konferencje

DEBATA 13.05.2015 r.

Dokonywane w ostatnich latach istotne zmiany w polskim systemie prawnym, w tym także w zakresie turystyki, a także doświadczenia w stosowaniu dotychczasowych przepisów o usługach turystycznych i dobiegające końca prace nad uchwaleniem nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, rodzą postulaty przygotowania nowej ustawy o turystyce i pytania o sposób wdrożenia nowej dyrektywy.

W przekonaniu, że szeroka dyskusja nad zgłaszanymi postulatami może dobrze służyć przyszłym pracom legislacyjnym, a przez to i praktyce, Zakład Prawa AWF w Krakowie, we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK oraz Krakowską Izbą Turystyki, chciałby zaprosić Państwa do udziału w debacie pt. „Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?„, która być może będzie pierwszą z dłuższego cyklu spotkań poświęconych sformułowaniu i przedyskutowaniu postulatów legislacyjnych różnych środowisk.

Będziemy wdzięczni za nadesłanie zgłoszeń udziału w spotkaniu i ewentualnych propozycji wystąpień i materiałów do rozpowszechnienia wśród uczestników (i być może publikacji) do 30 kwietnia 2015 r. do dr. Piotra Cybuli (piotr.cybula@awf.krakow.pl). Zapraszamy także do strony wydarzenia na facebooku.

Debata odbędzie się w godz. 10.00 – 14.30 w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 5.

Mgr Jerzy Kapłon, dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Otwarcie debaty

Prof. dr hab. Wiesław Alejziak, Katedra Polityki Turystycznej, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Polityka turystyczna – cele, funkcje, zakres, formy, instrumenty

dyskusja

Dr Jerzy Raciborski, Zakład Prawa, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Dylematy zakresu regulacji ustawy o usługach turystycznych / ustawy o turystyce

dyskusja

Dr Piotr Cybula, Zakład Prawa, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, radca prawny, O doświadczeniach z implementacji dyrektywy 90/314 i wyzwaniach implementacji dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych

dyskusja

Dr Dominik Wolski, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, radca prawny, Dylematy normatywnej regulacji usług przewodnickich i pilockich

dyskusja

Dr Jerzy Raciborski, Zakład Prawa, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Dylematy normatywnej regulacji usług hotelarskich

dyskusja

 Próba podsumowania dyskusjiwnioski dla ustawodawcy

 Mgr Jerzy Kapłon, dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Zamknięcie debaty

Serdecznie zapraszamy!

w imieniu organizatorów

dr Jerzy Raciborski

AWF w Krakowie

 

————————————————

IFTTA – 25th Worldwide Conference of the International Forum of Travel and Tourism Advocates [IFTTA] and 7th IFTTA Europe Workshop, 9 Oct 2014 to 11 Oct 2014

IFTTA – 3rd North America conference, 6 Mar 2014 to 7 Mar 2014

Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej, 22-24 września 2013 r.

Europejskie Forum Prawa Turystycznego

W dniach 30.06-1.07 w Salzburgu odbędzie się Europejskie Forum Prawa Turystycznego. W programie przewidziano m.in. następujące referaty:

Josep Maria Bech (Universitat de Girona, ES), The Common Frame of Reference and travel contracts

Piotr Cybula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, PL), Problems in the implementation of the PTD into Polish law in the context of the discussion on the revision of the PTD

Ernst Führich (Hochschule Kempten, DE), Progress and trends of the term “Organiser” within the PTD and under the jurisdiction of ECJ and German Supreme Court

David Grant (Travel Law Quarterly, UK), Case law in the UK and the erosion of the protection provided by the PTD

Jens Karsten (Avocat à Bruxelles, BE), European passenger law v international uniform law – User rights v international governance: Finding the middle way

Stephan Keiler (Universität Salzburg, euvr, AT), Travel Law in the EU – the current situation de lege lata et de lege ferenda

Francesco Morandi (Avv a Modena, Università degli studi di Sassari, RIDT, IT), Towards a regulation for separate tourist services

Friedrich von Scanzoni (Holidaycheck AG, CH), Hotel Reviews: necessity or nuisance? A report from practice

Ronald Schmid (RA Frankfurt; Universität Dresden, RRa, DE), The terra incognita within aviation law – controversial subjects of the Air Passenger’s Rights regulation

Ansgar Staudinger (Universität Bielefeld, RRa, DE), Inconsistencies of rights of different kinds of passengers

Klaus Tonner (Universität Rostock, RRa, DE), Towards a European Directive on Tourism Services

Michael Wukoschitz (RA Wien, IFTTA, AT), International jurisdiction with regard to package travel contracts: clarifications and unresolved issues

and by

Dovilė Svilaitė (Vilnius, LT) as a young academic.

