Daily Archives: 29 marca, 2019

Wyniki konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, czyli co łączy prawo i turystykę

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało informację w sprawie wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Ustalona została lista 500 polskich czasopism naukowych. Otrzymają one wsparcie finansowe oraz będą wysoko punktowane, co w obecnej praktyce ma ogromne znaczenie.

W tym przypadku można powiedzieć, że jedna rzecz łączy prawo i turystykę. Na liście tej nie ma bowiem ani najlepszego czasopisma prawniczego (Państwo i Prawo), ani najlepszego czasopisma z zakresu turystyki (Folia Turistica).