Daily Archives: 1 października, 2017

Jak podnosi się w piśmiennictwie…

Z uzasadnienia wyroku w sprawie w której reprezentowałem powódkę:

Jak podnosi się w piśmiennictwie „nie ulega wątpliwości, że do elementów konstytuujących formę pisemną należy dokument obejmujący treść złożonych oświadczeń woli oraz własnoręczny podpis osób składających te oświadczenia. Dokument zawierający postanowienia umowy może w zasadzie zostać sporządzony w dowolny sposób” (Cybula Piotr, Usługi turystyczne. Komentarz, LEX 2012).

Ciekawy jestem, czy sędzia zauważyła „zbieżność” nazwisk.