Więcej informacji: http://www.travellawforum.eu/ETLF_ERRF_2011/Welcome.html

————————————————————–

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją

Czas i miejsce: 4-5 marca 2011 roku, Sale Reprezentacyjne Pałacu Larischa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellooskiego, Kraków, ul. Bracka 12

Patronat Naukowy i Opieka Naukowa: prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Patronat Honorowy: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Organizator: Sekcja Prawa Publicznego Gospodarczego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Tematyka – przykładowe zagadnienia:

Sytuacja prawna i szczególna regulacja Sportowych Spółek Akcyjnych

Problematyka prawa transferów zawodników

Prawna regulacja sportów ekstremalnych, w tym kwestia odpowiedzialności cywilnoprawnej

Aspekty prawne budowy stadionów i aren sportowych, zwłaszcza w kontekście organizacji Euro 2012

Doping w sporcie

Prawo konkurencji w sporcie

Nowa regulacja prawna – ustawa o turystyce

Prawne uregulowanie szlaków turystycznych i narciarskich

Styk sportu i turystyki – problematyka profesjonalizacji sportu

Publicznoprawne kwestie organizacji Związków Sportowych

Działalność gospodarcza w branży turystycznej

Reklama w turystyce

Zagadnienia ubezpieczeo turystycznych i problematyka upadłości biur turystycznych

Turystyka a ochrona przyrody

Zgłoszenia do 5 lutego 2011 roku, wraz z abstraktem (maksymalnie 1 str. A4, Tahoma 10 pt, interlinia 1,15)

Uczestnicy zakwalifikowani do wygłoszenia referatu zostaną poinformowani do 18 lutego 2011 roku, z prośbą o potwierdzenie przybycia na Konferencję.

Organizatorzy podejmują starania, aby zapewnić Uczestnikom nieodpłatny nocleg na terenie Krakowa, jednakże na chwilę obecną nie są w stanie tego zapewnić. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zarezerwowaniem noclegu, prosimy o kontakt – bardzo chętnie pomożemy znaleźć coś dogodnego.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: prawo.publiczne.gospodarcze@gmail.com

Źródło: http://www.tbsp.pl/upload/Prawo%20sportowe%20i%20turystyczne-konferencja.pdf

———————————————————————

W dniach 23-24 września 2010 r. odbędzie się konferencja pt. „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe”. Została ona zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum Europejskie Natolin i Fundację Facultas Iuridica, pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas drugiego dnia konferencji, o g. 14.20, przedstawię referat pt. ”Regulacja umowy o podróż a kodeks cywilny”.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej11B.

Więcej informacji na temat konferencji: http://www.wpia.us.edu.pl/konferencja-kierunki-rozwoju-europejskiego-prawa-prywatnego

Piotr Cybula

—————————————————————————————————-

Zakład Prawa i Organizacji Turystyki

Instytut Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI pt.

TRANSFORMACJE
PRAWA TURYSTYCZNEGO

Kraków, 19 czerwiec 2009 r.

10.00 – Wprowadzenie

10.10 – Piotr Kostański (Uniwersytet Jagielloński), Projekt regulacji prawa szlaku jako ograniczonego prawa rzeczowego w prawie polskim

10.40 – dr Piotr Mostowik (Uniwersytet Jagielloński), Refleksje nad rozwojem prawa prokonsumenckiego na tle prac nad nowelizacją wspólnotowych wzorcowych przepisów dotyczących ochrony korzystającego z budynku w okolicznościach tzw. timesharingu

11.10 – dr Piotr Cybula (AWF Kraków), Projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych a dyrektywa 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek

11.40 -12.00 przerwa

12.00 – prof. dr hab. Bogusława Gnela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Prawo właściwe dla umów o usługi turystyczne

12.30 – dr Jerzy Raciborski (AWF Kraków), Potrącenia zryczałtowane w umowie o podróż

13.00 – 14.00 przerwa

14.00 – dr Jacek Z. Szwaja (Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Turystyka w uzdrowiskach – uwarunkowania prawne

