Daily Archives: 22 kwietnia, 2016

Dwa referaty na Kongresie Turystyki Polskiej

Na zaplanowanym w Świdnicy w dniach 12 – 14 października 2016 r. Kongresie Turystyki Polskiej będę miał przyjemność wygłosić dwa referaty.
Pierwszy, pt. Czy konsument powinien odpowiadać za własne działania – jak jest uzasadniona granica prawnej ochrony jego interesów.

Drugi, pt. Zadania samorządu terytorialnego w świetle ustawy o usługach turystycznych – stan obecny i pytanie o przyszłość.

Pełny program Kongresu dostępny jest tutaj.