Monthly Archives: Lipiec 2010

Poradnik „Polak za granicą”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie internetowej udostępnia poradnik: „Polak za granicą”

Jest on dostępny na stronie: http://www.msz.gov.pl/Poradnik,Polak,za,granica,20735.html

Istotne informacje przed wyjazdem wakacyjnym

Przed wakacjami kilka urządów podjęło wspólną akcję informacyjną dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji. W informacji podano następujące strony internetowej:

„Więcej o bezpieczeństwie dzieci podczas wakacji. Wejdź na www.brpd.gov.pl

Jak sprawdzić czystość kąpieliska w kraju? Wejdź na www.gis.gov.pl

Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka czy zabezpieczyć mieszkanie? Wejdź na www.policja.pl

Ile pieniędzy możesz zabrać za granicę? Wejdź na www.mofnet.gov.pl

Jakich pamiątek nie możesz przywieźć z wakacji? Wejdź na www.mos.gov.pl

Wszystko o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wejdź na www.nfz.gov.pl

Ubezpieczenia wakacyjnych wyjazdów. Wejdź na www.rzu.gov.pl

Więcej o nowych cenach roamingu. Wejdź na www.uke.gov.pl

Więcej o podróży lotniczej. Wejdź na www.ulc.gov.pl

Kiedy cena wycieczki na pewno nie może się zmienić? Wejdź na www.uokik.gov.pl

Chcesz wiedzieć więcej o timeshare? Wejdź na www.konsument.gov.pl

Więcej o jakości w punktach gastronomicznych, motelach, pensjonatach? Wejdź na strony Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie”

Szkoda, że podano ogólne adresy stron internetowych, a nie konkretne strony, gdzie można znaleźć potrzebną informację. Utrudnia to trochę dotarcie do poszukiwanych informacji. Sam pomysł trzeba jednak ocenić bardzo pozytywnie. Z pewnością warto tę akcję kontynuować.

Centralny rejestr dezinformacji?

W „Wiadomościach Turystycznych” (nr 14, 16-31 lipca 2010 r.) ukazał się artykuł pt. „Centralny rejestr dezinformacji” autorstwa Magdaleny Kowalskiej. W artykule zwrócono uwagę na pewne opóźnienia w aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, przez co nie spełnia ona w pełni swoich funkcji. W ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki aktualizacja dokonywana jest jednak na bieżąco.

Internetowy system zgłaszania podróży zagranicznych MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło internetowy system zgłaszania podróży zagranicznych. Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę: http://www.e-konsulat.gov.pl/Podroze/OpiekaKonsularna.aspx

Idea systemu została przedstawiona na stronie: http://www.msz.gov.pl/Uruchomienie,internetowego,systemu,zgloszenia,podrozy,zagranicznej,37296.html

„Regulacja umowy o podróż a kodeks cywilny” – referat na konferencji „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe” (Katowice, 24 września 2010 r.)

W dniach 23-24 września 2010 r. odbędzie się konferencja pt. „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe”. Została ona zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum Europejskie Natolin i Fundację Facultas Iuridica, pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas drugiego dnia konferencji, o g. 14.20, przedstawię referat pt. ”Regulacja umowy o podróż a kodeks cywilny”.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej11B.

Więcej informacji na temat konferencji: http://www.wpia.us.edu.pl/konferencja-kierunki-rozwoju-europejskiego-prawa-prywatnego

Piotr Cybula

„Konsument na rynku turystycznym. System informacji turystycznej” – konferencja (Katowice, 27-28.10.2010 r.)

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach organizuje Konferencję Naukowo-Branżową z cyklu Konsument na Rynku Turystycznym pod tytułem „Konsument na rynku turystycznym. System informacji turystycznej”. Proponowana tematyka konferencji obejmuje m.in. potrzeby i prawa konsumenta wobec systemu informacji turystycznej.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28.10.2010 r.

Więcej: http://www.gwsh.pl/konferencja_konsument.php

Stanowisko PIT w sprawie gwarancji ubezpieczeniowych

Polska Izba Turystyki przygotowała dokument pt. „Stanowisko Polskiej Izby Turystyki w wprawie warunków, jakim powinna odpowiadać gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna po nowelizacji ustawy o usługach turystycznych”.