14.30 – prof. dr hab. Hanna Zawistowska (Szkoła Główna Handlowa), Ocena regulacji wspólnotowych i krajowych  dotyczących opodatkowania usług turystycznych podatkiem VAT

15.00 – Mariusz Chudzik (Uniwersytet Jagielloński), Opodatkowanie usług hotelarskich

15.30 – Podsumowanie

Konferencja odbędzie się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (al. Jana Pawła II 78). Udział w niej jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych (ograniczona ilość miejsc, dalsze komunikaty) proszę o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową na adres: piotr.cybula@awf.krakow.pl do 10 czerwca 2009 r.

Serdecznie zapraszamy!
————————————————————————————-

Zakład Prawa i Organizacji Turystyki

Instytut Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie


ZAPROSZENIE

Seminarium

AKTUALNE PROBLEMY PRAWA TURYSTYCZNEGO

Kraków, 27 marzec 2009 r.

 
11.00   dr Piotr Cybula (AWF Kraków), Wprowadzenie  
11.10 Dominik Wolski (UŚl), Propozycje zmian w udostępnianiu Orlej Perci w świetle obowiązującego stanu prawnego dyskusja
12.00 dr Magdalena Cholewa-Klimek (AGH), Zasady gospodarowania przez pracodawcę środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania różnych form wypoczynku i działalności sportowo-rekreacyjnej dyskusja
12.45 dr Piotr Cybula (AWF Kraków), O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną dyskusja
14.00 Agnieszka Grzesiek, Przepisy prawa a jakość usług turystycznych dyskusja
14.45 dr Ireneusz C. Kamiński (PAN, UJ), Kilka uwag w sprawie sporu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polskiej Izby Turystyki dyskusja

Seminarium odbędzie się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie (al. Jana Pawła II 78).
Udział w nim jest bezpłatny.
Ze względów organizacyjnych (ograniczona ilość miejsc, dalsze komunikaty) proszę
o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową na adres: piotr.cybula@awf.krakow.pl
do dnia 19 marca 2009 r
.
Referenci:

Dominik Wolski – doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach; w swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką prawnych aspektów uprawiania turystyki i sportu w górach; za przedmiot szczególnego zainteresowania obrał bezpieczeństwo w turystyce górskiej, ryzyko związane z jej uprawianiem oraz cywilnoprawne instrumenty ochrony przed skutkami tego ryzyka; posiada także doświadczenie w uprawianiu turystyki i sportu
w górach, co pozwala spojrzeć na analizowane problemy także z perspektywy praktyka; autor m.in. artykułu Prawne uwarunkowania wypraw partnerskich, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne (Sucha Beskidzka-Kraków 2008).

dr Magdalena Cholewa-Klimek – studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ zakończone obroną pracy doktorskiej w roku 2005; specjalistka w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie; radca prawny w międzynarodowej korporacji; autorka prac z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa turystycznego, współautorka książki Prawo
w praktyce biur podróży
(Warszawa 2006).

dr Piotr Cybula – studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończone obroną pracy doktorskiej na temat Umowa o imprezę turystyczną w polskim prawie cywilnym (2007 r.); adiunkt w Zakładzie Prawa
i Organizacji Turystyki Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF Kraków; członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości powołanego do problematyki ochrony konsumenta w Kodeksie cywilnym,
w którym zajmuje się problematyką umowy o podróż; redaktor działu prawnego czasopisma branżowego Rynek Podróży; redaktor strony internetowej http://www.prawoturystyczne.wordpress.com; organizator otwartych zebrań naukowych w Zakładzie Prawa i Organizacji Turystyki AWF Kraków na temat prawnych aspektów turystyki; autor wielu prac z zakresu prawa turystycznego, m.in.: Umowa o imprezę turystyczną (Warszawa 2005), Prawo w praktyce biur podróży (Warszawa 2006, redaktor i współautor), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne (Sucha Beskidzka-Kraków 2008; współredaktor i współautor).

