Daily Archives: 10 listopada, 2020

Czy wulgarne napisy muszą szpecić przestrzeń turystyczną? Przykład Bodzentyna

W ostatnie wakacje odwiedziłem Bodzentyn. W urokliwych ruinach zamku zauważyłem taki napis:

Już z samej treści napisu wynika, że jest on tym miejscu dość długo – 25 lat. Przez tyle lat „witał” odwiedzających to miejsce turystów. Z ciekawości napisałem do burmistrza Bodzentyna i komendanta policja w Bodzentynie z pytaniem, dlaczego w tym zakresie nie zostały podjęte do tej pory żadne działania, jak również z pytaniem, czy zamierzają oni w związku z tym podjąć jakieś czynności. Poniższe pytanie wysłałem im 23 września 2020 r.:

Sz. P. Dariusz Skiba, Burmistrz Bodzentyna

Sz. P. podinsp. Zbigniew Skrzypczyk, Komendant Komisariatu Bodzentyn

Podczas tegorocznych wakacji miałem przyjemność odwiedzić miasto Bodzentyn, w tym ruiny zamku. Na jednej ze ścian zamku widnieje wulgarny napis, który zamieszczam w załączniku. Jak z niego wynika, w tym miejscu jest już od 25 lat. Biorąc pod uwagę jego charakter, a także to, że jest to często odwiedzane miejsce, będące wizytówką miasta, proszę o informację, dlaczego do tej pory nie zostały podjęte żadne działania, aby go usunąć oraz o informację, czy zamierzacie Państwo w ramach swoich kompetencji podjąć w tym zakresie w najbliższym czasie jakieś działania.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. Dzisiaj się przypomniałem.

C.d.n.