Monthly Archives: Grudzień 2010

Nowe rozporządzenie dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych dla biur podróży

W Dzienniku Ustaw Nr 252 pod poz. 1690 z 29 grudnia 2010 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010252169001.pdf

First minute – o czym warto pamiętać? (komunikat prasowy UOKiK)

Największy wybór i najniższa niezmienna cena – tak do zakupu ofert first minute zachęcają biura podróży. Poza sprawdzeniem zdjęć w katalogu, warto także przeczytać umowę. UOKiK przypomina na co zwrócić uwagę kupując z dużym wyprzedzeniem wycieczki

[Warszawa, 27 grudnia 2010 r.] Wysokie rabaty, gwarancja niezmienności ceny, bogaty wybór atrakcyjnych ofert – tak przedsiębiorcy zachwalają wycieczki first minute. Czy zawsze wcześniej znaczy taniej? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o prawach kupujących wycieczki kilka miesięcy przed odlotem. Zdarza się bowiem, że umowy przewidują pewne odstępstwa od obietnicy stałej ceny czy w pewnych przypadkach bezprawnie wyłączają odpowiedzialność usługodawcy.

Wielu ważnych informacji wszystkim turystom, a także przedsiębiorcom dostarczy Rejestr klauzul niedozwolonych – jest to zbiór postanowień uznanych prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem. W tej chwili znajduje się w nim 2117 postanowień, z czego prawie 700 dotyczy tylko branży turystycznej. Urząd na bieżąco monitoruje, czy umowy, które zawieramy z biurami podróży są zgodne z przepisami.

W związku z pojawiającymi się ofertami wycieczek first minute, UOKiK przypomina:

  • koszt imprezy, po podpisaniu umowy przez konsumenta, nie może ulec zmianie. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, kiedy kontrakt wyraźnie to przewiduje i to w ściśle określonych przypadkach: wzrost kursów walut, kosztów transportu oraz podatków, opłat urzędowych, lotniskowych czy przeładunkowych w portach morskich. Ponadto każda taka zmiana musi być udokumentowana przez organizatora turystyki. Gdy nie zgadzamy się na dopłatę mamy prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów. Jeśli już zapłaciliśmy za wycieczkę – biuro podróży jest zobowiązane zwrócić całą kwotę;
  • cena nie może się zwiększyć na 20 dni przed wyjazdem;

· coraz częściej  przedsiębiorcy oferują ubezpieczenie na wypadek zmiany ceny, które miałoby pokryć ewentualne podwyższenie kosztów. Jednak decydując się na nie, sprawdźmy czy obejmie ono każdą sytuację zmiany ceny;

  • warto dokładnie przeczytać umowę i poprosić o doprecyzowanie ogólnych postanowień. Spokojna okolica, niedaleko plaży, śniadanie kontynentalne, pokój z widokiem – dla organizatora imprezy i dla nas mogą oznaczać coś zupełnie innego;
  • wycieczki kupione w ofertach promocyjnych np. first minute, last minute też można reklamować;
  • trzy gwiazdki w Polsce, nie oznaczają takiego samego standardu hotelu np. w Egipcie, czy Tunezji. Jeżeli umawialiśmy się, że będziemy nocować w hotelu trzygwiazdkowym, a na miejscu okazało się, że jest inaczej – mamy prawo do reklamacji;
  • reklamować możemy nie tylko niezgodną z umową kategorię hotelu, ale zgubiony bagaż, opóźniony samolot, dłuższą odległość od plaży i inne nieprawidłowości. Reklamację składamy na piśmie u organizatora wyjazdu, żądając zmniejszenia ceny. Pomocna będzie tabela frankfurcka, która procentowo określa możliwości obniżki. Przykładowo, za brak balkonu możemy żądać do 10 proc., za hałas w nocy do 40 proc., a za brak wyżywienia do 50 proc. niższej ceny. Tabela frankfurcka nie jest jednak dokumentem oficjalnym, ale jedynie pomocnym konsumentowi w oszacowaniu odszkodowania;
  • w sytuacji, w której organizator podczas wycieczki nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, powinien zapewnić świadczenie zastępcze (np. zamiast rejsu po Nilu – wycieczkę na safari, ognisko itp). Konsument nie może ponosić dodatkowych kosztów, a w przypadku gdy nowa propozycja jest tańsza, ma prawo żądać zwrotu różnicy. Może także nie zgodzić się na pomysł organizatora. W takiej sytuacji musi on zapewnić konsumentowi powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy;

jeżeli biuro podróży nie uznaje złożonej reklamacji, poprośmy o pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Szczegółowych informacji udziela także Federacja Konsumentów. Bezpłatne porady udzielane są również przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem telefonu 0 800 800 008. Poradnictwo konsumenckie w Polsce jest finansowane między innymi z budżetu UOKiK.