Jest on dostępny na stronie: http://www.pit.org.pl/index.php?navi=006,001&id=1324

UOKiK zachęca do występowania z pozwami zbiorowymi przeciwko biurom podróży

„Twój bank, deweloper lub biuro podróży stosowały w umowie postanowienie wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych? Poniosłeś z tego powodu stratę? Od 19 lipca dochodzenie roszczeń w takiej sytuacji może okazać się łatwiejsze – w życie wchodzą przepisy o pozwach grupowych”

Więcej: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2145

Turystyka a prawo – publikacja dostępna w wersji elektronicznej

Publikacja „Turystyka a prawo„, która ukazała się na początku bieżącego  jest dostępna nieodpłatnie na stronie: http://wtir.awf.krakow.pl/attachments/034_Folia_%2020.pdf

Na pracę tę składają się następujące artykuły:

Wojciech Robaczyński, Przeniesienie praw i obowiązków klienta wynikających z umowy o imprezę turystyczną

Piotr Cybula, Procedura zawierania umowy o imprezę turystyczną w świetle przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o usługach tury stycznych (zagadnienia wybrane)

Agnieszka Grzesiek, Prawo a jakość usług w turystyce

Marta Miller, Czynniki wpływające na bezpieczeństwo na szlakach turystycznych

Dominik Wolski, Propozycje zmian w udostępnianiu Orlej Perci w świetle obowiązującego stanu prawnego

Sandra Krajcer, Bezpieczeństwo narciarza a wolność narciarza na stoku i poza stokiem w świetle austriackiego prawa narciarskiego

Aleksander Kappes, Dekalog FIS a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na stoku narciarskim

Artur Gruszczak, Prawne regulacje transgranicznego ruchu turystycznego w strefie Schengen

Ireneusz C. Kamiński, Kilka uwag w sprawie sporu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polskiej Izby Turystyki

Małgorzata Cholewa-Klimek, Zasady gospodarowania przez pracodawcę środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania różnych form wypoczynku i działalności sportowo-rekreacyjnej

Kamil Zeidler, Ochrona dziedzictwa kultury a turystyka, czyli w poszukiwaniu złotego środka

Ponadto w pracy opublikowana została recenzja książki Elżbiety Szymańskiej pt. Biura podróży na rynku usług turystycznych przygotowana przez J. Gospodarka.


Na początku stycznia 2010 r. ukazała się publikacja „Turystyka a prawo„. Została ona przygotowana pod red. Piotra Cybuli, jako 20. numer tematyczny czasopisma Folia Turistica, wydawanego przez Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie (http://wtir.awf.krakow.pl/index.php/wydawnictwa/folia-turistica). Na pracę składają się następujące artykuły:

Wojciech Robaczyński, Przeniesienie praw i obowiązków klienta wynikających z umowy o imprezę turystyczną

Piotr Cybula, Procedura zawierania umowy o imprezę turystyczną w świetle przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o usługach tury stycznych (zagadnienia wybrane)

Agnieszka Grzesiek, Prawo a jakość usług w turystyce

Marta Miller, Czynniki wpływające na bezpieczeństwo na szlakach turystycznych

Dominik Wolski, Propozycje zmian w udostępnianiu Orlej Perci w świetle obowiązującego stanu prawnego

Sandra Krajcer, Bezpieczeństwo narciarza a wolność narciarza na stoku i poza stokiem w świetle austriackiego prawa narciarskiego

Aleksander Kappes, Dekalog FIS a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na stoku narciarskim

Artur Gruszczak, Prawne regulacje transgranicznego ruchu turystycznego w strefie Schengen

Ireneusz C. Kamiński, Kilka uwag w sprawie sporu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polskiej Izby Turystyki

Małgorzata Cholewa-Klimek, Zasady gospodarowania przez pracodawcę środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania różnych form wypoczynku i działalności sportowo-rekreacyjnej

Kamil Zeidler, Ochrona dziedzictwa kultury a turystyka, czyli w poszukiwaniu złotego środka

Ponadto w pracy opublikowana została recenzja książki Elżbiety Szymańskiej pt. Biura podróży na rynku usług turystycznych przygotowana przez J. Gospodarka.


Reportaż w Polsacie o wypłacie z zabezpieczenia biura podróży Kopernik

Na stronie http://interwencja.interia.pl/news?inf=1503827 opublikowana została informacja o programie na temat wypłat dla klientów z zabezpieczenia finansowego klientów biura podróży Kopernik.