Daily Archives: 30 czerwca, 2022

„Samolot nie wystartował o czasie – po odszkodowanie do biura podróży” – komentarz dla „Prawo.pl”

W opublikowanym na portalu „Prawo.pl” artykule pt. Samolot nie wystartował o czasie – po odszkodowanie do biura podróży zamieszczono również mój komentarz odnoszący się do sytuacji prawnej podróżnych w takich przypadkach. Zwracam uwagę, że w niektórych przypadkach odpowiedzialność odszkodowawczą może ponosić również organizator turystyki. I tu pojawia się kolejny problem. W praktyce niektórzy organizatorzy turystyki uchylają się od odpowiedzialności za działania i zaniechania linii lotniczych. Nie jest to problem marginalny i moim zdaniem od kilku lat wymaga interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Takie praktyki mogą i powinny być uznane za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. UOKiK zdaje się problemu nie dostrzegać.

Piotr Cybula

Jak Polska Organizacja Turystyczna informuje turystów, czyli o komunikatach z maja 2020 r. w „aktualnościach”

Polska Organizacja Turystyczna została powołana ustawą z 25 czerwca 1999 r. Jej celem jest wzmocnienie promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Choć czasami można spotkać się z krytyką jej działalności, a nawet postulatami zlikwidowania, to dla osób związanych z turystyką nie ulega wątpliwości, że jest ona potrzeba. Jednym z jej zadań jest zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie.

W tym kontekście muszę przyznać, że bardzo „ciekawie” wyglądają informacje przedstawione „dla turysty” pod zakładką „aktualności” na stronie POT w dziale „bezpieczne podróże”.

Po kliknięciu na hasło „Dla turysty” pojawia się poniższa informacja:

W komunikacie tym czytamy m.in.:

Od 4 maja hotele i inne miejsca noclegowe, a także część atrakcji turystycznych może być  otwarta. W poniedziałek, 18 maja wprowadzono kolejny etap odmrażania gospodarki i turyści mogą skorzystać także z usług gastronomicznych. Dzięki tym działaniom turystyka krajowa zaczyna się odradzać. Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna kampanię społeczno-informacyjną pod hasłem „Odpoczywaj w Polsce bezpiecznie”, której częścią jest „Dekalog Bezpiecznego Turysty” – zaakceptowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W komunikacie brakuje daty, ale jak się wydaje dotyczy on maja 2020 r. Od tego czasu minęło ponad dwa lata… W komunikacie mowa jest też o prezesie POT Robercie Andrzejczyku. Od tego czasu prezes POT zmienił się dwukrotnie.

Poniżej tej informacji znajdują się dwa komunikaty – jeden z 27 maja 2020 r., drugi z 11 maja 2020 r.

Wszystko to wygląda dość niepoważnie jak na państwową instytucję, która ma zajmować się promocją i informacją turystyczną i która ma spory budżet finansowany w znacznej mierze ze środków publicznych. Nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego tak to funkcjonuje. Nie ulega wątpliwości, że zmiany są konieczne, o co niniejszym apeluję.

Piotr Cybula