Agnieszka Grzesiek – absolwentka prawa oraz zarządzania w turystyce (UJ); aplikanta radcowska; pracownik kancelarii Kancelaria FORYSTEK & PARTNERZY; autorka monografii Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta (Kraków 2008), która powstała w oparciu o pracę magisterską przygotowaną w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UJ, nagrodzoną w piątej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki, organizowanego przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki (II nagroda).

dr Ireneusz C. Kamińskiz wykształcenia prawnik, socjolog, filozof; pracuje w Instytucie Nauk Prawnych PAN (Zespół Prawa Unii Europejskiej i Prawa Międzynarodowego Publicznego) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji); specjalizuje się w prawie praw człowieka, zwłaszcza w problematyce prawnej związanej z Europejską Konwencją Praw Człowieka; pomysłodawca “skarg katyńskich” do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
i pełnomocnik prawny Rodzin Katyńskich przed Trybunałem; doradca rządów państw kaukaskich (w ramach “programu wsparcia” Open Society Institute George’a Sorosa); współpracownik i konsultant wielu organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka (m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, nowojorskiej Justice Initiative, londyńskiej Article XIX i Interights, Amnesty International); ekspert prawny Rady Europy; autor oraz współautor ośmiu książek, m.in. Swoboda wypowiedzi
w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
, Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza
i A. Matlaka (Warszawa 2008) i ponad stu artykułów, m.in. Sądowy zakaz publikacji w świetle konstytucji Stanów Zjednoczonych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Państwo i Prawo 2003, z. 2; Sądowy zakaz publikacji w świetle konstytucyjnych argumentów prawnoporównawczych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Studia Prawnicze 2002, z. 4, Reklama turystyczna i krytyka jakości usług turystycznych – kilka uwag o standardach wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne (Sucha Beskidzka-Kraków 2008).

—————————————————

Umowy w gospodarce turystycznej (konferencja, Bydgoszcz 26-27 maj 2009)

W dniach 26-27 maja 2009 r. Zakład Prawa Gospodarczego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy organizuje konferencję pt. “Umowy w gospodarce turystycznej“.
Organizatorzy proponują udział w konferencji w następujących grupach tematycznych:

  1. Rozwiązania normatywne, dotyczące umów stosowanych w turystyce
  2. Rodzaje umów znajdujących zastosowanie w turystyce
  3. Zawieranie oraz wykonanie umów stosowanych w turystyce, także w aspekcie prawa międzynarodowego prywatnego
  4. Odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę  turystyczną – odszkodowanie, zadośćuczynienie, tabela frankfurcka
  5. Dochodzenie roszczeń
  6. Ubezpieczenia umów stosowanych w turystyce
  7. Tendencje europejskie i światowe w zakresie umów stosowanych w turystyce

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.konferencjaumowy.wsg.byd.pl/index.html

——————————————————————————————————————————

Ustawa o usługach turystycznych – proponowane kierunki zmian (konferencja, Kraków 17 październik 2008)

listopad 17, 2008

W dniu 17 października 2008 r. odbyła się zorganizowana przez Zakład Prawa i Organizacji Turystyki AWF Kraków konferencja naukowa na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego nt. „Ustawa o usługach turystycznych – proponowane kierunki zmian”. Ustawa ta została uchwalona 29 sierpnia 1997 r. Weszła w życie z dniem 1 lipca 1998 r. W tym roku upływa więc dziesięciolecie jej obowiązywania. Rocznica ta stanowiła dobrą okazją do zorganizowania spotkania celem zweryfikowania jej rozwiązań, jak i dyskusji nad dalszymi kierunkami jej doskonalenia. Temu poświęcona była zorganizowana konferencja. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, czołowych organizacji turystycznych, jak i wielu ośrodków akademickich.

Punktem odniesienia była przygotowywana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki nowelizacja ustawy o usługach turystycznych. Na konferencji przedstawiony został nieoficjalny i jeszcze roboczy jej projekt. Był to kolejny krok w stosunku do wcześniej opublikowanego dokumentu pt. „Kierunki i zakres nowelizacji ustawy o usługach turystycznych” oraz późniejszego projektu założeń nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Rozwiązania te, co należy jeszcze raz podkreślić, mają jedynie charakter propozycji zmian.

Na konferencji zaprezentowane zostały referaty wprowadzające, które stanowiły punkt wyjścia do dalszej dyskusji. Dotyczyły one poszczególnych rozdziałów ustawy o usługach turystycznych. Poprzedził je ogólny referat wygłoszony przez prowadzącego konferencję, współautora tego projektu, dr. Jerzego Raciborskiego pt. „Wprowadzenie do problematyki projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Zwrócił on w nim w szczególności uwagę, że w zasadzie nie ma obecnie konieczności nowelizacji ustawy, a jej celem ma być udoskonalenie i uporządkowanie obecnych regulacji.

