Daily Archives: 6 października, 2021

TSUE o możliwości karania za brak dowodu tożsamości lub paszportu

6 października TSUE 2021 r. wydał wyrok w sprawie C-35/20, w którym orzekł, że państwo członkowskie może zobowiązać swoich obywateli, pod groźbą kary, do posiadania przy sobie ważnego dowodu tożsamości lub paszportu, gdy podróżują do innego państwa członkowskiego, niezależnie od używanego środka transportu i trasy .

Więcej informacji o wyroku: komunikat prasowy TSUE.