Monthly Archives: Kwiecień 2022

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) zawiesiła członkostwo Rosji

Rada Wykonawcza Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) zawiesiła członkostwo Rosji w tej organizacji. W ten sposób UNWTO jednoznacznie potępiło działania Rosji, podkreślając, że stanowią one wyraźne naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz są sprzeczne z zasadami zapisanymi w Karcie Narodów Zjednoczonych i statucie UNWTO.

Decyzję o zawieszeniu Rosji w prawach członkowskich Rada Wykonawcza UNWTO podjęła podczas środowego (27 kwietnia br.) zgromadzenia nadzwyczajnego organizacji, które odbyło się w Madrycie z udziałem przedstawicieli polskiej ambasady.

Art. 3 statutu UNWTO stanowi, że podstawowe zasady organizacji to „promocja i rozwój turystyki w celu przyczynienia się do rozwoju gospodarczego, zrozumienia międzynarodowego, pokoju, dobrobytu oraz powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka”.

To z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki, które 28 lutego zwróciło się do UNWTO z prośbą o informacje na temat planowanych działań w związku z agresją Rosji na Ukrainę udało się uruchomić proces zmierzający do zawieszenia Rosji w UNWTO.

7 kwietnia Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki zwrócił się pismem do ministrów turystyki państw członkowskich UNWTO z prośbą o poparcie inicjatywy zawieszenia członkostwa Rosji w UNWTO, będąc tym samym inicjatorem działania w tej sprawie.

– Zawieszenie członkostwa Rosji w UNWTO jest przykładem na to, że zrzeszone w tej organizacji kraje nie zamierzają współpracować z przedstawicielami kraju agresora i stanowczo potępiają niesprowokowane działania zbrojne Rosji na Ukrainie. Jako członek tej organizacji nie mogliśmy przejść obojętnie wobec naruszania przez Rosję podstawowych praw ujętych w Karcie Narodów Zjednoczonych czy w statucie UNWTO – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Do nadzwyczajnego zgromadzenia Rady Wykonawczej UNWTO w celu zajęcia się sprawą zawieszenia członkostwa Rosji, zgodnie z art. 3.4. Regulaminu Rady, wezwał Sekretarz Generalny UNWTO na wnioski Polski, Gwatemali, Litwy, Słowenii i Ukrainy. Rada Wykonawcza zajęła się tego typu wnioskiem po raz pierwszy w historii UNWTO.

Sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki aktywnie wspiera Ukrainę oraz ukraińską branżę turystyczną w ramach swoich właściwości merytorycznych. Polska branża turystyczna, w tym prezes Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu, pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Ukrainian Hotel&Resort Assocuation, member of HOTREC, reagując na bieżące postulaty Ukrainy.

Powyższa informacja stanowi komunikat MSiT z 27 kwietnia 2022 r.

„Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli”(wtorek, 26 kwietnia)

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego serdecznie zaprasza do udziału w otwartym zebraniu na którym Andrzej Trojanowski oraz Urszula Dziedzic (pracownicy Najwyższej Izby Kontroli) przedstawią referat na temat: „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli„. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. w g. 17.00-18.30 w formie on line (MS Teams).
Spotkanie odbędzie się w ramach otwartych zebrań naukowo-praktycznych Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego poświęconych prawnym aspektom sportu, wychowania fizycznego, turystyki, rekreacji, i rehabilitacji medycznej.
Po referacie odbędzie się dyskusja.

Link do spotkania: tutaj, informacja o wydarzeniu na Facebooku: tutaj.
Serdecznie zapraszam do udziału.
dr Piotr Cybula

Usługi gastronomiczne w miejscowościach turystycznych – wyniki kontroli UOKiK

Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów opublikował wyniki kontroli z 2021 roku w lokalach gastronomicznych w miejscowościach turystycznych. Kontrola wykazała, że w prawie połowie „obiektów” stwierdzono błędy, co rzutowało na sytuację konsumentów i ich prawa.

Do pobrania: raport i wykaz skontrolowanych miejsc.

TSUE: aby konsument był skutecznie związany umową zawartą przy użyciu środków elektronicznych, powinien on być w stanie jednoznacznie zrozumieć, na podstawie samej treści sformułowania umieszczonego na przycisku zamówienia, że z chwilą kliknięcia w ten przycisk powstanie po jego stronie obowiązek zapłaty

Poniżej zamieszczam komunikat prasowy Trybunał Sprawiedliwości UE z 7 kwietnia, dotyczący wyroku w sprawie C-249/21. Sprawa dotyczyła zamówienia usług hotelarskich. W praktyce kilka razy spotkałem się z podobnymi przypadkami.