Kolejne referaty wygłosili:

– dr Piotr Cybula, Wprowadzenie do propozycji zmian przepisów rozdziału I ustawy o usługach turystycznych – „Przepisy ogólne”;

– dr Jerzy Raciborski, Wprowadzenie do propozycji zmian przepisów rozdziału II ustawy o usługach turystycznych – „Organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci turystyczni”;

– dr Piotr Cybula, Wprowadzenie do propozycji zmian przepisów rozdziału III ustawy o usługach turystycznych – „Ochrona klienta”;

– dr Jerzy Raciborski, Wprowadzenie do propozycji zmian przepisów rozdziału IV ustawy o usługach turystycznych – „Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek”;

– dr Jerzy Raciborski, Wprowadzenie do propozycji zmian przepisów rozdziału V ustawy o usługach turystycznych – „Usługi hotelarskie”.

W referatach tych przedstawiono w odpowiednim zakresie poszczególne proponowane regulacje, uzasadniono potrzebę zmiany, jak i wskazano konsekwencje wprowadzenia tych zmian w życie. Niektóre z nich spotkały się z pełnym zrozumieniem i akceptacją, inne były źródłem gorącej dyskusji.

Co do szczegółów propozycji zmian – P. Cybula, Ustawa o usługach turystycznych – proponowane kierunki zmian cz. I, „Rynek Podróży” 2008, nr 11-12, s. 43-44; druga część artykułu ukaże się w kolejnym numerze tego czasopisma.

dr Piotr Cybula

Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Sucha Beskidzka, 21–22 września 2007 r.)

