Daily Archives: 3 sierpnia, 2016

Toruń znosi opłaty za parkowanie w soboty

W tym tygodniu z Urzędu Miasta Torunia otrzymałem taką informację:

W nawiązaniu do Pana e-maila skierowanego do Prezydenta Miasta Torunia w dniu 25.07.2016 r. w sprawie odstąpienia od pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w soboty, uprzejmie informuję że zniesienie obowiązku ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Toruniu w soboty zostało uchwalone przez Radnych Rady Miasta Torunia podczas XXVI Sesji Rady Miasta Torunia w dniu 21.07.2016 r.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa uchwała Rady Miasta Torunia wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.