Daily Archives: 3 grudnia, 2020

TS UE o usłudze bezpośrednich kontaktów między klientami a kierowcami taksówek

W wydanym dzisiaj wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjął, że:

Usługa, która umożliwia nawiązywanie, za pomocą aplikacji elektronicznej, bezpośrednich kontaktów między klientami a kierowcami taksówek, stanowi „usługę społeczeństwa informacyjnego”, o ile nie stanowi integralnej części ogólnej usługi, której głównym elementem jest świadczenie przewozu.

Wydany dzisiaj w tej sprawie komunikat prasowy UE dostępny jest: tutaj.

Rzecznik Generalny: zwykłe przekierowanie lotu na lotnisko awaryjne nie skutkuje powstaniem prawa do zryczałtowanego odszkodowania

W opublikowanej dzisiaj opinii, Rzecznik Generalny przyjął, że: zwykłe przekierowanie lotu na lotnisko awaryjne, znajdujące się w pobliżu pierwotnie planowanego lotniska, nie skutkuje powstaniem prawa do zryczałtowanego odszkodowania o którym mowa w rozporządzeniu nr 261/2004.

Pełny tekst opinii dostępny jest: tutaj.