Daily Archives: 4 marca, 2017

Stanowiska w ramach konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki zamieszczone zostały otrzymane przez ministerstwo stanowiska w ramach konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.