Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych?

Na początku października na blogu napisałem:

Jak podaje portal turystyka.rp, podczas niedawnego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. turystyki dyrektor departament turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki zapewniła, że w listopadzie prześle organizacjom branżowym projekt projektu ustawy o usługach turystycznych do skonsultowania. Następnie ma zostać zorganizowane spotkanie, na którym odbędzie się na jego temat dyskusja.

Więcej informacji o pracach można znaleźć na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

I tak:

Po pierwsze, mamy tytuł projektowanej ustawy: ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Po drugie, istotę rozwiązań w projektowanej ustawie przedstawia się następująco:

Szeroki zakres zmian wynikający z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, jak i z potrzeby dostosowania obowiązujących przepisów do zmieniających się realiów funkcjonowania rynku turystycznego, wymaga opracowania projektu nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jednocześnie nowa ustawa uchyli przepisy obecnej ustawy o usługach turystycznych w zakresie dotyczącym organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych. Pozostały zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o usługach turystycznych, dotyczący świadczenia usług przez pilotów i przewodników turystycznych  oraz świadczenia usług hotelarskich zostanie utrzymany w mocy.  Ze względu na krótki termin wdrożenia dyrektywy 2015/2302 proponuje się przygotowanie projektu bez uprzedniego procedowania założeń projektu ustawy.

W ramach wdrożenia przepisów nowej dyrektywy proponuje się:

a) Ustalenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w następujący sposób:

  • objęcie obowiązkiem zapewnienia ochrony konsumenta podmiotów oferujących tzw. „pakiety dynamiczne” w tym powiązane usługi turystyczne (PUT),
  • objęcie regulacją podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zajmujących się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych lub oferowaniem powiązanych usług turystycznych na zasadach niekomercyjnych dla dużej grupy podróżnych,
  • wyłączenie z zakresu regulacji podróży służbowych (imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych) zakupionych na podstawie umowy generalnej/ogólnej,
  • wyłączenie z zakresu regulacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24h, o ile nie przewidują noclegu,

b) wdrożenie przepisów w zakresie: obowiązków informacyjnych, treści umowy o imprezę turystyczną, zmian w umowie przed rozpoczęciem imprezy oraz realizacji imprezy i odpowiedzialności organizatora oraz uporządkowanie niejasnych przepisów związanych z ochroną nabywców imprez turystycznych,

c) dostosowanie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy do wymogów nowej dyrektywy m.in. w związku z rozszerzeniem zakresu podmiotowego i przedmiotowego regulacji,

d) wprowadzenie przepisów dotyczących procedur administracyjnych, narzędzi monitorowania, zakresu kontroli oraz sankcji administracyjnych i karnych wobec podmiotów oferujących imprezy turystyczne oraz  ułatwiających nabywanie PUT,

e) zmiana dotychczasowej formuły prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych poprzez prowadzenie jej w oparciu o dane przekazywane w formie elektronicznej przez marszałków województw, bez uprzedniej akceptacji przez MSiT,

f) ujednolicenie konstrukcji ustawy w zakresie już wprowadzonych zmian wynikających z prawa UE (rozporządzenia UE nr 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz rozporządzenia UE nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym) oraz w zakresie przepisów dotyczących wzorów wniosków i zawiadomień w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) – zmiany wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822).

Oczekiwanym efektem przygotowania projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych będzie wdrożenie do przepisów krajowych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

W informacji tej wskazano, że: „Ze względu na krótki termin wdrożenia dyrektywy 2015/2302 proponuje się przygotowanie projektu bez uprzedniego procedowania założeń projektu ustawy, z czym trudno się zgodzić. Dyrektywa została przyjęta pod koniec ubiegłego roku. Ile zrobiono o tej pory w ramach prac implementacyjnych?

Po trzecie, jako planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów podaje się II kwartał 2017 r.

Już teraz należy postawić pytanie jaki będzie sens utrzymywania w takim kadłubowym kształcie przepisów ustawy o usługach turystycznych? Przepisy o usługach hotelarskich oraz o usługach przewodnickich i pilockich (po deregulacji) to zbyt mało na „ustawę o usługach turystycznych”.

Wspomniany wyżej artykuł w serwisie branżowym Rzeczpospolitej kończył się słowami:

dyrektor Jędrzejewska-Debortoli zadeklarowała, że w listopadzie prześle organizacjom branżowym projekt projektu ustawy o usługach turystycznych do skonsultowania.

Z drugiej strony Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje o przygotowywaniu „Projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych”.

Mam nadzieję, że sprawa ta wkrótce się wyjaśni. W każdym razie w tym miejscu od miesięcy piszę, że prace te powinny nabrać odpowiedniego tempa.

Piotr Cybula

 

3 responses to “Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych?

  1. Pingback: Cytat dnia: „Ze względu na krótki termin wdrożenia dyrektywy 2015/2302 proponuje się przygotowanie projektu bez uprzedniego procedowania założeń projektu ustawy” | PRAWO TURYSTYCZNE

  2. Witam serdecznie,
    czy projekt nowej ustawy jest już gdzieś dostępny?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s