Daily Archives: 26 września, 2018

Wysokość zadośćuczynienia dla bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej a zadośćuczynienie w innych sprawach

„1. Konstytucyjna zasada równego traktowania obywateli nie może być rozumiana w ten sposób, że każdemu poszkodowanemu w przypadku śmierci osoby bliskiej należy się takie samo odszkodowanie.

2. Zaoferowana przez Skarb Państwa wielkość zadośćuczynienia dla bliskich osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej, miała na celu nie tylko zadośćuczynienie im za doznaną krzywdę w rozumieniu art. 446 § 4 KC, ale także odparcie zarzutów, że rządzący w kraju nie zadbali we właściwy sposób o los rodzin osób, które zginęły w tej katastrofie lotniczej. To, iż sądy nie kwestionowały świadczeń z tego tytułu oferowanych dobrowolnie przez Skarb Państwa, nie oznacza, że ich wysokość winna stać się normą w innych sprawach dotyczących roszczeń opartych na przepisie art. 446 § 4 KC”.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 8 marca 2018 r., I ACa 935/17 (tezy: Legalis)

„PROBLEMATYKA PRAWNA USŁUG W TRANSPORCIE I TURYSTYCE” – nowa publikacja

Niedawno ukazała się publikacja pt. PROBLEMATYKA PRAWNA USŁUG W TRANSPORCIE I TURYSTYCE. Została ona wydana w ramach czasopisma Problemy Transportu i Logistyki nr 4/2017 (40). Opracowanie zawiera m.in. poniższe artykuły  odnoszące się do prawa turystycznego:

Zrzut ekranu 2018-09-26 09.59.19

Publikacja ta jest dostępna nieodpłatnie pod linkiem: PROBLEMATYKA PRAWNA USŁUG W TRANSPORCIE I TURYSTYCE.