Daily Archives: 18 stycznia, 2017

Informacja dla klientów SKY CLUB w związku ze zbliżającym się terminem przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa

Jeśli ktoś z Państwa rozważa jeszcze wystąpienie na drogę sądową przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży Sky Club, powinien zrobić to w najbliższym czasie.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenia tego rodzaju przedawniają się z upływem trzech lat od dnia kiedy osoba dowiedziała się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W praktyce sądy przyjmują, że w tym przypadku początkowy termin to termin otrzymania przez poszkodowanego klienta informacji od gwaranta o wysokości otrzymanego zwrotu oraz wyczerpaniu sumy gwarancyjnej.

We wszystkich znanych mi sprawach dotyczących Sky Club (w których występowałem jako pełnomocnik powodów), jeżeli sąd nie miał wątpliwości co do okoliczności faktycznych, wyroki które są już prawomocne są korzystne dla powodów. Odszkodowania zostały już wypłacone (niezwłocznie po wydaniu wyroku przez sąd odwoławczy).

Piotr Cybula

 

„Wnioski i rekomendacje Kongresu Turystyki Polskiej”

W zeszłym roku odbył się w Świdnicy Kongres Turystyki Polskiej.

Wczoraj otrzymałem opracowany w związku z nim raport: Wnioski i rekomendacje Kongresu Turystyki Polskiej. Wiele z zawartych w nim wypowiedzi dotyczy prawnych aspektów turystyki.

Jest on dostępny tutaj: raport_ktp2016. Lektura obowiązkowa dla każdego zainteresowanego przyszłością polskiej turystyki.