Monthly Archives: Lipiec 2015

Precedensowy wyrok w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży Selectours & Telemac

Sąd Rejonowy w Warszawie wydał dzisiaj wyrok, w którym zasądził od Skarbu  Państwa na rzecz poszkodowanego klienta niewypłacalnego biura podróży Selectours & Telemac sp. z o.o. odszkodowanie.

Zasądzona kwota odszkodowania jest równa kwocie nieodzyskanej przez klienta ceny za imprezę turystyczną.

To już kolejne biuro podróży w przypadku którego pojawił się taki korzystny wyrok dla poszkodowanej osoby w związku z niewypłacalnością biura podróży. Wcześniej podobne wyroku zapadły co do następujących biur podróży: Oriac (Summerelse), Aquamaris oraz Alba Tour.

W sprawie reprezentowałem powódkę.

Cytat dnia – o turystyce kosmicznej w procesie odszkodowawczym

W jednej ze spraw odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży pełnomocnik reprezentujący Skarb Państwa – Ministra Finansów zadał takie pytanie:

Jak byłby koszt zabezpieczenia finansowego w przypadku turystyki kosmicznej?

Miał to być argument przeciwko zasadności pozwu. Ani ten, ani inne argumenty sądu nie przekonały.

Biuro podróży odpowiada za bezpieczeństwo w zagranicznym hotelu – wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Rzeczpospolita poinformowała ostatnio o rozstrzygnięciu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie dotyczącej odpowiedzialności biura podróży za wypadek w zagranicznym hotelu (wyrok z 30 maja 2014 r., sygn. akt I ACa 455/14).

W wyroku tym sąd orzekł m.in., że:

(…) zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa ma charakter zobowiązania rezultatu. Oznacza to, że skoro doszło do wypadku na terenie hotelu, w którym korzystający z usługi turystycznej został zakwaterowany, to organizator odpowiada za skutki szkody, gdyż nie zapewnił poszkodowanemu bezpiecznych warunków wypoczynku. Jedyną możliwość zwolnienia się przez organizatora z tej odpowiedzialności stanowi wykazanie, że do szkody doszło na skutek okoliczności wymienionych w art. 11a ust. 1 u.u.t.

Wyrok dostępny jest tutaj.

Precedensowy wyrok w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży Blue Rays

W ostatni czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał wyrok w sprawie dotyczącej poszkodowanego klienta biura podróży Blue Rays sp. z o.o.

Klient wpłacił do organizatora turystyki około 35 tys. zł (w imprezie turystycznej miało wziąć udział kilka osób). Przed terminem rozpoczęcia imprezy turystyczne organizator turystyki ogłosił niewypłacalność.

Zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki okazało niewystarczające na zwrot dokonanych przedpłat.

W tych okolicznościach powód, który zawarł umowę, wystąpił o odszkodowanie od Skarbu Państwa w wysokości nieodzyskanego zwrotu ceny. W czwartkowym wyroku sąd zasądził odszkodowanie od Skarbu Państwa – Ministra Finansów i Ministra Sportu i Turystyki w żądanej wysokości. Ponadto sąd nałożył na Skarb Państwa obowiązek zapłaty odsetek oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego, co łącznie stanowi kwotę prawie 50 tys. zł. 

W sprawie tej reprezentowałem powoda. Była to pierwsza tego typu sprawa w przypadku biura podróży Blue Rays sp. z o.o. W tym roku wcześniej w pięciu innych podobnych sprawach zapadły również korzystne dla powodów wyroki. W jednej sprawie sąd jednak oddalił pozew (sprawa jest na etapie postępowania apelacyjnego). W ubiegłym roku korzystny już prawomocny wyrok w tego rodzaju sprawie wydał Sąd Okręgowy w Warszawie.

Nowe prawo turystyczne w Albanii

Albański parlament uchwalił nową ustawę odnoszącą się do turystyki.

Źródło: Parliament approves law on tourism.

„All inclusive przed sądem, czyli za co skarżymy biura podróży” – komentarz dla onet.pl

Na stronie onet.pl pojawił się artykuł pt. All inclusive przed sądem, czyli za co skarżymy biura podróży.

W artykule opublikowany został m.in. mój komentarz odnoszący się do spraw odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biur podróży.

Sto pięćdziesiąty pierwszy w kolejce po EKUZ

Udałem się dzisiaj do Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Pobrałem bilet na którym pojawiła się informacja: Liczba klientów oczekujących w kolejce – 150. Ponadto jak za „kolejkowych” czasów, kiedy towary były reglamentowane (informacja tego typu widoczna jest też czasem w promocjach w marketach): jedna osoba z kolejki otrzymuje max 4 karty EKUZ. Czyli jeśli ktoś ma większą rodzinę to albo trzeba stać dwa razy w kolejce albo muszą wybrać się dwie osoby. Ewentualnie nieco „oszukać” system i od razu wziąć dwa numerki.

