Daily Archives: 29 czerwca, 2020

Nowy „iKAR” z recenzjami i glosami poświęconymi prawnym aspektom turystyki

Ukazał się nowy numer czasopisma „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (nr 3/2020). W numerze tym, przygotowanym pod red. Dominika Wolskiego, opublikowane zostały dwie glosy i dwie recenzje poświęcone prawnym aspektom turystyki:

  • Dominik Borek, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2019 r., sygn. akt II GSK 415/17
  • Piotr Cybula, Zastosowanie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych do oceny skutków odstąpienia przez klienta od umowy o imprezę turystyczną zawartą przed datą jej wejścia w życie. Glosa do wyroku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z 3 października 2019 r. (I C 820/18)
  • D. Borek, H. Zawistowska (red.), Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2020, ss. 573 (Jerzy Gospodarek)
  • D. Borek, H. Zawistowska (red.), Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2020, ss. 573 (Dominik Wolski)

Pełny tekst tego numeru dostępny jest: iKAR 3(9)-20 (002).