Daily Archives: 30 czerwca, 2019

Mobilny sąd turystyczny?

Ciekawy sposób radzenia sobie ze sporami w turystyce: mobilny sąd turystyczny.

Polecam artykuł: Tourism courts provide one-stop solutions for conflict, opisujący jego funkcjonowanie w Chinach.