Została ona zorganizowana z inspiracji pracowników Zakładu Prawa i Organizacji Turystyki Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, jako wspólne przedsięwzięcie tej uczelni oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Celem konferencji była dyskusja na temat aktualnego stanu oraz perspektyw rozwoju badań naukowych w zakresie prawa w turystyce (prawa turystycznego). Uzasadnieniem jej zorganizowania była zwłaszcza przypadająca w 2007 r. dziesiąta rocznica uchwalenia ustawy o usługach turystycznych. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób – przedstawicieli uniwersytetów, akademii wychowania fizycznego, uczelni ekonomicznych oraz innych wyższych uczelni, a także Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Federacji Konsumentów. Dzięki niej środowisko prawników zainteresowanych prawem turystycznym miało po raz pierwszy możliwość spotkania się w tak licznym gronie.
Konferencję otworzył prof. J. Sondel, rektor WSTiE oraz kierownik Zakładu Prawa i Organizacji Turystyki ITiR AWF Kraków. Obrady podzielono na kilka bloków tematycznych. Dominowały w nich zagadnienia prawnych aspektów działalności biur podróży, w tym zwłaszcza zawieranych przez nie umów i ich odpowiedzialności cywilnoprawnej.
Podczas pierwszego dnia pierwszej części obrad przewodniczył dr Jerzy Raciborski (AWF Kraków). Referaty wprowadzające przedstawili wówczas: prof. J. Sondel – „Z badań nad prawem turystycznym (próba podsumowania)”; prof. H. Zawistowska (SGH) – „Ochrona konsumenta imprez turystycznych w prawie UE i państw członkowskich – wnioski dla Polski”; prof. P. Chmielnicki (Akademia Świętokrzyska) – „Status Polskiej Organizacji Turystycznej i tryb pracy jej organów”; dr P. Stec (PŚl) – „Regionalne i lokalne organizacje turystyczne jako stowarzyszenia szczególnego rodzaju” oraz A. Kurowska (UJ) – „Problemy we wdrożeniu dyrektywy 90/314 do prawa niemieckiego”.
Druga część obrad pierwszego dnia poświęcona była problematyce umów w turystyce. Obradom tym przewodniczył prof. L. Ogiegło (UŚ). W tej części referaty wygłosili: prof. B. Gnela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Zakres podmiotowy umowy o usługi turystyczne”; dr Piotr Cybula (AWF Kraków) – „Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną”; M. Czajkowski, E. Pawłowska (AWF Poznań) – „Niedozwolone klauzule umowne zawierane przez organizatorów turystyki w umowach o świadczenie usług turystycznych”; dr E. Rutkowska (UWr) – „Mechanizmy i instrumenty ochrony konsumenta przed niedozwolonymi klauzulami umownymi w umowach o świadczenie usług turystycznych” oraz A. Jezierska (WSG w Bydgoszczy) – „Niedozwolone klauzule w umowie timeshare”.
Tematem przewodnim trzeciej części obrad w tym dniu były aspekty publicznoprawne turystyki. Przewodniczyła im prof. B. Gnela. Z referatami wystąpili wówczas: dr J. Gospodarek (SGH) – „Bezpieczeństwo na szlakach turystycznych”; dr G. Mikrut (AWF Katowice) – „Ochrona informacji w przedsiębiorstwie turystycznym”; dr J. Turek (URz) – „Kompetencja Unii Europejskiej w zakresie ustanawiania sankcji karnych za naruszanie ustawodawstwa europejskiego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego”; M. Chudzik (UJ) – „Opodatkowanie marży jako sposób opodatkowania usług turystycznych podatkiem od towarów i usług”; dr E. Wieczorek (UGd), „Zasada swobody działalności gospodarczej a wyłączność działania przewodnika turystycznego”; dr J. Raciborski – „Administracyjnoprawna regulacja usług turystycznych – próba oceny”; M. Kossakowski, który w imieniu Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawił propozycje zmian ustawy o usługach turystycznych – „Koncepcja (założenia) zmian w ustawie o usługach turystycznych” oraz prof. H. Zawistowska – „Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów w państwach członkowskich UE”.
W drugim dniu konferencji obradom przewodniczyła prof. H. Zawistowska. Pierwszy referat wygłosił M. Żak (UJ) na temat „Skutki prawne śmierci klienta w umowie o podróż (imprezę turystyczną)”. Pozostałe wystąpienia koncentrowały się na kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej: prof. L. Ogiegło – „Przesłanki i zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego faktycznie wykonującego przewóz pasażerów w ramach umowy o wycieczkę”; dr P. Mostowik (UJ), „Wybrane zagadnienia prawa prywatnego międzynarodowego w turystyce”; N. Żytkiewicz (UJ), „Ograniczenie odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną na podstawie umowy międzynarodowej”; I. Kuska (UJ), „Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkody niemajątkowe powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną”; dr K. Sondel (AWF Kraków) – „Problematyka tzw. wycieczek fakultatywnych a cywilnoprawna odpowiedzialność organizatora turystyki względem klienta”; dr I. C. Kamiński (INP PAN), „Reklama turystyczna i krytyka jakości usług turystycznych – kilka uwag o standardach wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”; D. Wolski (UŚ), Prawne uwarunkowania tzw. „wypraw partnerskich”; dr R. Flejszar, K. Gajda (UJ) – „Postępowanie reklamacyjne w sprawach dotyczących imprez turystycznych – uwagi de lege lata i de lege ferenda” oraz R. Domurad (Federacja Konsumentów), „Skargi konsumentów usług turystycznych – prawo a rzeczywistość”.
W toku dyskusji najwięcej uwagi poświęcono problematyce propozycji nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, w tym zwłaszcza z uwagi na konieczność prawidłowego wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy Rady 90/314/EWG z 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. W szczególności obecne rozwiązania w zakresie zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki oraz ich odpowiedzialności kontraktowej za szkodę niemajątkową ocenione zostały jako niewystarczające. Wiele wypowiedzi dotyczyło też kwestii niedozwolonych postanowień umownych (niestety wciąż licznie stosowanych przez organizatorów turystyki) i sposobów ich eliminacji z obrotu konsumenckiego.
Pod koniec obrad przedstawiono też propozycję powołania stowarzyszenia prawa turystycznego (prof. J. Sondel) oraz specjalistycznego pisma poświęconego prawu turystycznemu (dr P. Cybula). Zamknięcia obrad dokonał prof. J. Sondel, który podkreślił, że zainteresowanie konferencją, jak i przedstawione referaty oraz podjęta dyskusja w pełni uzasadniają przekonanie o trafności podjętej decyzji w przedmiocie jej zorganizowania, jak i potrzebę organizacji takich spotkań w przyszłości. Mogą się one przyczynić do większego zainteresowania prawem turystycznym.
Piotr Cybula, dr, AWF w Krakowie (Kraków)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s