Daily Archives: 30 lipca, 2015

Cytat dnia – o turystyce kosmicznej w procesie odszkodowawczym

W jednej ze spraw odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży pełnomocnik reprezentujący Skarb Państwa – Ministra Finansów zadał takie pytanie:

Jak byłby koszt zabezpieczenia finansowego w przypadku turystyki kosmicznej?

Miał to być argument przeciwko zasadności pozwu. Ani ten, ani inne argumenty sądu nie przekonały.

Biuro podróży odpowiada za bezpieczeństwo w zagranicznym hotelu – wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Rzeczpospolita poinformowała ostatnio o rozstrzygnięciu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie dotyczącej odpowiedzialności biura podróży za wypadek w zagranicznym hotelu (wyrok z 30 maja 2014 r., sygn. akt I ACa 455/14).

W wyroku tym sąd orzekł m.in., że:

(…) zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa ma charakter zobowiązania rezultatu. Oznacza to, że skoro doszło do wypadku na terenie hotelu, w którym korzystający z usługi turystycznej został zakwaterowany, to organizator odpowiada za skutki szkody, gdyż nie zapewnił poszkodowanemu bezpiecznych warunków wypoczynku. Jedyną możliwość zwolnienia się przez organizatora z tej odpowiedzialności stanowi wykazanie, że do szkody doszło na skutek okoliczności wymienionych w art. 11a ust. 1 u.u.t.

Wyrok dostępny jest tutaj.