Daily Archives: 7 kwietnia, 2017

„Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki”

Na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki został opracowany „Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki”.

Jak informuje MSiT celem publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania idei partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej PPP) w turystyce, a także przedstawienie doświadczeń i potencjalnych korzyści wynikających z realizacji inwestycji w tej formule.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej MSiT.