ULC: „w najbliższych dniach może dojść opóźnień i odwołań rejsów w ruchu lotniczym nad Polską”

Urząd Lotnictwa Cywilnego w komunikacie z 8 kwietnia 2022 r. poinformował, że w najbliższych dniach może dojść do nieregularności w ruchu lotniczym nad Polską, w tym do opóźnień i odwołań rejsów.
Zaleca pasażerom, żeby byli przygotowani na możliwość wystąpienia opóźnień, jaki i odwołań połączeń lotniczych oraz na bieżąco zasięgali informacji u przewoźników lotniczych o statusie danego rejsu.

Jako możliwą przyczynę wskazuje się w mediach konflikt między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, a jej personelem.

Prawa pasażerów w sytuacji opóźnień i odwołań lotów określone są w rozporządzeniu UE nr 261/2004.

TSUE: „Pasażerowie opóźnionego lotu mogą żądać odszkodowania od przewoźnika lotniczego spoza Unii, jeżeli wykonuje on całość lotu w imieniu przewoźnika unijnego”

W wydanym w dniu 7 kwietnia 2022 r. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że: pasażerowie opóźnionego lotu mogą żądać odszkodowania od przewoźnika lotniczego spoza Unii, jeżeli wykonuje on całość lotu w imieniu przewoźnika unijnego.

Szerzej: komunikat prasowy TSUE.

„Prawne aspekty turystyki i rekreacji w dobie pandemii – teoria i praktyka” – nowa publikacja

Nakładem wydawnictwa GWSH ukazała się publikacja pt. „Prawne aspekty turystyki i rekreacji w dobie pandemii – teoria i praktyka„.

W pracy tej został opublikowany również mój artykuł pt. „Regulacja usług pilotów wycieczek w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – uwagi krytyczne„.

Cała monografia jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej GWSH (tutaj).

„Publicznoprawne i prywatnoprawne uwarunkowania działalności hotelarskiej w dobie zmian” – konferencja (Katowice, 3 czerwca 2022 r.)

Katedra Prawa i Administracji GWSH w Katowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Publicznoprawnej i prywatnoprawne uwarunkowania działalności hotelarskiej w dobie zmian”.

KONFERENCJA W FORMULE HYBRYDOWEJ (wystąpienia i udział możliwe zarówno stacjonarnie, jak i on-line).
TERMIN: 3 czerwca 2022 (9:00-17:00)

Celem konferencji jest omówienie problemów pojawiających się na tle prawnych uwarunkowań działalności hotelarskiej. Dotyczy to zarówno przepisów prawnych z zakresu prawa publicznego, w tym prawa administracyjnego, jak i świadczenia usług hotelarskich na podstawie przepisów prawa prywatnego. W skład omawianych zagadnień wchodzić będą także aspekty dotyczące klasyfikacji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
Owocem konferencji mają być nie tylko wnioski dotyczące obecnie obowiązujących regulacji prawnych, ale także wskazanie ewentualnych zmian legislacyjnych, jakie potrzebne są w tym zakresie.
Patronat nad konferencją objął Minister Sportu i Turystyki.

Szczegóły TUTAJ 

Aukcje książek dotyczących prawa turystycznego w ramach akcji pomocowej dla Ukrainy

Na początku marca zainicjowałem akcję pt. „Książki prawnicze z autografami – pomoc dla Ukrainy (aukcje)„. W jej ramach licytowane są książki prawnicze z autografami, a całość wylicytowanej kwoty jest przeznaczana na akcję/organizację wsparcia dla Ukraińców, którą wskazują osoby wystawiające książki na licytacje. Z dotychczasowych aukcji tego rodzaju udało się zebrać wsparcie (m.in. dla Polskiej Akcji Humanitarnej, PCK, Polskiej Misji Medycznej) kwotą prawie 150.000,00 zł (więcej na temat tej akcji: Książki prawnicze „wspierają” Ukrainę – zebrano prawie 130 tys. zł).

W ramach tej akcji licytowane są również książki z zakresu prawa turystycznego. Obecnie na aukcje wystawione są z tego obszaru następujące prace:

Wszystkie licytacje odbywają się w grupie: „Książki prawnicze z autografami – pomoc dla Ukrainy (aukcje)” na Facebooku. Aby wziąć udział w powyższych licytacjach książek dotyczących prawa turystycznego wystarczy kliknąć na tytuł publikacji (zawiera tzw. aktywny linki przekierowujący na licytację po kliknięciu).