Daily Archives: 7 lipca, 2015

Kolejny wyrok zasądzający odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia zapadł dzisiaj kolejny wyrok w którym sąd zasądził odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością organizatora turystyki.

W sprawie powódka domagała się odszkodowania w wysokości nieodzyskanej ceny w związku z niewypłacalnością biura podróży Oriac sp. z o.o. – Summerelse tj. kwoty 6.198,00 zł oraz zwrotu kosztów procesu.

W sprawie występował dodatkowy wątek w stosunku do wcześniejszych spraw o których informacje przedstawiałem na blogu. W tym bowiem przypadku przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator turystyki zaproponował powódce zmianę hotelu na co powódka się nie zgodziła i zażądała zwrotu zapłaconej ceny. Zwrot jednak nie nastąpił a organizator turystyki ogłosił niewypłacalność.

W tym przypadku zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki nie wystarczyło nawet na sprowadzenie klientów do kraju, tak więc powódka nie otrzymała jakiegokolwiek zwrotu.

W dzisiejszym wyroku sądu zasądził odszkodowanie od Skarbu Państwa – Ministra Finansów i Ministra Sportu i Turystyki w wysokości żądanej kwoty 6.198,00 zł oraz zwrot kosztów procesowych w wysokości 2.515,00 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.

W sprawie miałem przyjemność reprezentować powódkę.

dr Piotr Cybula, radca prawny