Monthly Archives: Maj 2015

TUR-INFO o środowej debacie

Na stronie internetowej serwisu TUR-INFO pojawiła się informacja o środowej debacie: Jaka ustawa powinna regulować turystykę?

Cytat dnia – minister Tomasz Jędrzejczak o braku wyobraźni turystów

– Wracałem kiedyś wakacji w Bułgarii. Samolot się zepsuł. Turyści czekali na lotnisku. Okazało się, że wielu nie miało pieniędzy, żeby sobie chociaż coś do picia kupić. To brak wyobraźni – opowiada. –

Źródło: Wyjeżdżasz na wakacje? Nie wyłączaj myślenia

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym już ponad 10 lat rozporządzeniem nr 261/2004 pasażerowie w przypadku opóźnienia samolotu mają prawo do opieki, które obejmuje również bezpłatne napoje i posiłki. Nie przysługuje ono w każdym przypadku a jedynie w zakresie wskazanym przez to rozporządzenie, w szczególności wówczas gdy obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu: a) o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 kilometrów; lub b) o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1 500 a 3500 kilometrów, lub c) o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

A może turyści o których wspomniał minister po prostu znali treść tego rozporządzenia?

Program debaty: „Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?”, Kraków, 13 maja 2015 r.

Poniżej zamieszczam program debaty na temat Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?, która odbędzie się 13 maja 2015 r. w Krakowie (więcej informacji: DEBATA 13.05.2015 r.):

Mgr Jerzy Kapłon, dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Otwarcie debaty

Prof. dr hab. Wiesław Alejziak, Katedra Polityki Turystycznej, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Polityka turystyczna – cele, funkcje, zakres, formy, instrumenty

dyskusja

Dr Jerzy Raciborski, Zakład Prawa, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Dylematy zakresu regulacji ustawy o usługach turystycznych / ustawy o turystyce

dyskusja

Dr Piotr Cybula, Zakład Prawa, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, radca prawny, O doświadczeniach z implementacji dyrektywy 90/314 i wyzwaniach implementacji dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych

dyskusja

Dr Dominik Wolski, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, radca prawny, Dylematy normatywnej regulacji usług przewodnickich i pilockich

dyskusja

Dr Jerzy Raciborski, Zakład Prawa, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Dylematy normatywnej regulacji usług hotelarskich

dyskusja

 Próba podsumowania dyskusjiwnioski dla ustawodawcy

 Mgr Jerzy Kapłon, dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Zamknięcie debaty

Debata rozpocznie się o g. 10.00, a zakończy o g. 14.30.

1,6%

1,6% – taki procent oddanych głosów w dzisiejszych wyborach prezydenckich otrzymał kandydat partii, która od ponad siedmiu lat w ministerstwie sportu i turystyki ma „wiceministra od turystyki” (według sondażu IPSOS na obecną chwilę).

Cytat dnia – o promocji województwa przez zakup kurtek dla przewodników turystycznych

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:  §1

1. Postanawia się zlecić promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez zakup jednolitych kurtek dla przewodników turystycznych z regionu. (…)

Uzasadnienie (…)

Zakup kurtek dla przewodników turystycznych stanowić będzie element podnoszący jakość usług wykonywanych na rzecz odwiedzających region turystów. Kurtki opatrzone zostaną logo województwa, a także napisem „przewodnik turystyczny”, dzięki czemu osoby te staną się rozpoznawalne wśród grupy. Podniesie to komfort pracy tych osób, będzie także pozytywnie odbierane wśród uczestników wycieczki. Zadanie stanowić będzie standaryzację usług przewodnickich na terenie województwa.
Podkreślenie znaczenia funkcji przewodnika turystycznego jest szczególnie istotne w momencie, gdy w planach jest wprowadzenie deregulacji dostępu do niektórych zawodów, w tym m.in. przewodników turystycznych (…)”.

Źródło: uchwała NR 689/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 maja 2012 r. wraz z uzasadnieniem

Ponad tuzin dziennikarzy w Tunezji a MSZ wciąż ostrzega

Ostatnio do Tunezji z pewnym biurem podróży wybrało się „ponad tuzin dziennikarzy”. Są już pierwsze zdjęcia w Internecie – pokazują spokój i bezpieczeństwo. Przypomnę, że wcześniej środowisko dziennikarskie było podzielone jeśli chodzi o organizację innego wyjazdu do Egiptu (np. Biuro podróży chciało opłacić dziennikarzom wycieczkę do Egiptu. Żeby pokazali, że jest spokojnie. „Niemoralne”).

Oczywiście między ówczesną sytuacją w Egipcie a obecną w Tunezji zachodzą pewne różnice. Nie są mi też znane szczegóły finansowe tego wyjazdu.

Jeśli jednak w najbliższych dniach dziennikarze będą nas przekonywać, że warto wybrać się do Tunezji, to ciekawy jestem, czy w swoich informacjach uwzględnią także wciąż aktualny komunikat MSZ o stanie bezpieczeństwa Tunezji. MSZ generalnie zaleca „nie podróżuj”, informując szczegółowo:

Ze względu na potencjalny wzrost aktywności grup terrorystycznych w Tunezji i zagrożenia zamachami kierowanymi również przeciwko turystom, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy do tunezyjskich miejscowości Bizerte, Tabarka, Hammamet, Tunis i Sousse oraz na wyspę Dżerba. Zdecydowanie odradza się również wyjazdy na tereny przygraniczne z Libią i Algierią, szczególnie do gubernatorstw Beja, Jendouba, Le Kef i Kasserine.

Co prawda komunikat ten pochodzi z 12 maja 2014 r., ale MSZ do tej pory nie zdecydował się na zmianę jego treści. Czy nie ma racji odradzając wyjazdy?