Mówiąc poważnie, to jeżeli trzeba poświęcić pół dnia na uzyskanie takiego dokumentu (jeden dzień urlopu?) to trzeba stwierdzić, że ten system działa po prostu fatalnie. Chyba, że ma to być jeden z elementów zachęcających do spędzenia urlopu w Polsce…

EKUZ 2015

Precedensowy wyrok zasądzający odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży Alba Tour

Wczoraj zapadł wyrok w sprawie związanej z niewypłacalnością biura podróży Alba Tour sp. z o.o. w Poznaniu.

Sąd orzekł, że Skarb Państwa Minister Finansów i Minister Sportu i Turystyki jest zobowiązany do zapłaty powódce kwoty 5.198,00 zł tytułem odszkodowania oraz kwoty 1.612,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Podstawą żądania było to, że nasz ustawodawca nie zapewnił powódce ochrony na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki z którym zawarła umowę na poziomie wymaganym przez art. 7 dyrektywy 90/314.

Orzekając obowiązek zapłaty sąd tym samym przyjął, że ustawodawca polski wprowadził wadliwy z punktu widzenia prawa unijnego mechanizm ochrony. Ponadto przyjął, że zostały spełnione wszystkie pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa.

Warto przypomnieć, że w przypadku tego biura podróży kwota zabezpieczenia finansowego była niewystarczająca nawet na sprowadzenie klientów do kraju. W tych okolicznościach Marszałek Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o sprowadzeniu klientów z środków należących do województwa. Następnie domagał się zwrotu tej kwoty (kilkaset tysięcy) od Skarbu Państwa. Ostatecznie województwo wystąpiło do sądu z pozwem. Przegrało zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji, ale zapowiadało złożenie skargi kasacyjnej (Marszałek nie odzyska pieniędzy za turystów).

Sprawa niewypłacalności tego biura podróży oraz sytuacja w tym kontekście marszałka województwa (województw) oraz klientów była szeroko komentowana w mediach, m.in. w poniższych artykułach:

Marszałek nie odzyska pieniędzy za turystów (Rzeczpospolita)

Za powroty klientów Alba Tour zapłaci podatnik. Pieniądze nie do odzyskania  (TVN24)

Właściciel biura podróży Alba Tour chciał uciec z Polski z pieniędzmi firmy (Głos Wielkopolski)

Marszałkowie chcą odzyskać pieniądze wydane na sprowadzanie turystów (Lex.pl)

Jeśli wyrok uprawomocni się, opisywana sprawa pokazuje, że istnieje skuteczny mechanizm odzyskania wpłaconych przez klientów środków.

W przedstawianej sprawie miałem przyjemność reprezentować powódkę.

dr Piotr Cybula, radca prawny

„Ciekawe czy kiedykolwiek przedstawiciele MSiT przyznają się do popełnionych błędów?” (TUR-INFO)

W serwisie TUR-INFO pojawiła się informacja o kolejnym wyroku w którym sąd zasądził odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością organizatora turystyki (o którym pisałem we wpisie: Kolejny wyrok zasądzający odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży).

W opublikowanym artykule Kolejne sądowe zwycięstwo turystów nad Skarbem Państwa redakcja serwisu na końcu stawia pytanie: Ciekawe czy kiedykolwiek przedstawiciele MSiT przyznają się do popełnionych błędów?

Kolejny wyrok zasądzający odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia zapadł dzisiaj kolejny wyrok w którym sąd zasądził odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością organizatora turystyki.

W sprawie powódka domagała się odszkodowania w wysokości nieodzyskanej ceny w związku z niewypłacalnością biura podróży Oriac sp. z o.o. – Summerelse tj. kwoty 6.198,00 zł oraz zwrotu kosztów procesu.

W sprawie występował dodatkowy wątek w stosunku do wcześniejszych spraw o których informacje przedstawiałem na blogu. W tym bowiem przypadku przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator turystyki zaproponował powódce zmianę hotelu na co powódka się nie zgodziła i zażądała zwrotu zapłaconej ceny. Zwrot jednak nie nastąpił a organizator turystyki ogłosił niewypłacalność.

W tym przypadku zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki nie wystarczyło nawet na sprowadzenie klientów do kraju, tak więc powódka nie otrzymała jakiegokolwiek zwrotu.

W dzisiejszym wyroku sądu zasądził odszkodowanie od Skarbu Państwa – Ministra Finansów i Ministra Sportu i Turystyki w wysokości żądanej kwoty 6.198,00 zł oraz zwrot kosztów procesowych w wysokości 2.515,00 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.

W sprawie miałem przyjemność reprezentować powódkę.

dr Piotr Cybula, radca prawny