Monthly Archives: Grudzień 2022

„Procedury ochrony dzieci w hotelach”

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę opracowała dokument pt. „Procedury ochrony dzieci w hotelach”.

Więcej na ten temat stronie IGHP.

TSUE: prawo Unii nie stoi na przeszkodzie ani obowiązkowi gromadzenia informacji ani pobraniu podatku u źródła na gruncie krajowego systemu podatkowego (najem krótkoterminowy)

W wyroku z 22 grudnia 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął stanowisko, że prawo Unii nie stoi na
przeszkodzie ani obowiązkowi gromadzenia informacji ani pobraniu podatku u źródła na gruncie krajowego systemu podatkowego. Wyrok dotyczył Airbnb Ireland i Airbnb Payments UK. Poniżej zamieszczam wydany w tej sprawie komunikat prasowy TSUE.

„Ochrona praw konsumenta imprez turystycznych” – konferencja (Warszawa, 21 lutego 2023 r.)

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA i Turystyczna Organizacja Otwarta zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona praw konsumenta imprez turystycznych”

Konferencja odbędzie się hybrydowo 21 lutego 2023 r. (wtorek). W siedzibie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z wykorzystaniem technik wideokonferencji dla uczestników, którzy nie będą mogli uczestniczyć na miejscu (platforma ZOOM + transmisja w czasie rzeczywistym na FB).
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Organizatorzy planują wydanie monografii wieloautorskiej (punktowanej).

W kolejnym dniu (22 lutego 2023) o godzinie. 11.00 rozpocznie się panel dyskusyjny branży turystycznej związany z tematyką konferencji. Panel ma stanowić uzupełnienie konferencji o część poświęconą dyskusji praktyków.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie wydarzenia na Facebooku: II OKN „Ochrona praw konsumenta imprez turystycznych”.