Tag Archives: PRAWO TURYSTYCZNE

Ustawa o usługach turystycznych – tekst po ostatnich nowelizacjach

Tekst ustawy o usługach turystycznych po ostatnich zmianach (stan na 1 stycznia 2014 r.):

Ustawa o usługach turystycznych (stan na 01.01.2014 r.).

„Wkradł się błąd”, czyli Urząd Miasta Krakowa o „Hotelu Pałac Bonerowski”

Na początku poprzedniego miesiąca napisałem o ciekawym przypadku referencji Urzędu Miasta Krakowa dla obiektu, który bezprawnie używa nazwy „hotel” (Referencje Urzędu Miasta Krakowa dla obiektu bezprawnie używającego oznaczeń hotel i pięciu gwiazdek).

Przedstawiłem też sprawę oficjalnego przewodnika zawierającego ofertę turystyki biznesowej w Krakowie i Małopolsce firmowanego przez Marka Sowę – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa (jest poprzedzony ich wstępem). W przewodniku tym znajdowała się informacja (s. 18):

Na szczególnie wymagających klientów czekają także miejsca z widokiem na Rynek Główny, na przykład (…) Hotel Pałac Bonerowski.

W sprawie tej poprosiłem o wyjaśnienie Urząd Miasta Krakowa. W odpowiedzi otrzymałem następującą informację:

W związku z zapytaniem dotyczącym wydawnictwa, „Kraków, Małopolska. Kompendium spotkań”, którego wydawcą jest Województwo Małopolskie wkradł się błąd. Obiekt został nieprawidłowo nazwany hotelem a wzięty pod uwagę, jako obiekt konferencyjny z ładnym widokiem na Rynek Główny. Tematem przewodnim tego wydawnictwa było wskazanie ciekawych miejsc z możliwością organizacji eventów w tym konferencji.

W kolejnych edycjach omawianego wydawnictwa błąd ten zostanie skorygowany przez Wydawcę.

Piotr Cybula

Cytat dnia, czyli co rzecznik Lotniska Chopina myśli o odszkodowaniach dla poszkodowanych właścicieli nieruchomości

Stoimy na stanowisku, że wysokość odszkodowań powinny określać sądy

Przemysław Przybylski, rzecznik Lotniska Chopina, Procesów będzie huk

Jak pisze GW o dobrowolnych odszkodowaniach skarżący się na hałas na działkach położonych w niedalekiej odległości od Lotniska Chopina właściciele nieruchomości mogą zapomnieć. Lotnisko reprezentuje powyższe stanowisko.

Według szacunku mec. Bogumiły Kowalskiej, przewidywany czas trwania postępowania sądowego w I instancji to około dwóch lat, w drugiej – apelacja, około jednego roku.

Jak widać Lotnisku zależy na szybkim i sprawnym załatwieniu tej sprawy.

Piotr Cybula

Jak UOKiK kontrolował Triadę? (cz. 2)

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ramowego programu imprez oraz zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia imprez (pkt V.17  Warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez TRIADA Biuro Podróży Sp. z o.o., LATO 2004 r.)

UOKiK 2004 r.:

Centrala Urzędu sprawdziła wzorce umowne stosowane przez firmy: Triada (…) i w tym zakresie nie stwierdzono naruszeń interesów konsumentów, Raport z kontroli wzorców umownych oferowanych konsumentom przez organizatorów turystykis. 6, dostępny na stronie internetowej UOKiK.

c.d.n.

Kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki

W dniu 10 maja 2013 r. odbyło się kolejne – już drugie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki.

Jego przedmiotem były Szanse i zagrożenia rozwoju turystyki narciarskiej w Polsce.

Zespół ten powstał w dniu 18 listopada 2011 r. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 1 grudnia 2011 r. Dotyczyło wyboru Prezydium Zespołu.

Dotychczas nie słyszałem o żadnych efektach jego działalności.

Więcej na temat działalności tego Zespołu: Parlamentarny Zespół Narciarstwa i Turystyki.

Piotr Cybula

Propozycja zmiany dyrektywy 90/314

We wtorek pisałem o działaniach Komisji Europejskiej zmierzających do zmiany dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Na stronie internetowej Komisji dostępny jest już projekt tej propozycji, na razie niestety tylko w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej.

Wkrótce ma pojawić się też projekt w wersji polskiej.

Piotr Cybula

Prezydent podpisał ustawę deregulującą dostęp m.in. do zawodów przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek

Prezydent podpisał we wtorek 9 lipca 2013 r. ustawę deregulującą dostęp do niektórych zawodów.

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w zakresie zawodów przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek. W zakresie regulacji dotyczącej tych zawodów ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Ustawa deregulująca dostępna jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Piotr Cybula