Monthly Archives: Grudzień 2017

Trybunał Sprawiedliwości UE: Uber świadczy usługę transportu

W wydanym 20 grudnia 2017 r. wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE przyjął, że świadczona przez przedsiębiorstwo Uber usługa umożliwiająca nawiązywanie kontaktów z właścicielami pojazdów niebędącymi zawodowymi kierowcami stanowi usługę w dziedzinie transportu. Państwa członkowskie mogą zatem regulować warunki świadczenia tej usługi.

Komunikat prasowy Trybunału dostępny jest na stronie: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136pl.pdf

 

Nowa ustawa już w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2017 r. pod poz. 2361 opublikowana został nowa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Ten Dziennik Ustaw dostępny jest: tutaj.

Dz.U. skan

Prezydent podpisał ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

7 grudnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  Ustawa dostępna jest: tutaj.

Najbliższe miesiące oznaczają konieczność odpowiedniego przygotowania się przez polską branże turystyczną do nowej regulacji. Choć przepisy te znajdą zastosowanie dopiero od 1 lipca 2018 r. to oczywiste jest, że biura podróży muszą odpowiednio wcześniej dokonać oceny stosowanego modelu biznesowego z punktu widzenia tych regulacji. Generalnie rzecz biorąc zmiany będą przykładowo wymagały postanowienia warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych. Osobiście jestem zdania, że najlepiej taką usługę zlecić prawnikowi.

Również z punktu widzenia ochrony klientów czekają nas spore zmiany. W niektórych obszarach interesy konsumenta będą lepiej chronione, a odnośnie niektórych kwestii nastąpi obniżenie ich ochrony.

dr Piotr Cybula, radca prawny

 

Tekst ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

24 listopada 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta.

Tekst ustawy dostępny jest: tutaj.