rozwiązań wydają się nieprzemyślane i trudne do uzasadnienia. Szerzej odniosę się do tego w innej, dłuższej wypowiedzi.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Piotr Cybula

 

„Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego” – nowa publikacja

Nakładem wydawnictwa Proksenia ukazała się publikacja pt. Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego.

Zawiera ona zbiór materiałów zaprezentowanych podczas VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, które odbyło się w Warszawie w dniach 4–6 grudnia 2012 roku. Referaty zawierają analizę istniejących regulacji oraz ocenę skutków deregulacji dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Przedstawiono założenia do certyfikacji pilotów wycieczek oraz przewodników miejskich, wskazano na rolę przewodników w produkcie turystycznym i potrzebę budowania marki usług przewodnickich.

Niewątpliwym atutem publikacji jest również cena – na stronie internetowej wydawnictwa, gdzie znaleźć można więcej informacji o książce, jest ona dostępna w kwocie 21 zł.

Z pewnością jest to ważny głos środowiska pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w dyskusji na temat deregulacji tych zawodów.

Piotr Cybula