K. P. Szwajcowscy <kapasz@vp.pl>

Stanowisko Izby Turystyki RP w sprawie rozporządzenia dot. minimalnej wysokości sum gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej

Izba Turystyki RP na swojej stronie internetowej zamieściła swoje stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Finansów z 9 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Minister Finansów wydał rozporządzenie 16 grudnia 2010 r.).

Uwagi są dostępne na stronie: http://www.itrp.pl/aktualnosci.html

Rozporządzenie w sprawie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych dla biur podróży już obowiązuje

W Dzienniku Ustaw Nr 238, poz. 1584 z dnia 17 grudnia 2010 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia (art. 8).

Dostępne jest na stronie:

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010238158401.pdf

„Rzeczpospolita” o zmianach w zakresie zabezpieczenia finansowego biur podróży

W Rzeczpospolitej z 15 grudnia 2010 r. ukazały się dwa artykuły poświęcone zmianom przepisów regulujących zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki i pośredników turystycznych: Polak bezpiecznie wróci z wakacji (s. 1, http://www.rp.pl/artykul/55660,578871_Polak-bezpiecznie-wroci-z-wakacji-.html) oraz Lepsze zabezpieczenie interesu turystów (s. C3, http://www.rp.pl/artykul/55660,578928_Lepsze-zabezpieczenie-interesu-turystow.html). Ich autorem jest Jerzy Kowalski.

Pierwszy artykuł ma podtytuł Odszkodowanie za zmarnowany urlop ma szybko trafić do turysty. Pomieszanie problematyki odszkodowania za zmarnowany urlop z zabezpieczeniem finansowym biur podróży to zupełne nieporozumienie. Podobnie jak i stwierdzenie, że zwrot wniesionych wpłat za wycieczkę może nastąpić jeżeli nie dojdzie ona do skutku „z winy organizatora”.

Piotr Cybula

Kompendium prawa w turystyce – umowy, odpowiedzialność, reklamacje, Kraków 17 grudnia 2010 r.

W piątek 17 grudnia 2010 r. w Krakowie w ramach współpracy z firmą Anvix sp. z o.o. poprowadzę szkolenie na temat: Kompendium prawa w turystyce – umowy, odpowiedzialność, reklamacje.

Przedmiotem szkolenia będą m.in. następujące aspekty:

– Pojęcie i rodzaje umów w turystyce

– Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności cywilnoprawnej

– Wzorce umowne (ogólne warunki umów, regulaminy umów, wzory umów)

– Niedozwolone postanowienia umowne w turystyce (pojęcie, działalność UOKiK oraz organizacji konsumenckich)

– Umowy zawierane przez biura podróży z kontrahentami

– Umowy zawierane przez biura podróży z klientami

– Umowy zawierane przez przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie z kontrahentami

– Umowy zawierane przez przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie z klientami

– Postępowanie reklamacyjne

Więcej informacji można otrzymać na stronie: http://www.projekt-turysta.pl/szkolenia/kompendium_prawa.htm

dr Piotr Cybula

Problemy prawnych aspektów turystyki w Acta Scientiarum Polonorum

W czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum, w numerze wydanym  w związku z V Gremium Ekspertów Turystyki (T.9: 2010, z. 4), ukazały się następujące artykuły poruszające problematykę prawną:

● Izabela Lipińska: Ochrona prawa własności intelektualnej w turystyce na przykładzie znaków towarowych i usługowych

● Irena Ozimek : Rola instytucji państwowych i organizacji konsumenckich w poprawie ochrony konsumentów na rynku usług turystycznych

● Hanna Zawistowska: Ochrona praw pasażerów w regulacjach UE

● Patrycja Żegleń: Polskie prawo turystyczne a prawodawstwo w Unii Europejskiej

Wszystkie artykuły z tego numeru dostępne są nieodpłatnie na stronie: http://www.wne.sggw.pl/p/publikacje/pdf/Acta_Scientiarum_Oeconomia_9_4_2010a.pdf