Monthly Archives: Czerwiec 2015

Zamach w Tunezji, czyli jak rzecznik prasowy Polskiej Izby Turystyki mija się z prawdą

W piątkowej wypowiedzi na temat ataku terrorystycznego w Tunezji ze strony rzecznika prasowego Polskiej Izby Turystyki w wywiadzie dla TVP.INFO padły słowa:

Nikt się tego nie spodziewał, nikt nie może się spodziewać gdzie terroryści skierują swoją agresję na świecie.

Niestety, ale muszę przyznać, że Pani rzecznik mija się z prawdą. Przypomnę, że od 12 maja 2014 r. na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych widnieje komunikat o treści:

Ze względu na potencjalny wzrost aktywności grup terrorystycznych w Tunezji i zagrożenia zamachami kierowanymi również przeciwko turystom, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy do tunezyjskich miejscowości Bizerte, Tabarka, Hammamet, Tunis i Sousse oraz na wyspę Dżerba. Zdecydowanie odradza się również wyjazdy na tereny przygraniczne z Libią i Algierią, szczególnie do gubernatorstw Beja, Jendouba, Le Kef i Kasserine.

Piątkowy zamach, w którym zginęło 39 osób, miał miejsce właśnie na plaży w pobliżu hotelu w mieście Susa (Sousse).

Treść komunikatu była Pani Rzecznik doskonale znana, o czym świadczy ten artykuł: Nie dajmy się wygonić z Tunezji. Po pierwszym zamachu terrorystycznym w Tunezji MSZ wielokrotnie wypowiadał się na temat aktualności tego komunikatu.

„Założenia ustawy w lipcu do konsultacji” – wywiad z min. T.Jędrzejczakiem

Na portalu branży turystycznej waszaturystyka.pl pojawił się wywiad z min. Tomaszem Jędrzejczakiem na temat planów przygotowania nowej ustawy o usługach turystycznych, w tym implementacji nowej unijnej dyrektywy: Założenia ustawy w lipcu do konsultacji.

„Pomoc konsularna a obowiązki organizatora turystyki względem klienta: uwagi w świetle projektu ustawy – Prawo konsularne oraz ustawy o usługach turystycznych” – referat na konferencji w Instytucie Europeistyki UJ

Dzisiaj będę miał przyjemność uczestniczyć w konferencji pt. Nowe polskie prawo konsularne.

Przedstawię na niej referat na temat: Pomoc konsularna a obowiązki organizatora turystyki względem klienta: uwagi w świetle projektu ustawy – Prawo konsularne oraz ustawy o usługach turystycznych.

Organizatorzy zapowiadają opublikowanie publikacji pokonferencyjnej.

Cytat dnia, czyli jak Ministerstwo Finansów informowało o niezgodności prawa polskiego z prawem unijnym w zakresie ochrony klientów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki

Obecnie zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Ministerstwo Sportu i Turystyki konsekwentnie twierdzą, że nasz ustawodawca zapewnił polskim konsumentom ochronę na wypadek niewypłacalności biur podróży na poziomie wymaganym przez prawo unijne i o żadnej nieprawidłowej implementacji art. 7 dyrektywy 90/314 mowy być nie może.

A to jedna z wcześniejszych ciekawszych wypowiedzi ze strony Ministerstwa Finansów:

Jeśli kwota gwarancji może ulec „wyczerpaniu” to tak skonstruowany zapis wydaje się zakładać, że będą również klienci którzy nie będą mogli otrzymać zwrotu wydatków zgodnie z ww. art. 5 ust. 1 z uwagi na wykorzystanie środków kwoty gwarancji na wcześniejsze wypłaty. W związku z powyższym § 2 ust. 4 Załącznika Nr 1 wydaje się nie być zgodny z art. 7 Dyrektywy Rady w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (art. 90/314/EWG).

Zakwestionowany przepis znalazł się w ostatecznie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki. Powyższa wypowiedź Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Finansów pochodzi z 2 września 2010 r.

800 tys. zł za śmierć w zamachu w Tunisie?

Do sądu w Poznaniu wpłynął pozew, w którym klientka biura podróży Itaka domaga się 800 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć męża i straty jakie poniosła w wyniku zamachu w Tunisie.

Więcej w artykule: Zginął w zamachu w Tunisie. Wdowa domaga się 800 tys. zł, bo nikt ich nie ostrzegł.

„Pośrednictwo turystyczne — uwagi de lege lata i de lege ferenda. Zagadnienia wybrane”

W czasopiśmie Transformacje Prawa Prywatnego (nr 1/2015) opublikowany został artykuł autorstwa Piotra Piskozuba pt. Pośrednictwo turystyczne — uwagi de lege lata i de lege ferenda. Zagadnienia wybrane.

Artykuł dostępny jest pod powyższym linkiem na stronie internetowej czasopisma.

MSiT powołuje się na komentarz do ustawy o usługach turystycznych

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2.09.2014 r. (VI SA/Wa 3351/13) można przeczytać:

MSiT odwołując się do literatury podał, że jeżeli w wyniku wezwania przedsiębiorca nie przedstawi odpowiedniego dokumentu, z którego wynikać będzie posiadanie przez niego ciągłości zabezpieczenia finansowego, decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem powinna być wydana (vide: komentarz do art. 10a ustawy o usługach turystycznych – Piotr Cybula, źródło: LEX).

Co ciekawe, w cytowanej publikacji znajduje się też stwierdzenie:

W moim przekonaniu w sytuacji, gdy klient nie odzyskał pełnej wpłaty z uwagi na zbyt niską sumę gwarancyjną w stosunku do wszystkich zgłoszonych roszczeń klientów, służy mu – co do zasady – roszczenie odszkodowawcze względem Skarbu Państwa z tytułu nieprawidłowej implementacji w prawie polskim art. 7 dyrektywy 90/314.

Ireneusz Raś: „Projekt funduszu gwarancyjnego musi powrócić”

Co prawda po fali upadłości z 2012 roku wprowadzono nowe zapisy regulujące wysokość zabezpieczeń gwarancyjnych, jednak w nieoficjalnych rozmowach branża sama przyznaje, iż kwoty, na które opiewają certyfikaty od ubezpieczycieli, mogłyby nie wystarczyć na pokrycie wszystkich zobowiązań finansowych wobec klientów.  – Projekt funduszu gwarancyjnego musi powrócić – twierdzi stanowczo Ireneusz Raś. – Tylko w ten sposób można zabezpieczyć turystów – konkluduje potencjalny kandydat na ministra sportu i turystyki.

Źródło: Raś: nie będę ministrem sportu i turystyki

Cytat dnia – Andrzej Betlej o liczbie poszkodowanych klintów w związku z niewypłacalnością biur podróży

Poszkodowanych klientów jest bowiem około 35 tysięcy i tylko kwestią odpowiedniej informacji jest, jaka część spraw trafi do sądów.

Źródło: Betlej: Agenci mogą się zrehabilitować

NIK o potrzebie skutecznej ochrony klientów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki zgodnie z unijną dyrektywą

W pisemnej opinii Najwyższej Izby Kontroli z 9 marca 2015 r. na temat projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych wyraźnie wskazano na potrzebę dalszych działań legislacyjnych w celu zapewnienia skutecznej ochrony klientów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki zgodnie z unijną dyrektywą:

NIK 2015

Przypomnę, że Ministerstwo Sportu i Turystyki konsekwentnie twierdzi, że dyrektywa została wdrożona prawidłowo.