Tag Archives: internet

Czy zakup biletu kolejowego na trasie międzynarodowej musi tak wyglądać w przypadku PKP Intercity?

Ostatnio chciałem nabyć bilet PKP na trasie z Krakowa do stolicy jednego z sąsiadujących państw. Okazuje się, że nie jest to rzecz prosta. Zewsząd słyszymy o następującej cyfryzacji, ułatwieniach w podróżach, itd., itp. A tu jakby się czas zatrzymał, a podejście do klienta niczym z czasów poprzedniej epoki.

Okazuje się właśnie, że większość biletów na trasach międzynarodowych nie jest możliwa do kupienia przez Internet. Po prostu przy wykazie kursów nie pojawia się opcja „kup bilet”. Nie widać też informacji w jaki sposób bilet może być nabyty. Więc trzeba informacji szukać dalej. Co istotne, nie ma też informacji o cenach biletu, co uniemożliwia jakiekolwiek porównanie czy to poszczególnych kursów, czy też z alternatywnymi środkami transportu. Mamy tylko taką informację:

1

Skontaktowałem się z PKP Intercity i otrzymałem informację, że bilet możliwy jest to nabycia w kasie biletowej. Wczoraj udałem się do kasy około g. 16 i zobaczyłem taką informację:

kasa

Szukając później informacji w internecie natrafiłem jednak na informację, że bilety te można nabyć jedynie w tzw. kasach międzynarodowych, z czego wynika, że wcześniej podana mi informacja wprowadziła mnie w błąd. W Krakowie mamy 4 takie kasy. Ich umiejscowienie dla wielu oznacza konieczność pokonania kilkudziesięciu kilometrów i poświęcenia kilku godzin na dojazd, nie wspominając już o dodatkowych kosztach związanych z dojazdem.

mwe

I kolejna sprawa – działanie infolinii. Zakładając, że chciałbym się jednak wcześniej dowiedzieć przed wybraniem się do kasy np. jaka jest cena biletu, czy też, czy są jeszcze wolne miejsca mogę skorzystać z infolinii. Jej koszt to 1,29 zł brutto za minutę:

infolinia

Próbuję zadzwonić i nie mam możliwości. Pojawia się informacja, że połączenie nie może być wykonane. Z taką sytuacją PKP spotyka się chyba często, skoro na swojej stronie internetowej zamieszcza też poniższą informację o konieczności odblokowania połączenia (wiele osób, tak jak ja, w telefonie blokuje możliwość wykonywania połączeń związanych z dodatkowymi opłatami):

odblokowanie

PKP informuje jeszcze, że istnieje możliwość zadania pytania drogą elektroniczną, przez wypełnienie poniższego formularza (zamieszczam fragment):

napisz do nas

Po wypełnieniu formularza i wybrania opcji „wyślij” za pierwszym razem pojawił się taki komunikat:

spróbuj

Za drugim razem już się udało.

Czy AD 2019 zakup biletu na trasie międzynarodowej jak również informowanie pasażerów powinno wyglądać w ten sposób? Trudno nie odnieść wrażenia, że jest to wyjątkowo nieprzychylna pasażerowi procedura, zmuszająca go do poniesienia znacznych nakładów czasowych i finansowych, która dla wielu osób nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia. Całość jest mocno zniechęcająca dla pasażerów. Na swojej stronie internetowej PKP Intercity informuje, że „Od ponad 7 lat (…) podejmuje działania w celu ochrony środowiska naturalnego”. Powyższa procedura nie ma z tym nic wspólnego, jeśli wielu pasażerów zniechęca do skorzystania z tego przyjaznego środowisku transportu i zmusza do skorzystania z dodatkowego transportu aby zakupić sam bilet. PKP Intercity – czas na zmiany, mamy XXI wiek!

Piotr Cybula

 

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dot. przepisów dyrektywy 2015/2302 mających zastosowanie do rezerwacji on line dokonywanych w różnych punktach sprzedaży

Komisja Europejska 21 czerwca 2019 r. opublikowała SPRAWOZDANIE DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych mających zastosowanie do rezerwacji on line dokonywanych w różnych punktach sprzedaży.

Dokument dostępny jest: tutaj.

Pensjonaty w Łebie, czyli jak eholiday.pl o kilkadziesiąt razy powiększa ich liczbę

W lokalnej prasie (GP24 Serwis Głosu Pomorza) poruszony został problem jednego z obiektów w Łebie, który bezprawnie używa nazwy „pensjonat”. Ta bezprawność wynika z tego, że do używania takiej nazwy wymagana jest odpowiednia decyzja kategoryzacyjna marszałka województwa. Opisywany przedsiębiorca jej nie posiadał.

