Monthly Archives: Listopad 2018

Zintegrowany System Kwalifikacji w turystyce

23 listopada 2018 r. odbyło się seminarium  informacyjne o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w turystyce, organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Celem spotkania było przedstawienie wybranych zagadnień związanych z wdrażaniem ZSK, w szczególności roli organizacji branżowych, specjalistów i ekspertów sektora turystycznego.

Departament Turystyki obecnie proceduje 5 wniosków włączania kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Pierwsza z niżej wymienionych kwalifikacji została już włączona do ZSK. Wnioskodawca uzyskał uprawnienia Instytucji Certyfikującej, której przypisano Podmiot Zewnętrznego Zapewnienia Jakości.

  • Pilotowanie imprez turystycznych – włączona kwalifikacja do ZSK;
  • Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia;
  • Obsługa w turystyce zdrowotnej;
  • Przygotowanie napojów mieszanych na bazie alkoholu i bezalkoholowych oraz przekąsek;
  • Zarządzanie pracą restauracji;
  • Organizowanie, planowanie i prowadzenie wycieczek w obszarach górskich, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Podczas seminarium prezentowane były następujące tematy: Elementy systemu, opisywanie kwalifikacji, role przedstawicieli branży w procesie włączania kwalifikacji do systemu, wydawanie certyfikatów; Znaczenie turystyki w strategiach rozwoju regionalnego a zapotrzebowanie na kwalifikacje ZSK. Rola doradców regionalnych IBE; Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Turystyki; Przygotowanie opisu kwalifikacji –praktyczne wskazówki.

Na zakończenie spotkania odbył się panel dyskusyjny nt. korzyści wynikających ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z udziałem przedstawicieli branży. Moderatorem spotkania była prof. Hanna Zawistowska – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki. W panelu uczestniczyli również Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki p. Ewa Pawlak – Lewandowska, p. Jerzy Czapla  z Centrum Szkolenia Barmanów, p. prof. Zygmunt Kruczek z Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki, p. Józef Ratajski, wiązek Pracodawców Turystyki Lewiatan, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki, p. Marcin Marciniak – Mierzejewski z Instytutu Badań Edukacyjnych.

[informacja stanowi komunikat MSiT]

Problematyka prawna przewodnictwa i pilotażu na konferencji „Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego” – Kraków (6.12.2018 r.)

Jak wcześniej informowałem, 6 grudnia 2018 r. odbędzie się w Krakowie konferencja pt. „Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego”.

Niedawno organizatorzy udostępnili jej program (dostępny: tutaj). Trzecia sesja poświęcona została problematyce prawnej przewodnictwa i pilotażu. Przedstawię na niej referat poświęcony prawnym aspektom wykonywania pilotów wycieczek.

sesja

Panel dyskusyjny o przewodnictwie górskim w Polsce na 16. Krakowskim Festiwalu Górskim

Podczas 16. Krakowskiego Festiwalu Górskiego (28.11-2.12) odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony w przewodnictwu górskiemu w Polsce, w którym będę miał przyjemność wziąć udział:

16:00-17:30 – „Przewodnictwo w Polsce” – panel dyskusyjny poświęcony przewodnictwu górskiemu w Polsce – jego aktualnym problemom oraz wyzwaniom, które stoją przed nim w dobie deregulacji zawodu, internetowych ekspertów i tzw. czarnego przewodnictwa.
W dyskusji udział wezmą: dr Piotr Cybula – radca prawny, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie; dr Dominik Wolski – radca prawny, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach; Paweł Orawiec – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich; Krzysztof Kulesza  – Prezes Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego; Tomek Nodzyński – Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich im. Zofii i Witolda H. Paryskich, SWPT, Szkoła Górska Morskie Oko; Paweł Konieczny – przewodnik beskidzki (SKPG Kraków), ratownik GOPR (Zastępca Prezesa Zarządu Grupy Podhalańskiej GOPR); Robert Rokowski oraz Marcin Kacperek – międzynarodowi przewodnicy wysokogórscy  IVBV/UIAGM/IFMGA, Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich.
Moderator dyskusji: Bogusław Kowalski – Polski Związek Alpinizmu.

Przed tym panelem odbędzie się interesujące spotkanie o prawie i kryminalistyce w górach:

15:10-16:10 – „Trawers w prawo, czyli o prawie i kryminalistyce w górach” – spotkanie z prawnikami Danielem Bracanovicem i Jędrzejem Kupczyńskim

Program festiwalu dostępny jest: tutaj.

 

Komisja Europejska pyta organizatorów turystyki o pierwsze doświadczenia z nową dyrektywą

Komisja Europejska opublikowała ankietę skierowaną do organizatorów turystyki, w której pyta ich o pierwsze doświadczenia z dyrektywą 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Ankieta dostępna jest: tutaj.