Tag Archives: internet

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dot. przepisów dyrektywy 2015/2302 mających zastosowanie do rezerwacji on line dokonywanych w różnych punktach sprzedaży

Komisja Europejska 21 czerwca 2019 r. opublikowała SPRAWOZDANIE DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych mających zastosowanie do rezerwacji on line dokonywanych w różnych punktach sprzedaży.

Dokument dostępny jest: tutaj.

Pensjonaty w Łebie, czyli jak eholiday.pl o kilkadziesiąt razy powiększa ich liczbę

W lokalnej prasie (GP24 Serwis Głosu Pomorza) poruszony został problem jednego z obiektów w Łebie, który bezprawnie używa nazwy „pensjonat”. Ta bezprawność wynika z tego, że do używania takiej nazwy wymagana jest odpowiednia decyzja kategoryzacyjna marszałka województwa. Opisywany przedsiębiorca jej nie posiadał.

Jak wynika z Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich, w mieście tym działa jeden pensjonat. Ciekawie natomiast przedstawia się informacja o pensjonatach w popularnym serwisie eholiday.pl. Po wybraniu kategorii „Łeba” i „Pensjonat” otrzymujemy wykaz 55 (pięćdziesięciu pięciu obiektów). O praktyce nadużywania tych nazw i oznaczeń kategorii pojawił się wpis na blogu… eholiday.pl. Do sprawy tej szerzej odniosłem się we wpisie: eholiday.pl poucza i … dezinformuje.

Jeżeli korzystacie Państwo z tego serwisu i podobnych zalecam dużą ostrożność. Może się okazać, że obiekt przedstawiany jako np. pensjonat w rzeczywistości nim nie jest. W praktyce taki obiekt może np. nie spełniać wymagań kategoryzacyjnych wymaganych dla tego rodzaju obiektu.

Piotr Cybula

Ułatwienia dla przedsiębiorców zamierzających świadczyć usługi turystyczne za granicą (Projekt SPOCS)

Od 1 lipca br. Projekt SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-Border Services) oferuje przedsiębiorcom i usługodawcom możliwość przetestowania nowych rozwiązań. Mogą oni jako pierwsi zrealizować procedury administracyjne online poza granicami kraju. Pierwsze usługi projektu SPOCS uruchomione zostały w ramach zawodów: pośrednik turystyczny oraz organizator turystyki, pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz mistrz budowlany. Przedstawiciele biznesu z Polski pragnący świadczyć usługi turystyczne mogą zrealizować procedury administracyjne drogą elektroniczną, które początkowo zostały uruchomione w Grecji oraz Niemczech. 

Kto może wziąć udział w pilotażu?

  • Przedsiębiorcy zainteresowani świadczeniem usług poza granicami kraju,
  • Osoby fizyczne, usługodawcy zainteresowane założeniem działalności gospodarczej poza granicami kraju,
  • Użytkownicy poszukujący informacji na temat rozpoczynania działalności w zakresie ww. zawodów.

Co można zyskać?

  • dostęp do jasnej i wyczerpującej informacji,
  • całkowicie bezpieczne elektroniczne procedury,
  • proste i nowoczesne rozwiązanie,
  • redukcję ograniczeń związanych z zakładaniem działalności poza granicami kraju,
  • walidację elektronicznych podpisów z zagranicy,
  • ustandaryzowane formaty wymiany dokumentacji.

Projekt SPOCS został rozpoczęty w maju 2009 roku przez Komisję Europejską. Ma on na celu poprawę konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MSP, poprzez umożliwienie wykorzystania interoperacyjnych procedur administracyjnych drogą elektroniczną. Niezbędne procedury mogą być zrealizowane online poprzez Pojedyncze Punkty Kontaktowe – portale internetowe utworzone w każdym państwie członkowskim UE na mocy Dyrektywy Usługowej. Ich celem jest dostarczanie informacji na temat procedur administracyjnych oraz umożliwienie ich realizacji drogą elektroniczną w danym kraju. Projekt SPOCS idzie krok dalej, umożliwiając realizację tzw. procedur transgranicznych, czyli poza granicami kraju.

Więcej informacji o pilotażu projektu: www.eu-spocs.eu/pilots

KONTAKT:
Instytut Logistyki i Magazynowania

spocs@ilim.poznan.pl

Źródło: strona internetowa MSiT

„Umowa o imprezę turystyczną zawierana przez Internet”

W czasopiśmie „Przegląd Prawa Handlowego” (nr 6/2010) ukazał się artykuł pt. „Umowa o imprezę turystyczną zawierana przez Internet” autorstwa Andrzeja Majewskiego. W artykule tym Autor stawia następujący wniosek de lege ferenda:

„Biorąc pod uwagę złożoność całego (…)  procesu zawierania umowy o usługę turystyczną przez internet, autor niniejszego opracowania w celu jeszcze szerszej ochrony praw obu stron umowy o imprezę turystyczną, a w szczególności klienta, podaje do rozważenia wniosek de lege ferenda dotyczący wprowadzenia do kodeksu cywilnego oraz jako lex specialis w ustawie o usługach turystycznych pojęcia „rezerwacja”. Można przyjąć, że obecnie termin ten jest nienazwaną w prawie konstrukcją sui generis i fakt ten powoduje konieczność kazuistycznego podejścia do poszczególnych przypadków. Postulowana konstrukcja „rezerwacji” stanowiłaby odpowiednik umowy przedwstępnej na określonych przez ustawodawcę warunkach.
Rozwiązanie takie usunęłoby wszelkie niejasności w tym względzie i wynikające z nich spory między stronami umowy o imprezę turystyczną”.

Artykuł dostępny jest na stronie: http://lex.pl/?cmd=czasopisma_artykul,1576