Stanowisko marszałka województwa małopolskiego w sprawie obowiązku posiadania uprawnień przewodnika turystycznego

Na stronie internetowej bird.pl/wolneprzewodnictwo/pismo_20X.pdf opublikowana została odpowiedź marszałka województwa małopolskiego na pismo Macieja Zimowskiego, Koordynarora Akcji Społecznej “Wolne Przewodnictwo”, w sprawie obowiązku posiadania uprawnień przewodnika turystycznego do świadczenia usług przewodnickich w Krakowie. Czytamy tam m.in. „(…) zwłaszcza przy oprowadzaniu grup zagranicznych turystów bardzo istotne jest zachowanie wyjątkowej dbałości o precyzję udzielanych informacji, aby przy założeniu panujących wśród różnych nacji steoretypów nie pozostawiać pola do interpretacji, a w konsekwencji, aby nie dochodziło do rozpowszechniania niesprawiedliwych bądź kłamliwych treści dotyczących naszej historii” (podkr. P.C.).

W związku z tym pismem warto przypomnieć stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie “licencjonowanych” przewodników:

Od dnia 20 października 2007 r., kiedy to nowa dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych będzie musiała zostać wprowadzona w życie we wszystkich państwach członkowskich UE, nie będzie można wymagać żadnego uprzedniego uznania kwalifikacji zawodowych. Wykwalifikowany i legalnie działający w swoim kraju przewodnik turystyczny będzie miał prawo świadczyć usługi w innym państwie członkowskim. Raz na rok może być wymagane składanie władzom przyjmującego państwa członkowskiego deklaracji o świadczeniu usług w tym państwie członkowskim. Państwa członkowskie UE nie mogą wymagać dodatkowej szczegółowej licencji krajowej, ani też weryfikacji tego, czy przewodnik turystyczny z zagranicy jest wyspecjalizowany w wszystkich regionach państwa, w którym świadczy on usługi przewodnika. Jeżeli zawód przewodnika turystycznego nie podlega regulacji w kraju pochodzenia usługodawcy, wówczas przewodnik turystyczny musi zaświadczyć, że wykonywał ten zawód w kraju
pochodzenia przez ostatnie dwa lata. Oznacza to, że przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi jedynie okazjonalnie, nie będą już musieli składać wniosków o uznawanie.

– Uregulowanie zawodu przewodnika turystycznego we Włoszech i działania Komisji przeciw włoskiemu prawodawstwu naruszającemu swobodę świadczenia usług Komisja Europejska prowadzi obecnie postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Włochom (patrz oświadczenie prasowe IP/04/1303 z dnia 26.10.2004 r.), ponieważ policja włoska nakłada grzywny na przewodników turystycznych z innych państw członkowskich UE towarzyszących grupom zwiedzającym muzea i pomniki historyczne. Regularnie też uniemożliwia się im świadczenie usług przewodnika. W 1991 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie przeciw Włochom, że wszelkie zasady krajowe, które uzależniają świadczenie usług przez przewodników turystycznych od posiadania licencji wymagającej szczególnego szkolenia potwierdzonego dyplomem (wydawanym na szczeblu lokalnym), w przypadkach, gdy usługi te polegają na oprowadzaniu turystów po miejscach innych niż muzea czy pomniki historyczne – które można zwiedzać tylko z wyspecjalizowanymi przewodnikami – stoją w sprzeczności z zasadą swobody świadczenia usług1, a zatem i prawem UE. Oprócz wszelkich pozostałych kwalifikacji przewodników władze włoskie wymagają obecnie kwalifikacji krajowych. W art. 2 dekretu prezydenckiego z dnia 13 grudnia 1995 r. Włochy opublikowały listę wyszczególniającą miejsca, w których turyści mogą być oprowadzani tylko przez wyspecjalizowanych przewodników posiadających szczególne kwalifikacje krajowe. Lista ta obejmuje znaczną część miejsc we Włoszech często odwiedzanych przez grupy turystyczne. Wymienia się na niej ponad 2500 lokalizacji, w tym całe miasto Wenecja i historyczne centra 30 miast, takich jak Rzym, Florencja, Siena i Perugia, jak również inne publicznie dostępne miejsca we Włoszech. W rezultacie policja włoska uniemożliwia przewodnikom z innych państw członkowskich towarzyszącym grupom turystycznym w czasie wizyty we Włoszech wypełnianie roli przewodnika dla ich grup w takich miejscach, a niekiedy nakłada też natychmiastowe grzywny. Prawdą jest, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości ustanowił wyjątek obejmujący „muzea i pomniki historyczne, które można zwiedzać tylko w towarzystwie zawodowego i wyspecjalizowanego przewodnika”. Jednak w październiku 2004 r. Komisja uznała, że rozmiar i zakres włoskiej listy znacznie przekracza zakres wyjątku ustanowionego przez Trybunał i pozbawia orzeczenie Trybunału treści oraz wartości, w szczególności poprzez stwarzanie wymogu zwiedzania przez grupy turystów w towarzystwie wyspecjalizowanego przewodnika miejsc, które turyści mogą zwiedzać bez żadnego przewodnika, jeżeli tak postanowią. Wystąpiono do Włoch o dokonanie przeglądu rzeczonej listy. W dniu 15 grudnia 2005 r. państwo włoskie oraz regiony osiągnęły porozumienie w sprawie zmiany art. 2 dekretu prezydenckiego z dnia 13 grudnia 1995 r., w którym wymienia się wszystkie miejsca, które mogą być zwiedzane tylko w obecności wykwalifikowanego przewodnika. Zaproponowano skreślenie z tej listy całych miast i historycznych centrów miast. W dniu 24 listopada 2006 r. w Rzymie odbyło się spotkanie władz włoskich ze służbami Komisji. Komisja wezwała władze włoskie do pilnego przyjęcia środków wykonawczych w odniesieniu do porozumienia z grudnia 2005 r. i zaznaczyła, że w pełni zdaje sobie sprawę z kompleksowości tego przedsięwzięcia, ponieważ wszystkie włoskie regiony będą musiały zatwierdzić tekst legislacyjny”.

podkr. P.C.

Pełna wersja tego dokumentu dostępna jest na stronie: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/672/672007/672007pl.pdf

One response to “Stanowisko marszałka województwa małopolskiego w sprawie obowiązku posiadania uprawnień przewodnika turystycznego

  1. Dziękuję za komentarz i przypomnienie dyrektywy, która jest nam dobrze znana i przypominana w różnych dyskusjach w kółko macieju od lat. Pora aby ktoś z decydentów wreszcie został wywołany do tablicy i jasno odpowiedział, kiedy Polska dostosuje się do tych regulacji.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s