Daily Archives: 26 października, 2013

„Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia klientów w usługach turystycznych” – nowy artykuł dr. Jerzego Raciborskiego

W publikacji pt. Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne pod red. B. Gneli i M. Szafraniec zamieszczony jest artykuł dr. Jerzego Raciborskiego pt. Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia klientów w usługach turystycznych.

Publikacja jest zapowiadana przez wydawnictwo Difin.