Tag Archives: historia

Stanisław Leszczycki o potrzebie opracowania ustawy ogólnoturystycznej AD 1939

O ustawie regulującej w sposób kompleksowy sprawy turystyki myślano już przed II wojną światową. Poniżej fragment artykułu dr. Stanisława Leszczyckiego (UJ) pt. W sprawie ustawy letniskowej („Turyzm Polski” 1939, nr 2). Autor pisze o potrzebie opracowania ustawy letniskowej, jednocześnie wskazując: winno się jednak pamiętać, iż należy ją traktować jako fragment polskiej ustawy ogólnoturystycznej.

w sprawie ustawy letniskowej

„Zakaz organizowania zjazdów w niektórych miejscowościach”

Z historii prawa turystycznego:

Deficyt miejsc w zakładach hotelarskich w Polsce, szczególnie duży w niektórych miastach (np. Warszawie, Krakowie) oraz znanych miejscowościach turystycznych spowodował wydanie przez Prezesa Rady Ministrów zarządzenia nr 19 z dnia 3 marca 1970 r. w sprawie organizacji zjazdów w niektórych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych (M.P. Nr 7, poz. 65). Zarządzenie to ustala zakaz organizowania zjazdów w znanych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych, jeżeli ich organizowanie wymaga zajęcia miejsc noclegowych w miejscowych zakładach hotelarskich (…) Zakaz organizowania zjazdów ma na celu udostępnienie turystom w okresie sezonu turystycznego całej bazy noclegowej znajdującej się w popularnych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych.

Źródło: Z. Bałkowski, Wybrane zagadnienia z prawa (dla zakładów hotelarskich i biur podróży), Warszawa 1973