Daily Archives: 22 kwietnia, 2021

TSUE: samo przekierowanie lotu do innego portu lotniczego nie skutkuje powstaniem prawa do odszkodowania ryczałtowego

W wydanym w dniu 22 kwietnia 2021 r. wyroku w sprawie C-826/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że samo przekierowanie lotu do innego portu lotniczego nie skutkuje powstaniem prawa do odszkodowania ryczałtowego o który mowa w rozporządzeniu 261/2004.

Więcej informacji o wyroku: komunikat prasowy TSUE.

„Samorządowe programy opieki nad zabytkami” – referat Andrzeja Trojanowskiego

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego serdecznie zaprasza do udziału w otwartym zebraniu na którym Andrzej Trojanowski przedstawi referat na temat: Samorządowe programy opieki nad zabytkami – spostrzeżenia na tle uregulowań prawnych i ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli (z uwzględnieniem aspektów turystycznych). Spotkanie odbędzie się 20 maja 2021 r. w g. 17.00-18.30.

Link do wydarzenia (MS Teams) dostępny jest: tutaj. Informacja o spotkaniu na Facebooku: tutaj.

Andrzej Trojanowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, doradcą prawnym w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. Uzyskał także uprawnienia przewodnika górskiego i pilota wycieczek.Spotkanie odbędzie się w ramach otwartych zebrań naukowo-praktycznych Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego poświęconych prawnym aspektom sportu, wychowania fizycznego, turystyki, rekreacji, i rehabilitacji medycznej.
Po referacie odbędzie się dyskusja.

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr Piotr Cybula
Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego