Daily Archives: 23 czerwca, 2022

Sejm przyjął ustawę umożliwiającą promocję Polski przez kluby sportowe

23 czerwca 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych. Polska Organizacja Turystyczna będzie mogła realizować zadania dotyczące promocji Polski przez kluby sportowe, które biorą udział w międzynarodowych rozgrywkach sportowych.

Najważniejsze rozwiązania tej ustawy:

  • POT będzie mogła podjąć współpracę z klubami sportowymi, które biorą udział w międzynarodowych rozgrywkach sportowych.
  • Realizacja tego zadania będzie odbywać się na podstawie umowy z ministrem sportu i turystyki, który będzie mógł udzielić POT dotacji z budżetu państwa. POT od ponad 20 lat realizuje zadania związane z wszechstronną promocją Polski. Posiada odpowiednie zasoby, kompetencje i know-how do tworzenia przestrzeni dla współpracy sportu i turystyki.
  • POT będzie współpracować z klubami sportowymi w ramach takich dyscyplin, jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka czy hokej – w kategorii kobiet i mężczyzn.
  • Analiza obejmująca m.in. strukturę europejskich rozgrywek pucharowych oraz sportowe rankingi międzynarodowe wskazuje, że w sezonie 2022/2023 w programie może uczestniczyć ok. 45 drużyn sportowych. Ostateczna ich liczba będzie jednak zależeć od efektów naboru przeprowadzanego przez POT, tak by efektywnie realizować cele promocyjne.
  • Kluby sportowe, które będą chciały uczestniczyć w programie, muszą być w danym sezonie reprezentantami Polski w rozrywkach o europejskie puchary.
  • Nowe przepisy przewidują także możliwość zasilania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w środki pochodzące z budżetu państwa. Chodzi o zwiększenie wsparcia na zadania FRKF, w tym przekazywanego na rozwój infrastruktury sportowej i dofinansowanie inwestycji obejmujących obiekty sportowe.
  • W 2022 r. umożliwiona zostanie również zmiana planu finansowym Centralnego Ośrodka Sportu i zwiększenie kwoty dotacji na realizację zadań związanych z zapewnieniem warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do szkolenia sportowego. Chodzi o utrzymanie obiektów sportowych i zarządzanie nimi oraz przygotowanie kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich czy mistrzostwach Europy lub świata.

Informacja o procesie legislacyjnym: sejm.gov.pl.

„#NaUrlopie – bezpański bagaż” – informacja UOKiK, która może wprowadzać pasażerów w błąd

Na stronie internetowej UOKiK pojawiła się informacja pt. #NaUrlopie – bezpański bagaż” Wynika z niej, co powinien zrobić pasażer w przypadku gdy po przylocie okaże się, że bagaż pasażera nie doleciał lub został uszkodzony. Abstrahując od szerszego odniesienia się do niej muszę zauważyć, że informacja ta jest niepełna i może prowadzić do nietrafnych decyzji konsumenckich. Jako taka powinna być uzupełniona/zmodyfikowana.

Na czym polega problem? UOKiK ogranicza swoje rozważania wyłącznie do odpowiedzialności i obowiązków przewoźnika. Tymczasem bardzo często, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, przelot jest częścią imprezy turystycznej. W takim przypadku do sytuacji podróżnych znajdują zastosowanie również przepisy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. I wówczas oprócz odpowiedzialności przewoźnika w grę może wchodzić odpowiedzialność organizatora turystyki, o czym nie można zapominać. O takiej przykładowej sytuacji wspominałem przykładowo w niedawnej informacji pt. SR w Łodzi: organizator turystyki odpowiada względem podróżnego za opóźniony bagaż.

Zwracam na to uwagę także z tego powodu, że niektórzy organizatorzy turystyki w takich sytuacjach uchylają się zupełnie od odpowiedzialności, przyjmując, że odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie linia lotnicza. Problem ten niestety występuje od lat i nie są to pojedyncze przypadki. Moim zdaniem praktyki organizatorów turystyki polegające na uchylaniu się od odpowiedzialności za działania i zaniechania podwykonawców mogą być uznane za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Zamiast podejmować takie działania UOKiK zamieszcza wskazaną informację, która jak wskazałem może prowadzić konsumentów do mylnej oceny na temat ich sytuacji prawnej. Tak UOKiK nie powinien informować podróżnych/konsumentów.

Piotr Cybula