Jak wynika z Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich, w mieście tym działa jeden pensjonat. Ciekawie natomiast przedstawia się informacja o pensjonatach w popularnym serwisie eholiday.pl. Po wybraniu kategorii „Łeba” i „Pensjonat” otrzymujemy wykaz 55 (pięćdziesięciu pięciu obiektów). O praktyce nadużywania tych nazw i oznaczeń kategorii pojawił się wpis na blogu… eholiday.pl. Do sprawy tej szerzej odniosłem się we wpisie: eholiday.pl poucza i … dezinformuje.

Jeżeli korzystacie Państwo z tego serwisu i podobnych zalecam dużą ostrożność. Może się okazać, że obiekt przedstawiany jako np. pensjonat w rzeczywistości nim nie jest. W praktyce taki obiekt może np. nie spełniać wymagań kategoryzacyjnych wymaganych dla tego rodzaju obiektu.

Piotr Cybula

Ułatwienia dla przedsiębiorców zamierzających świadczyć usługi turystyczne za granicą (Projekt SPOCS)

Od 1 lipca br. Projekt SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-Border Services) oferuje przedsiębiorcom i usługodawcom możliwość przetestowania nowych rozwiązań. Mogą oni jako pierwsi zrealizować procedury administracyjne online poza granicami kraju. Pierwsze usługi projektu SPOCS uruchomione zostały w ramach zawodów: pośrednik turystyczny oraz organizator turystyki, pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz mistrz budowlany. Przedstawiciele biznesu z Polski pragnący świadczyć usługi turystyczne mogą zrealizować procedury administracyjne drogą elektroniczną, które początkowo zostały uruchomione w Grecji oraz Niemczech. 

Kto może wziąć udział w pilotażu?

  • Przedsiębiorcy zainteresowani świadczeniem usług poza granicami kraju,
  • Osoby fizyczne, usługodawcy zainteresowane założeniem działalności gospodarczej poza granicami kraju,
  • Użytkownicy poszukujący informacji na temat rozpoczynania działalności w zakresie ww. zawodów.

Co można zyskać?

  • dostęp do jasnej i wyczerpującej informacji,
  • całkowicie bezpieczne elektroniczne procedury,
  • proste i nowoczesne rozwiązanie,
  • redukcję ograniczeń związanych z zakładaniem działalności poza granicami kraju,
  • walidację elektronicznych podpisów z zagranicy,
  • ustandaryzowane formaty wymiany dokumentacji.

Projekt SPOCS został rozpoczęty w maju 2009 roku przez Komisję Europejską. Ma on na celu poprawę konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MSP, poprzez umożliwienie wykorzystania interoperacyjnych procedur administracyjnych drogą elektroniczną. Niezbędne procedury mogą być zrealizowane online poprzez Pojedyncze Punkty Kontaktowe – portale internetowe utworzone w każdym państwie członkowskim UE na mocy Dyrektywy Usługowej. Ich celem jest dostarczanie informacji na temat procedur administracyjnych oraz umożliwienie ich realizacji drogą elektroniczną w danym kraju. Projekt SPOCS idzie krok dalej, umożliwiając realizację tzw. procedur transgranicznych, czyli poza granicami kraju.

Więcej informacji o pilotażu projektu: www.eu-spocs.eu/pilots

KONTAKT:
Instytut Logistyki i Magazynowania

spocs@ilim.poznan.pl

Źródło: strona internetowa MSiT

„Umowa o imprezę turystyczną zawierana przez Internet”

W czasopiśmie „Przegląd Prawa Handlowego” (nr 6/2010) ukazał się artykuł pt. „Umowa o imprezę turystyczną zawierana przez Internet” autorstwa Andrzeja Majewskiego. W artykule tym Autor stawia następujący wniosek de lege ferenda:

„Biorąc pod uwagę złożoność całego (…)  procesu zawierania umowy o usługę turystyczną przez internet, autor niniejszego opracowania w celu jeszcze szerszej ochrony praw obu stron umowy o imprezę turystyczną, a w szczególności klienta, podaje do rozważenia wniosek de lege ferenda dotyczący wprowadzenia do kodeksu cywilnego oraz jako lex specialis w ustawie o usługach turystycznych pojęcia „rezerwacja”. Można przyjąć, że obecnie termin ten jest nienazwaną w prawie konstrukcją sui generis i fakt ten powoduje konieczność kazuistycznego podejścia do poszczególnych przypadków. Postulowana konstrukcja „rezerwacji” stanowiłaby odpowiednik umowy przedwstępnej na określonych przez ustawodawcę warunkach.
Rozwiązanie takie usunęłoby wszelkie niejasności w tym względzie i wynikające z nich spory między stronami umowy o imprezę turystyczną”.

Artykuł dostępny jest na stronie: http://lex.pl/?cmd=czasopisma_artykul,1576