Monthly Archives: Kwiecień 2014

„Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce” (konferencja, Bydgoszcz, 15 października 2014 r.)

15 października 2014 r. w Bydgoszczy odbędzie się konferencja pt. „Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce.

Jej organizatorem jest Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Więcej informacji: konferencja.

Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą uruchomienie e-usług „Bezpieczny autobus” i „Historia Pojazdu” (MSW)

„Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Po wejściu w życie tej regulacji uruchomione zostaną dwie e-usługi „Historia Pojazdu” i „Bezpieczny autobus”.

Dzięki e-usłudze „Historia Pojazdu”, każdy zainteresowany kupnem używanego pojazdu, zarejestrowanego w Polsce, będzie mógł sprawdzić jego historię w Centralnej Ewidencji Pojazdów. System pozwoli na sprawdzenie on-line m.in. dat rejestracji, danych technicznych pojazdu, informacji, czy pojazd ma ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC oraz czy nie jest oznaczony w ewidencji jako kradziony. Aby uzyskać dostęp do danych, trzeba będzie podać numer nadwozia VIN, datę pierwszej rejestracji oraz numer rejestracyjny pojazdu, który zamierzamy kupić. Usługa będzie bezpłatna.

Obecnie dane o pojeździe mogły być udostępnianie jedynie uprawnionym do tego instytucjom oraz właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu. Wprowadzane zmiany umożliwią dostęp do informacji o pojeździe wszystkim, bez konieczności wykazywania uzasadnionego interesu. Dane będzie można uzyskać online – nie będzie trzeba składać wniosku i czekać na jego rozpatrzenie. Warto zaznaczyć, że dostępne będą jedynie dane o pojeździe – informacje o właścicielu lub posiadaczu nie będą udostępniane.

Ustawa pozwoli również na wprowadzenie e-usługi „Bezpieczny autobus”. Dzięki niej rodzice, którzy wysyłają swoje dzieci na kolonie lub wycieczki będą mogli sprawdzić m.in. czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. Dostęp do danych będzie możliwy po podaniu numer rejestracyjnego. Także w tym przypadku dane będą dostępne online – nie będzie trzeba składać wniosku i czekać na jego rozpatrzenie.

Trwają również prace programistyczne nad uruchomieniem obydwu e-usług, które mają wystartować jeszcze w czerwcu.

Możliwość sprawdzenia historii pojazdu jest pierwszą e-usługą z całego katalogu udogodnień dla obywateli, przygotowywanych przez MSW i COI.

Podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w innych krajach europejskich, m.in. w Wielkiej Brytanii i Szwecji”.

Źródło: komunikat MSW

„Podróże i zakupy w Europie, czyli jak bezpiecznie spędzić długi weekend” (ECK, Warszawa, 24 kwietnia 2014 r.)

Europejskie Centrum Konsumenckie zaprasza na pierwszy wykład prowadzony przez ECK w Europe Direct Warszawa pt.: „Podróże i zakupy w Europie, czyli jak bezpiecznie spędzić długi weekend”. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia (czwartek) o godz. 12.00.

Podczas spotkania zostaną poruszone poniższe zagadnienia:

  • Jak przygotować się do wyjazdu (potrzebne dokumenty, ograniczenia na lotnisku, zasady przekraczania granic)?
  • Jakie masz prawa w sytuacji opóźnienia lotu i jak radzić sobie, gdy pojawią się problemy z zakwaterowaniem?
  • Do kogo napisać reklamację, jeśli autokar lub pociąg były spóźnione?
  • Co robić, a czego unikać, gdy dotrzesz na miejsce?
  • Jak dochodzić swoich praw po powrocie – gdy linie lotnicze zagubiły bagaż, hotel był niezgodny z zapewnieniami a zakupione pamiątki okazały się markowymi bublami?

Wykład poprowadzi Elżbieta Seredyńska – prawnik Europejskiego Centrum Konsumenckiego

UWAGA: Od kwietnia 2014 r. wykłady ECK będą odbywać się w Europe Direct Warszawa – Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 (wjazd od ul. Kruczkowskiego).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl

Źródło informacji: strona internetowa ECK.

„Ustawa o timeshare. Komentarz” – nowa publikacja

Nakładem wydawnictwa LexisNexis ukazała się publikacja pt. „Ustawa o timeshare. Komentarz„.

Autorką tej pracy jest dr Beata Sagan.

Więcej informacji: strona wydawnictwa.

Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w sprawie organizacji wypoczynku zagranicznego

3 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, podejmując temat organizacji wypoczynku zagranicznego dla dzieci. Organizatorzy wypoczynku zagranicznego są zobowiązani do przekazywania znacznie mniej szczegółowych danych na temat warunków wypoczynku, niż jest to wymagane od organizatorów wypoczynku krajowego. Powyższe, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka, jest niepokojące, ze względu na fakt, że wypoczynek zagraniczny nie podlega kontroli podczas jego trwania. RPD stoi na stanowisku, że konieczna wydaje się zatem analiza przedstawionego problemu i podjęcie działań w celu zapewnienia dzieciom w pełni bezpiecznego wypoczynku

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Źródło: strona internetowa RPD

Obrazek

„zakaz samemu”

"zakaz samemu"

„Testament podróżny de lege lata i de lege ferenda” – referat na konferencji pt. „50-lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji” (Kraków, 15-16 kwietnia 2014 r.)

W dniach 15-16 kwietnia 2014 r. odbędzie się w Krakowie konferencja pt. 50-lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji” (więcej informacji na stronie internetowej organizatorów).

Podczas tej konferencji będę miał przyjemność wygłosić referat na temat: „Testament podróżny de lege lata i de lege ferenda„, tj. formy testamentu określonej w art. 953 Kodeksu cywilnego.

Gdyby ktoś z Państwa zetknął się z tą formą testamentu w praktyce, byłbym bardzo wdzięczny za informację (w literaturze i orzecznictwie nie znalazłem jeszcze jakiejkolwiek informacji o sporządzeniu lub próbie sporządzenia testamentu w tej formie).

Art. 953. Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków; dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy. Jeżeli zachowanie tej formy nie jest możliwe, można sporządzić testament ustny.

Piotr Cybula