Daily Archives: 2 listopada, 2016

Cytat dnia: „Ze względu na krótki termin wdrożenia dyrektywy 2015/2302 proponuje się przygotowanie projektu bez uprzedniego procedowania założeń projektu ustawy”

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów o pracach na ustawą wdrażającą nową dyrektywę turystyczną:

Ze względu na krótki termin wdrożenia dyrektywy 2015/2302 proponuje się przygotowanie projektu bez uprzedniego procedowania założeń projektu ustawy.

Choć o tej kwestii pisałem już w poprzednim wpisie, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że dyrektywa ta została uchwalona 25 listopada 2015 r. Państwa członkowskie mają ponad dwa lata na przygotowanie i uchwalenie odpowiednich przepisów celem jej wdrożenia. Powinny być one uchwalone do 1 stycznia 2018 r. (z czasem obowiązywania od 1 lipca 2018 r.).

Czy ponad dwa lata to na prawdę „krótki termin na wdrożenie dyrektywy 2015/2302”? Mam co do tego poważne wątpliwości. Nie mam natomiast wątpliwości co do tego, że prace nad tymi przepisami jak na razie są niewystarczające.

Piotr Cybula