Daily Archives: 16 października, 2016

Hilton współpracuje?

A dzisiaj Wojciech Kowalczyk – ekspert Polsat Sport i były piłkarz, pisze tak:

paw

Zapewne – c.d.n.

Nieprawidłowości w niewypłacalnym biurze podróży a odpowiedzialność Skarbu Państwa

W sprawach odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa strona pozwana często podnosi argument, że nieprawidłowości występowały po stronie niewypłacalnego biura podróży. W niedawnym wyroku Sądu Okręgowego z 28 lipca 2016 r., odnoszącym się do braku odpowiedniego systemu na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki, sąd tak odniósł się do tego zarzutu (sygn. akt XXVII Ca 1129/16):

(…) nawet w razie wykazania przez skarżącego, że biuro podróży Aquamaris faktycznie w sposób nieprawidłowy wykonywało nałożone na nie obowiązki w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej okoliczność ta nie zwalniałaby pozwanego z odpowiedzialności odszkodowawczej, bowiem należało przyjąć, że w takiej sytuacji pozwany nadal nie zapewnił skutecznych instrumentów zapewniających dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych kwot oraz powrót konsumentów z podróży.