nowa dyrektywa

Pod koniec listopada 2015 r. opublikowana została tzw. nowa dyrektywa turystyczna. Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał informacje odnoszące się do pracy nad tą dyrektywą jak również prac implementacyjnych.

Publikacje:

Cybula P., Zawistowska H., Dyskusja  nad potrzebą nowych regulacji w turystyce
– ocena funkcjonowania ustawy o usługach turystycznych i pytania o kierunki przyszłej regulacji
(w druku)

Gospodarek J., Projektowana dyrektywa turystyczna a Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej i w Polsce, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2014, nr 46