Daily Archives: 10 września, 2015

Dwunastu prawników i kolejny wyrok przeciwko Skarbowi Państwa

Wczoraj byłem w Warszawie na trzech rozprawach w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa. Ich przedmiotem było żądanie odszkodowania od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością biur podróży (Oriac/Summerelse i Sky Club). Podstawą żądania jest to, że klienci nie otrzymali pełnego zwrotu dokonanej wpłaty za wycieczkę z zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki. Taki zwrot powinni otrzymać w związku z unijną dyrektywą.

W każdej z tych spraw w imieniu Skarbu Państwa działały dwa organy Minister Finansów oraz Minister Sportu i Turystyki. To one są bowiem – generalnie rzecz biorąc – odpowiedzialne za kształt przepisów regulujących zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki.

Na każdej z tych rozpraw w imieniu każdego z tych organów działał radca prawny, w każdej sprawie inny. Łącznie więc występowało sześciu pełnomocników – radców prawnych.

Przy okazji tych spraw postanowiłem policzyć ilu pełnomocników w sprawach tego rodzaju, gdzie występuję jako pełnomocnik powodów, działa w imieniu drugiej strony reprezentując Skarb Państwa – Ministra Finansów i Skarb Państwa – Ministra Sportu i Turystyki. Okazuje się, że łącznie dotychczas było dwunastu pełnomocników, czterech działających w imieniu Ministra Sportu i Turystyki i dwunastu działających w imieniu Ministra Finansów.

Piszę o tym także w kontekście tego, jakie koszty ponosi państwo w związku z wadliwą implementacją art 7 dyrektywy 90/314, które przecież nie ograniczają się do obowiązku zwrotu powodowi nieodzyskanej wpłaty organizatorowi turystyki, ale obejmują także odsetki, koszty procesu (opłata skarbowa, opłata sądowa od pełnomocnictwa, koszty przejazdu) oraz koszty związane z zapewnieniem obsługi prawnej. Oczywiście koszty te zostaną poniesione dopiero w przypadku uprawomocnienia się wyroku.

W przypadku dwóch wczorajszych rozpraw został odroczony termin ogłoszenia wyroku. Trzecia z nich zakończyła się korzystnie dla powoda, klienta biura podróży Oriac (Summerelse).

Po zeszłorocznym korzystnym prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w tym roku to już dziesiąty korzystny wyrok w tym roku, a piąty dotyczący biura podróży Oriac (Summerelse). Nie są one jeszcze prawomocne (podobnie jak i jeden niekorzystny wyrok, w przypadku którego złożyłem apelację).

dr Piotr Cybula, radca prawny